نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یانیس_ریتسوس (۱۲ تصویر)

ساعتت را بُرده‌اند ... دستت را تکان می‌دهی... مثلِ همیشه... می‌خواهی ببینی ساعت چند است... ولی ساعتی به دستت نبسته‌ای... ساعتت را برده‌اند... مثلِ خیلی چیزهای دیگر... دستت را تکان می‌دهی... با این‌که ساعتی به ...

ساعتت را بُرده‌اند ... دستت را تکان می‌دهی... مثلِ همیشه... می‌خواهی ببینی ساعت چند است... ولی ساعتی به دستت نبسته‌ای... ساعتت را برده‌اند... مثلِ خیلی چیزهای دیگر... دستت را تکان می‌دهی... با این‌که ساعتی به دست نداری... با این‌که قراری با کسی نداری... با این‌که کاری برای انجام دادن نداری... ...

۳ آبان 1398
240
بر روی صندلی خواهم نشست... سیگاری خواهم کشید... به میخ هایی فکر خواهم کرد... که روزی به این دیوار کوبیدیم... و به آن چیزهایی که هرگز به میخ ها نیاویختم؛ قاب عکسی... که تو در ...

بر روی صندلی خواهم نشست... سیگاری خواهم کشید... به میخ هایی فکر خواهم کرد... که روزی به این دیوار کوبیدیم... و به آن چیزهایی که هرگز به میخ ها نیاویختم؛ قاب عکسی... که تو در آن باشی... و آینه ای... که من در آن ... #یانیس_ریتسوس

۱۵ مهر 1398
45
بر روی صندلی خواهم نشست... سیگاری خواهم کشید... به میخ هایی فکر خواهم کرد... که روزی به این دیوار کوبیدیم... و به آن چیزهایی که هرگز به میخ ها نیاویختم؛ قاب عکسی... که تو در ...

بر روی صندلی خواهم نشست... سیگاری خواهم کشید... به میخ هایی فکر خواهم کرد... که روزی به این دیوار کوبیدیم... و به آن چیزهایی که هرگز به میخ ها نیاویختم؛ قاب عکسی... که تو در آن باشی... و آینه ای... که من در آن ... #یانیس_ریتسوس

۱۸ مرداد 1398
31
در موهای تو پرنده‌ای پنهان است پرنده‌ای که رنگِ آسمان است تو که نیستی روی پایم می‌نشیند جوری نگاه می‌کند که نمی‌داند جوری نگاه می‌کنم که نمی‌دانم می‌گذارمش روی تخت و از پلّه‌ها پایین می‌روم ...

در موهای تو پرنده‌ای پنهان است پرنده‌ای که رنگِ آسمان است تو که نیستی روی پایم می‌نشیند جوری نگاه می‌کند که نمی‌داند جوری نگاه می‌کنم که نمی‌دانم می‌گذارمش روی تخت و از پلّه‌ها پایین می‌روم ـــ کسی در خیابان نیست و درخت‌ها سوخته‌اند.... کجایی؟ #یانیس_ریتسوس

۲۲ آذر 1397
373
در موهای تو پرنده‌ای پنهان است پرنده‌ای که رنگِ آسمان است تو که نیستی روی پایم می‌نشیند جوری نگاه می‌کند که نمی‌داند جوری نگاه می‌کنم که نمی‌دانم می‌گذارمش روی تخت و از پلّه‌ها پایین می‌روم ...

در موهای تو پرنده‌ای پنهان است پرنده‌ای که رنگِ آسمان است تو که نیستی روی پایم می‌نشیند جوری نگاه می‌کند که نمی‌داند جوری نگاه می‌کنم که نمی‌دانم می‌گذارمش روی تخت و از پلّه‌ها پایین می‌روم ـــ کسی در خیابان نیست و درخت‌ها سوخته‌اند کجایی؟ #یانیس_ریتسوس

۲۲ تیر 1397
10
تنهایی هایی وجود دارد که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند و همه ی تنهایی های دیگر میان این دو قرار میگیرند، بعضی از آنها شبیه به هم اند بعضی ها اجباری اند بعضی ...

تنهایی هایی وجود دارد که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند و همه ی تنهایی های دیگر میان این دو قرار میگیرند، بعضی از آنها شبیه به هم اند بعضی ها اجباری اند بعضی ها لازم و بعضی ها به انتخاب خودمان ... "نفس عمیق" #یانیس_ریتسوس ترجمه: #بابک_زمانی

۲ خرداد 1396
21
تنهایی هایی وجود دارد که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند و همه ی تنهایی های دیگر میان این دو قرار میگیرند. بعضی از آنها شبیه به هم اند بعضی ها اجباری اند بعضی ...

تنهایی هایی وجود دارد که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند و همه ی تنهایی های دیگر میان این دو قرار میگیرند. بعضی از آنها شبیه به هم اند بعضی ها اجباری اند بعضی ها لازم و بعضی ها به انتخاب خودمان ... #یانیس_ریتسوس

۲۰ اردیبهشت 1396
18
ما مست از سخنانی هستیم که هنوز به فریاد در نیاورده ایم مست از بوسه هایی هستیم که هنوز نگرفته ایم از روزهایی که هنوز نیامده اند از آزادی که در طلبش بودیم از آزادی ...

ما مست از سخنانی هستیم که هنوز به فریاد در نیاورده ایم مست از بوسه هایی هستیم که هنوز نگرفته ایم از روزهایی که هنوز نیامده اند از آزادی که در طلبش بودیم از آزادی که ذره ذره به دست می آوریم پرچم را بالا بگیر تا بر صورت بادها ...

۳ فروردین 1396
15
شعر و بوسه را که داشته باشی مرگ چه دارد که از تو بستاند . . . ؟ #یانیس_ریتسوس

شعر و بوسه را که داشته باشی مرگ چه دارد که از تو بستاند . . . ؟ #یانیس_ریتسوس

۹ اسفند 1395
8
تنهایی هایی وجود دارد که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند و همه ی تنهایی های دیگر میان این دو قرار میگیرند. بعضی از آنها شبیه به هم اند بعضی ها اجباری اند بعضی ...

تنهایی هایی وجود دارد که بالا و پایین تمام تنهایی ها هستند و همه ی تنهایی های دیگر میان این دو قرار میگیرند. بعضی از آنها شبیه به هم اند بعضی ها اجباری اند بعضی ها لازم و بعضی ها به انتخاب خودمان. #یانیس_ریتسوس ترجمه:#بابک_زمانی

۱۰ فروردین 1395
11
در پسِ چیزهای ساده پنهان می شوم تا تـو مرا بیابی اگر مرا نیافتی چیزهای ساده را می یابی و هر آن چه را که مَـن لمـس کرده ام لمس خواهی کرد، این گونه ردِ ...

در پسِ چیزهای ساده پنهان می شوم تا تـو مرا بیابی اگر مرا نیافتی چیزهای ساده را می یابی و هر آن چه را که مَـن لمـس کرده ام لمس خواهی کرد، این گونه ردِ دست های مَـن و تـو بر هم ترسیم می شود #یانیس_ریتسوس***

۲۴ دی 1394
22
چیزهای بی‌ربط را برمی‌دارد ـــ سنگی، سفالِ شکسته‌ای، دو چوب‌کبریتِ سوخته، میخِ زنگ‌زده‌ی دیوارِ روبه‌رو، برگِ درختی که از پنجره افتاده توی خانه، قطره‌های آبی که از گلدان‌های دیروزآبیاری‌شده می‌چکند، کاهی که باد دیروز روی ...

چیزهای بی‌ربط را برمی‌دارد ـــ سنگی، سفالِ شکسته‌ای، دو چوب‌کبریتِ سوخته، میخِ زنگ‌زده‌ی دیوارِ روبه‌رو، برگِ درختی که از پنجره افتاده توی خانه، قطره‌های آبی که از گلدان‌های دیروزآبیاری‌شده می‌چکند، کاهی که باد دیروز روی موهات نشانده، همه را برمی‌دارد و می‌رود در حیاطِ خانه و تقریباً یک درخت می‌سازد. ...

۲۶ آذر 1394
11