تعداد لایک های امروز : 448467
تعداد نظرات امروز : 45036
تعداد مطالب امروز : 7201

بدون متن

بدون متن

تصاویر پس زمینه

تصاویر پس زمینه

بدون متن

میخواهـــــــــــــم شــــــــــاد باشم نه یکـــــ روز بلکه هزاران ســــــال میخواهـــــــــم آواز شاد بودنم و صدای بلنــــــــد قهقه های ته دلـــــــــم در شهر بپیـــــــــــــچد وبـــــــه مشکلاتم هرروز تبســــــــــمی کنم تــــــــــا سیاه شود روی کسانی که سر ...

میخواهـــــــــــــم شــــــــــاد باشم نه یکـــــ روز بلکه هزاران ســــــال میخواهـــــــــم آواز شاد بودنم و صدای بلنــــــــد قهقه های ته دلـــــــــم در شهر بپیـــــــــــــچد وبـــــــه مشکلاتم هرروز تبســــــــــمی کنم تــــــــــا سیاه شود روی کسانی که سر غمگینم کردنـــــــــم شـــــــــرط بســــــــــــــــته اند....

بدون متن

دوستت دارم ^_^

دوستت دارم ^_^

بدون متن

تصویر زمینه

تصویر زمینه

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

همیشه... می نوشتم... می گفتم... پرم از هیچ... اما الان می نویسم... پرم از سکوت... ناگفته هایی دارم که... ناگفته بمونه بهتره ناگفته هایی که مبهوتم کرده برا خودم بمونه بهتره

همیشه... می نوشتم... می گفتم... پرم از هیچ... اما الان می نویسم... پرم از سکوت... ناگفته هایی دارم که... ناگفته بمونه بهتره ناگفته هایی که مبهوتم کرده برا خودم بمونه بهتره