تعداد لایک های امروز : 384346
تعداد نظرات امروز : 42876
تعداد مطالب امروز : 6506
اگرگاهی ندانسته به احساس توخندیدم! ویا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم! اگراز دست من درخلوت خود گریه ای کردی! اگربد کردم وهرگزبه روی خود نیاوردی! اگرزخمی چشیدی گاه گاهی اززبان من! اگررنجیده خاطر ...

اگرگاهی ندانسته به احساس توخندیدم! ویا از روی خودخواهی فقط خود را پسندیدم! اگراز دست من درخلوت خود گریه ای کردی! اگربد کردم وهرگزبه روی خود نیاوردی! اگرزخمی چشیدی گاه گاهی اززبان من! اگررنجیده خاطر گشتی ازلحن بیان من! نمیگویم میان سجده ی سبزت دعایم کن ! فقط امشب شب ...

بدون متن

GTR Fleet | Follow: @Bossthings_ | For More Great Content! _____ (Photo: @ronalderwphotography)

GTR Fleet | Follow: @Bossthings_ | For More Great Content! _____ (Photo: @ronalderwphotography)

??خــــونه خالی?? پسر: ...آخیــش چن روز راحت راحتم دختر: از چی؟ پسر: چن روزی مامانم اینا نیستن خونه خالیه خالیه دختر: پس حسابی با دوستات خوشی تا بیان پسر: تو نمیایی؟ دختر: مـــ .....ن؟ پسر: ...

??خــــونه خالی?? پسر: ...آخیــش چن روز راحت راحتم دختر: از چی؟ پسر: چن روزی مامانم اینا نیستن خونه خالیه خالیه دختر: پس حسابی با دوستات خوشی تا بیان پسر: تو نمیایی؟ دختر: مـــ .....ن؟ پسر: اره دیگه بیا به دو تایی مون خوش میگزره دختر: مگه فقط تو خونه خالی ...

بدون متن

بدون متن

شبتون بخیر و نماز روزهااتون قبول دوستان♥

شبتون بخیر و نماز روزهااتون قبول دوستان♥

بدون متن

این خبررا برسانیدبه عشاق نجف بوی سجاده خونین کسی میآید...  به حال سجده بیفتم به احترام

این خبررا برسانیدبه عشاق نجف بوی سجاده خونین کسی میآید...  به حال سجده بیفتم به احترام "علی" خوشا دمی که بمیرم به زیر گام "علی" به گنبد و به ضریح و به حرمت نجفش "علی" امام من است و منم غلام "علی". "یاعلی"

فوجی ژاپن

فوجی ژاپن

Indian muslim men break their fast during the holy month of Ramadan in the old quarters of #Delhi #India #Asia #Photojournalism #Dailylife Photo by: Chandan Khanna/ @khannachandan

Indian muslim men break their fast during the holy month of Ramadan in the old quarters of #Delhi #India #Asia #Photojournalism #Dailylife Photo by: Chandan Khanna/ @khannachandan

تقدیم به همه داداشا مخصوصاً به امیر خشایار عزیز

تقدیم به همه داداشا مخصوصاً به امیر خشایار عزیز

تنهایی آدمهابه عمق یک دریاست،ولی برای پرکردنش یک لیوان محبت کافیست

تنهایی آدمهابه عمق یک دریاست،ولی برای پرکردنش یک لیوان محبت کافیست

بدون متن

شبتون بخیر..

شبتون بخیر..