نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#هویا نور به نور کافی نیاز دارد،اما برگها و گلهای گیاه در اشعه مستقیم افتاب به خصوص در ظهر تابستان صدمه میبیند،گیاه را در زمستان به افتاب ببرید

#هویا نور به نور کافی نیاز دارد،اما برگها و گلهای گیاه در اشعه مستقیم افتاب به خصوص در ظهر تابستان صدمه میبیند،گیاه را در زمستان به افتاب ببرید

۱ روز پیش
2K
#هویا آبیاری 👈 در بهار و تابستان هروقت خاک خشک شد آبیاری کنید. موقع گلدهی آبیاری زیاد انجام نشود💦

#هویا آبیاری 👈 در بهار و تابستان هروقت خاک خشک شد آبیاری کنید. موقع گلدهی آبیاری زیاد انجام نشود💦

۱ روز پیش
2K
#اکسالیس نور🌝 شرایط سایه،نیم سایه برای رشد گیاه مناسب است.نورمصنوعی میتواندگیاه راسالها زنده و سرحال نگه دارداما اگراین گیاه درمعرض نورمستقیم آفتاب قرارگیردازبین میرود

#اکسالیس نور🌝 شرایط سایه،نیم سایه برای رشد گیاه مناسب است.نورمصنوعی میتواندگیاه راسالها زنده و سرحال نگه دارداما اگراین گیاه درمعرض نورمستقیم آفتاب قرارگیردازبین میرود

۱ روز پیش
2K
#اکسالیس دما🔥 دمای مناسب بین 16تا25 درجه مناسب است اماتا حدود36درجه را هم تحمل میکند. این گیاه ب طورکلی مناطق خنک را میپسندد ودر برابرخنکی مقاوم است ولی درمعرض گرمای شدیدازبین میرود

#اکسالیس دما🔥 دمای مناسب بین 16تا25 درجه مناسب است اماتا حدود36درجه را هم تحمل میکند. این گیاه ب طورکلی مناطق خنک را میپسندد ودر برابرخنکی مقاوم است ولی درمعرض گرمای شدیدازبین میرود

۱ روز پیش
2K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
3K
#آموزش_نقاشی
عکس بلند

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
9K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
3K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
6K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
6K
باهوشااااا کیااان؟؟؟

باهوشااااا کیااان؟؟؟

۱ روز پیش
10K
#آموزش_نقاشی
عکس بلند

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
10K
#آموزش_نقاشی
عکس بلند

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
12K
#آموزش_نقاشی
عکس بلند

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
13K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
14K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
15K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
16K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
14K
#آموزش_نقاشی

#آموزش_نقاشی

۱ روز پیش
13K
۱ روز پیش
15K
#طراحی های#عجیب_فنجان‌ و#ماگ😍 #هنر#خلاقیت

#طراحی های#عجیب_فنجان‌ و#ماگ😍 #هنر#خلاقیت

۱ روز پیش
17K