تعداد لایک های امروز : 242037
تعداد نظرات امروز : 18447
تعداد مطالب امروز : 3236
#تصاویر پس زمینه

#تصاویر پس زمینه

بدون متن

بدون متن

امـروزتـون فـوق الـعاده ✔

امـروزتـون فـوق الـعاده ✔

شب است ... و در به در کوچه های پر دردم ! فقیر و خسته به دنباله دوست میگردم ... اسیر ظلمتم ... رفیق کجا ماندی ؟؟؟؟؟ من به اعتبار تو فانوس نیاوردم ...!

شب است ... و در به در کوچه های پر دردم ! فقیر و خسته به دنباله دوست میگردم ... اسیر ظلمتم ... رفیق کجا ماندی ؟؟؟؟؟ من به اعتبار تو فانوس نیاوردم ...!

بدون متن

بدون متن

بدون متن

بدون متن

بدون متن

بدون متن

من رفتم لالا برگشتم لایکاتون فراووون باشه ها.شب بخیر

من رفتم لالا برگشتم لایکاتون فراووون باشه ها.شب بخیر

بدون متن