پوریا بهادری

poorya.b.h

شما بچرخ
بگرد!!
مثل ما دیدی
من بهت اسکار میدم.....!!!!

😅😄😃😁😉

😅😄😃😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

عماد طالب زاده،، موزیک: منو عاشقم کرد متن آهنگ منو عاشقم کرد از عماد طالب زاده اسیر توام بی خیال منی نگار منی بی قرار توام نگاه تو دریای آرامشه گرفتار چشم خامر توام گره ...

عماد طالب زاده،، موزیک: منو عاشقم کرد متن آهنگ منو عاشقم کرد از عماد طالب زاده اسیر توام بی خیال منی نگار منی بی قرار توام نگاه تو دریای آرامشه گرفتار چشم خامر توام گره خورده قلبم به رویای تو که بی تابم از دست چشمای تو تو زیبای عاشق ...

لبخند می‌زنم بی‌دلیل!! عشق می‌ورزم بی‌تناسب!! زندگی می‌کنم بی‌خیال!! مدتی‌ست..............!!!

لبخند می‌زنم بی‌دلیل!! عشق می‌ورزم بی‌تناسب!! زندگی می‌کنم بی‌خیال!! مدتی‌ست..............!!!

°اینکه شمعدانی را جانم

°اینکه شمعدانی را جانم"صدا میزنم!! دست خودم نیست!! همیشه فکر می کنم که گلها را تو بدنیا آوردی!! به گلدان مریم و نرگس و یاس یا همین بنفشه و شب بو نگاه کن!! زیبایی شان به تو رفته!!! تنهایی شان به من!!!

بگذار دستت راز دستم را بداند............‌!!!

بگذار دستت راز دستم را بداند............‌!!!

تو از فرق تا قدم جانی.............!!

تو از فرق تا قدم جانی.............!!

هر کجا باشی هستم!! لحظه های با تو بودن را نفس می کشم چه در کنارت......!! چه در خیالت.....!!

هر کجا باشی هستم!! لحظه های با تو بودن را نفس می کشم چه در کنارت......!! چه در خیالت.....!!

سعید شریعت،، موزیک: نفس جان

سعید شریعت،، موزیک: نفس جان

سعید شریعت،، موزیک: کیه ندونه

سعید شریعت،، موزیک: کیه ندونه

سعید شریعت،، موزیک: کجا برم

سعید شریعت،، موزیک: کجا برم

الان فکر کنم نصف قوطی هم کافی باشه 😅😄😃😂😁😉

الان فکر کنم نصف قوطی هم کافی باشه 😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

والا 😊😤😁😤😃😤😄😤

والا 😊😤😁😤😃😤😄😤

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😊😉

😅😄😃😂😁😊😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉

😅😄😃😂😁😉