اخ که این 250سکه اخری چقد چسبید😂😂😂😂😂😂😂😂💰💰😂😂😂😂😂💰💰

اخ که این 250سکه اخری چقد چسبید😂😂😂😂😂😂😂😂💰💰😂😂😂😂😂💰💰

یکی بیاد منو هل بده😂😂😂

یکی بیاد منو هل بده😂😂😂

هر صدفی لیاقت داشتن مروارید رو نداره!! یادت باشه واسه هر صدفی مروارید نشی!

هر صدفی لیاقت داشتن مروارید رو نداره!! یادت باشه واسه هر صدفی مروارید نشی!

ساده گفتی:

ساده گفتی: "دوستت دارم" و من همانقدر ساده دوباره به عشق ایمان آوردم

❤❤از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می‌‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد ..؟!❤❤

❤❤از این فاصله حتی بوی دوست داشتنت عشق را به تماشا کشید آنقدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت ترسم از این است عشق قدغن شود مگر می‌‌شود دوست داشتنت را پنهان کرد ..؟!❤❤

مِعمار نیستَم اَما میسازَم ❣ دُنیایے ڪِه فَقَد طُ ڪِنارَم باشی

مِعمار نیستَم اَما میسازَم ❣ دُنیایے ڪِه فَقَد طُ ڪِنارَم باشی

❤❤تلـــᭅـــخ ترین ثانیــᭅــه های عمرم با شیریـــᭅــــن ترین خاطراتمــــᭅــــان سپری میشــــᭅــــود ، و چه پارادوکـــᭅـــــس نفرت انگیــــᭅـــزی . . .!❤❤

❤❤تلـــᭅـــخ ترین ثانیــᭅــه های عمرم با شیریـــᭅــــن ترین خاطراتمــــᭅــــان سپری میشــــᭅــــود ، و چه پارادوکـــᭅـــــس نفرت انگیــــᭅـــزی . . .!❤❤

من او را #فراموش نمیکنم !! این یک #دروغ است که میگویند کم کم فراموش میکنی ! من سال هاست با هر چیزی به او فکر میکنم آن #خیابان ، آن #مغازه ، آن #عطر ...

من او را #فراموش نمیکنم !! این یک #دروغ است که میگویند کم کم فراموش میکنی ! من سال هاست با هر چیزی به او فکر میکنم آن #خیابان ، آن #مغازه ، آن #عطر آن #گل و حتی #غذایی که #دوست داشت و هزاران مکانی که رفته ایم ...

@pari_ahvaz 😂😂

@pari_ahvaz 😂😂

@pari_ahvaz 😂😂

@pari_ahvaz 😂😂

"ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﻋﻀﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ "ﻗﻠﺐ" ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﺳﺖ!!! ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ... ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ" ﺁﺩﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ...