نترس . . . ! به زبان بیاور... بنویس که دلت برایم تنگ شده... این همه سال... این همه ماه... این همه روز ... من نوشتم و بی پاسخ ماند.. قول می دهم،همین که به ...

نترس . . . ! به زبان بیاور... بنویس که دلت برایم تنگ شده... این همه سال... این همه ماه... این همه روز ... من نوشتم و بی پاسخ ماند.. قول می دهم،همین که به زبان بیاوری.... قبلِ از تمام شدنِ جمله ات، پایینِ پنجره ی اتاقت ایستاده ام... باور ...

تو، در چشمانے ڪه من دوست میدارم ثبت گَشته‌اے ! #پل_الوار

تو، در چشمانے ڪه من دوست میدارم ثبت گَشته‌اے ! #پل_الوار

روی موج دوست داشتنت بودم... بی هوا صدایم زدی... دست پاچه شدم... همه ی تنهایی ام روی زمین ریخت... و بغض هایم ترک برداشت... تو آهسته گفتی... فدای سرت عزیز دلم.... نبودنم قضا و بلایی ...

روی موج دوست داشتنت بودم... بی هوا صدایم زدی... دست پاچه شدم... همه ی تنهایی ام روی زمین ریخت... و بغض هایم ترک برداشت... تو آهسته گفتی... فدای سرت عزیز دلم.... نبودنم قضا و بلایی بود... که بخیر گذشت.... ➰سوسن_درفش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جستجـو ڪن عشـق را در گرمـی آغـوشِ مـن ..!!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جستجـو ڪن عشـق را در گرمـی آغـوشِ مـن ..!!

بعد از تو زنی به شعرهایم قدم گذاشته است که هرگز به رفتن فکر نمی کند #امیرعلی_قربانی

بعد از تو زنی به شعرهایم قدم گذاشته است که هرگز به رفتن فکر نمی کند #امیرعلی_قربانی

‏آه اگر عشق ریشه می‌کرد من آن را توی باغچه‌ام می‌کاشتم...!

‏آه اگر عشق ریشه می‌کرد من آن را توی باغچه‌ام می‌کاشتم...!

دوست داشتن را اگر انتهایی بود من میتوانستم سالها انجا منتظر بمانم و تو هم چنان نیایی #امیرعلی_قربانی

دوست داشتن را اگر انتهایی بود من میتوانستم سالها انجا منتظر بمانم و تو هم چنان نیایی #امیرعلی_قربانی

دلتنگی ها را به اردیبهشت می برم و نبودنت را قدم میزنم #امیرعلی_قربانی

دلتنگی ها را به اردیبهشت می برم و نبودنت را قدم میزنم #امیرعلی_قربانی

دلم همه شد آب، آب، آب ♥️ که سر بگذارم به شانـه ات! #سیمین_بهبهانی

دلم همه شد آب، آب، آب ♥️ که سر بگذارم به شانـه ات! #سیمین_بهبهانی

حالا که آمدی حرف ما بسیار، وقت ما اندک آسمان هم که بارانی ست....

حالا که آمدی حرف ما بسیار، وقت ما اندک آسمان هم که بارانی ست....

روزی میرسد که در همان کافه قدیمی میز کناری ات را رزرو میکنم کنارت مینشینم بی انکه بدانی.. خوب تماشایت میکنم آرام از جایم بلند میشوم سمت تو می آیم گونه ات را میبوسم به ...

روزی میرسد که در همان کافه قدیمی میز کناری ات را رزرو میکنم کنارت مینشینم بی انکه بدانی.. خوب تماشایت میکنم آرام از جایم بلند میشوم سمت تو می آیم گونه ات را میبوسم به تو لبخند میزنم، کلاهم را سرم‌میگذارم و از کافه بیرون میروم... و تو تا سال‌های ...

دلم لک زده برای ی آغوش . . . ی لبخند از ته دل . . . ی خیال تخت . . . . ی تو . . . .

دلم لک زده برای ی آغوش . . . ی لبخند از ته دل . . . ی خیال تخت . . . . ی تو . . . .

تابلوی در انتظار پاییز یاد با تو بودن را در من زنده کرد انگار دستی به سرعت باد هوای دلتنگی ات را در خیالم پاشید و رفت آخرین بار وعده برگریزان داده بودی از راه ...

تابلوی در انتظار پاییز یاد با تو بودن را در من زنده کرد انگار دستی به سرعت باد هوای دلتنگی ات را در خیالم پاشید و رفت آخرین بار وعده برگریزان داده بودی از راه رسیده فصل خزان و رویای درختان هم در حال خیس شدن است اما تو کجایی ...

دنــبال مــن خـــواهی گــشت در آدمــهای بعــدی بعد مــن ، هـمــه مــن خــواهــند بــود ... بـــاور کــن

دنــبال مــن خـــواهی گــشت در آدمــهای بعــدی بعد مــن ، هـمــه مــن خــواهــند بــود ... بـــاور کــن

میخواهی بمان میخواهی برو رفتنت دل انگیز تر از آمدن دیگریست....

میخواهی بمان میخواهی برو رفتنت دل انگیز تر از آمدن دیگریست....

شبها چه سخت می گذرد بی نگاهِ عشق! بعد از تو آسمان شبم بی فروغ شد....

شبها چه سخت می گذرد بی نگاهِ عشق! بعد از تو آسمان شبم بی فروغ شد....

آیا دوباره گیسوانم را ... در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه‌ها را... بنفشه خواهم کاشت؟ و شمعدانی‌ها را... در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان‌ها ... خواهم رقصید؟ آیا دوباره ...

آیا دوباره گیسوانم را ... در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه‌ها را... بنفشه خواهم کاشت؟ و شمعدانی‌ها را... در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان‌ها ... خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در ... مرا بسوی انتظار صدا خواهد برد؟ ➰فروغ_فرخ‌زاد

باید دوچرخه ام را بردارم... و به روزهای کودکی ام برگردم... به سرزمین مادری ام... به بوی بهار نارنج... باغ های زیتون... به بوی قهوه ... به جایی که اولین بار چشم های تو را ...

باید دوچرخه ام را بردارم... و به روزهای کودکی ام برگردم... به سرزمین مادری ام... به بوی بهار نارنج... باغ های زیتون... به بوی قهوه ... به جایی که اولین بار چشم های تو را دیدم... می خواهم به تو برگردم... دلم تنگ است... ➰سوسن_درفش

نه می‌توانیم بمیریم، نه می‌توانیم زندگی کنیم. نه می‌توانیم همدیگر را ببینیم نه می‌توانیم همدیگر را ترک کنیم. به تنگنای عجیبی افتاده‌ایم! 📖 #گوشه_نشینانان_آلتونا

نه می‌توانیم بمیریم، نه می‌توانیم زندگی کنیم. نه می‌توانیم همدیگر را ببینیم نه می‌توانیم همدیگر را ترک کنیم. به تنگنای عجیبی افتاده‌ایم! 📖 #گوشه_نشینانان_آلتونا

به گذشته برمیگردم و مرور میکنم دردها یم را درد فقدان درد دشنام درد دوری از بین همه ی دردها هنوزم تازه است درد زخم زبان هایت #امیرعلی_قربانی

به گذشته برمیگردم و مرور میکنم دردها یم را درد فقدان درد دشنام درد دوری از بین همه ی دردها هنوزم تازه است درد زخم زبان هایت #امیرعلی_قربانی