#💜 💜 💜 💜 💜 خعلی دوس دارمش ...بند دوربینم رسید

#💜 💜 💜 💜 💜 خعلی دوس دارمش ...بند دوربینم رسید

تولدمـ بود !تموم شد😊 😊 😊

تولدمـ بود !تموم شد😊 😊 😊

😜 😜 😜 😜 😜

😜 😜 😜 😜 😜

یکی دیگعـ اش ...یوهاهاها

یکی دیگعـ اش ...یوهاهاها

جمعه جایِ خالی تو پیله می کند و آن قدر می تَنَد که بالغ می شود غروب پروانه ی نبودنت روی شانه ام می نشیند! #روشنک_آرامش

جمعه جایِ خالی تو پیله می کند و آن قدر می تَنَد که بالغ می شود غروب پروانه ی نبودنت روی شانه ام می نشیند! #روشنک_آرامش

شهـریوری با عطرِ پاییزم کم کم به فکرِ عاشقـی باشید... #مریم_قهرمانلو

شهـریوری با عطرِ پاییزم کم کم به فکرِ عاشقـی باشید... #مریم_قهرمانلو

یه کار جدید دیگه هوووووووو

یه کار جدید دیگه هوووووووو

@raddepa اصلا همین حال و همین روز و همین ساعت! اصلا به شبهای بدونِ بودنت لعنت... #پویا_جمشیدی #سکوت-#گالرے-نقاشـ#مبینا#عکاسـ#دوس ژانـ#خلاق#طوری#سفید#خستعـ#تابستان#هدفمند#شکلاتـ#گرافیڪ#شهریور#سومین گالرۦ#سنتے#مدرن#بیخیال دنیا

@raddepa اصلا همین حال و همین روز و همین ساعت! اصلا به شبهای بدونِ بودنت لعنت... #پویا_جمشیدی #سکوت-#گالرے-نقاشـ#مبینا#عکاسـ#دوس ژانـ#خلاق#طوری#سفید#خستعـ#تابستان#هدفمند#شکلاتـ#گرافیڪ#شهریور#سومین گالرۦ#سنتے#مدرن#بیخیال دنیا

وقتی به باد گفتم گیسوهای سیاهت را شانه کند عذر خواست که عمر کوتاه است و گیسوهای تو بلند… #نزار_قبانی منم خعلیـ دوس دارمـ دکتر بشم ولی نمیتونمـ دنیاے رنگۑ رنگے مو ول کنم 😊 ...

وقتی به باد گفتم گیسوهای سیاهت را شانه کند عذر خواست که عمر کوتاه است و گیسوهای تو بلند… #نزار_قبانی منم خعلیـ دوس دارمـ دکتر بشم ولی نمیتونمـ دنیاے رنگۑ رنگے مو ول کنم 😊 😍 😍 😍 😍

ڪارڪتر سآزی امروز شهریور دقایقـ آخـــــــــــر

ڪارڪتر سآزی امروز شهریور دقایقـ آخـــــــــــر

roze akasi mobarak🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎂 🎂 🎂 🎂 🎂 🎁 🎁 🎁 🎁 🍭 🍭 🍭 🍭 🍭 🌹 🌹 🌹 🌹 💕 💕

roze akasi mobarak🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎂 🎂 🎂 🎂 🎂 🎁 🎁 🎁 🎁 🍭 🍭 🍭 🍭 🍭 🌹 🌹 🌹 🌹 💕 💕

گاهی سکوت پر از حرف است.... خبرای خوبی توی راهه ..چند قدم مونده ... #دعوت نامه_گالری نقاشی_صدای سکوت_شما هم دعوتید_

گاهی سکوت پر از حرف است.... خبرای خوبی توی راهه ..چند قدم مونده ... #دعوت نامه_گالری نقاشی_صدای سکوت_شما هم دعوتید_

گویا امروز روز چپ دستاس ...هووووۈووو روزمون مبااااررررکککک

گویا امروز روز چپ دستاس ...هووووۈووو روزمون مبااااررررکککک

پیشاپیشـ روزموووون مبارررررکککککککک

پیشاپیشـ روزموووون مبارررررکککککککک

با چشم هایت حرف دارم می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم از بهار از بغض های نبودنت از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند باور نمی کنی؟! تمام این روزها با ...

با چشم هایت حرف دارم می خواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم از بهار از بغض های نبودنت از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند باور نمی کنی؟! تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود اما دلتنگی نگاهت رهایم نمی کند به راستی عشق بزرگترین آرامش جهان ...

دیشب شعرهایم را رو به کوچه تکاندم صبح کوچه بیقرار تو بود! #آرتاقربانی

دیشب شعرهایم را رو به کوچه تکاندم صبح کوچه بیقرار تو بود! #آرتاقربانی

فرصت کم بود و آیه های زیادی برای نزول خداوند زن را آفرید!... #جاوید_عصمتی

فرصت کم بود و آیه های زیادی برای نزول خداوند زن را آفرید!... #جاوید_عصمتی

بچهـ ها نظرتونـ چیعـ درمورد اینـ پآرچهـ؟؟؟

بچهـ ها نظرتونـ چیعـ درمورد اینـ پآرچهـ؟؟؟

به چه کسی باید گفت با تو انسانم و خوش بخت ترین؟؟

به چه کسی باید گفت با تو انسانم و خوش بخت ترین؟؟