نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سید_صادق_رمضانیان (۲۳ تصویر)

یک نفر هست..💑 که خود نیست🙁 ولی خاطره‌اش..💜 صبح ِ هر روز🌝 مرا سخت بغل می‌گیرد...😿 #سید_صادق_رمضانیان

یک نفر هست..💑 که خود نیست🙁 ولی خاطره‌اش..💜 صبح ِ هر روز🌝 مرا سخت بغل می‌گیرد...😿 #سید_صادق_رمضانیان

۲ اردیبهشت 1398
14K
اشاره ای ،نظری یا کرشمه ای با تو به شوق روی تو با سر دویدنش با من ...! #سید_صادق_رمضانیان 💞💞 https://t.me/joinchat/AAAAAECrQHi309X0WG1yFg

اشاره ای ،نظری یا کرشمه ای با تو به شوق روی تو با سر دویدنش با من ...! #سید_صادق_رمضانیان 💞💞 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۴ مهر 1397
8K
همه در امنیتِ شهر ، ببین خوابیدند! تو چرا در دلِ من عاملِ آشوب شدی؟ #سید_صادق_رمضانیان

همه در امنیتِ شهر ، ببین خوابیدند! تو چرا در دلِ من عاملِ آشوب شدی؟ #سید_صادق_رمضانیان

۲۴ خرداد 1397
16K
همه در امنیتِ شهر ، ببین خوابیدند! تو چرا در دلِ من عاملِ آشوب شدی؟ #سید_صادق_رمضانیان

همه در امنیتِ شهر ، ببین خوابیدند! تو چرا در دلِ من عاملِ آشوب شدی؟ #سید_صادق_رمضانیان

۲۵ بهمن 1396
29K
همہ در امنیتِ شهر ، ببین خوابیدند! تو چرا در دلِ من عاملِ آشوب شدی؟ #سید_صادق_رمضانیان

همہ در امنیتِ شهر ، ببین خوابیدند! تو چرا در دلِ من عاملِ آشوب شدی؟ #سید_صادق_رمضانیان

۲۳ شهریور 1396
25K
جانم بگیر و عشوه نهان کن اینچنین « اَلفِتنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتل » ، نازنین #سید_صادق_رمضانیان

جانم بگیر و عشوه نهان کن اینچنین « اَلفِتنَةُ أشَدُّ مِنَ القَتل » ، نازنین #سید_صادق_رمضانیان

۳۰ خرداد 1396
6K
یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبح ِ هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد... #سید_صادق_رمضانیان |آرمین

یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبح ِ هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد... #سید_صادق_رمضانیان |آرمین

۱۸ اردیبهشت 1396
6K
به رسم عشق بیا تا به هم گره بزنیم... دل شکسته ی من را به قلب سنگی تو! #سید_صادق_رمضانیان

به رسم عشق بیا تا به هم گره بزنیم... دل شکسته ی من را به قلب سنگی تو! #سید_صادق_رمضانیان

۱۳ فروردین 1396
8K
دنیا امان نداد به دستت بیاورم هی خواستم نقشه بچینم ، به باد رفت...! #سید_صادق_رمضانیان

دنیا امان نداد به دستت بیاورم هی خواستم نقشه بچینم ، به باد رفت...! #سید_صادق_رمضانیان

۱۷ بهمن 1395
7K
همسایه ها به مرگ من امشب دعا کنید این خانه را بدون نگارم نخواستم...! #سید_صادق_رمضانیان

همسایه ها به مرگ من امشب دعا کنید این خانه را بدون نگارم نخواستم...! #سید_صادق_رمضانیان

۲۶ دی 1395
4K
دست من نیست که اینگونه دلم غم دارد ناخودآگاه به یاد ِتو بهم میریزم.. . . #سید_صادق_رمضانیان #عاشقانه_ها

دست من نیست که اینگونه دلم غم دارد ناخودآگاه به یاد ِتو بهم میریزم.. . . #سید_صادق_رمضانیان #عاشقانه_ها

۱۳ آبان 1395
3K
به تمنای تو گر دست به گندم بردم به چنین توبه و آدم شدنم می ارزد #سید_صادق_رمضانیان #کوچه_باغ_شعر 🌾🌾

به تمنای تو گر دست به گندم بردم به چنین توبه و آدم شدنم می ارزد #سید_صادق_رمضانیان #کوچه_باغ_شعر 🌾🌾

۱ آبان 1395
5K
به نظر می رسد این قائله ی تنهایی تا ابد قصد عزیمت به دل ما دارد... #سید_صادق_رمضانیان

به نظر می رسد این قائله ی تنهایی تا ابد قصد عزیمت به دل ما دارد... #سید_صادق_رمضانیان

۲۸ مرداد 1395
8K
یک جور زدند کہ از دو زانو افتاد یا فاطمه ای گفت و بہ پهلو افتاد از شدت ضربه سر فقط باز نشد چه فاصله اے بین دو ابرو افتاد.. #جانم_فدای_وقت_به_زهرا_رسیدنت #دیدی_چگونه_وارث_ارث_تو_شد_حسین... #سید_صادق_رمضانیان امشب به ...

یک جور زدند کہ از دو زانو افتاد یا فاطمه ای گفت و بہ پهلو افتاد از شدت ضربه سر فقط باز نشد چه فاصله اے بین دو ابرو افتاد.. #جانم_فدای_وقت_به_زهرا_رسیدنت #دیدی_چگونه_وارث_ارث_تو_شد_حسین... #سید_صادق_رمضانیان امشب به آرزوے دلش هر کسے رسید یادے از این شکسته دلِ بـے نوا کند!.. #الف_مهاجر #التماس_دعا ...

۶ تیر 1395
7K
به نظر میرسد این قائله ی تنهایی... تا ابد قصد عزیمت به دل ما دارد...!! #سید_صادق_رمضانیان

به نظر میرسد این قائله ی تنهایی... تا ابد قصد عزیمت به دل ما دارد...!! #سید_صادق_رمضانیان

۷ اردیبهشت 1395
2K
گرچه ما سفــره ی احساس,مهیّا داریــم یک نفر نیست که بر سفره ی دل بنشیند #سید_صادق_رمضانیان

گرچه ما سفــره ی احساس,مهیّا داریــم یک نفر نیست که بر سفره ی دل بنشیند #سید_صادق_رمضانیان

۲۵ اسفند 1394
5K
یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبحِ هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد #سید_صادق_رمضانیان

یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبحِ هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد #سید_صادق_رمضانیان

۱۳ اسفند 1394
3K
چون موج سپاهی که از اقبال بد خویش قبل از عملیات به یکباره کمین خورد... یک بار غزل از ته دل خواست بخندد یاد غم چشمان تو افتاد، زمین خورد... #سید_صادق_رمضانیان

چون موج سپاهی که از اقبال بد خویش قبل از عملیات به یکباره کمین خورد... یک بار غزل از ته دل خواست بخندد یاد غم چشمان تو افتاد، زمین خورد... #سید_صادق_رمضانیان

۹ اسفند 1394
1K
یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبح هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد #سید_صادق_رمضانیان

یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبح هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد #سید_صادق_رمضانیان

۸ اسفند 1394
4K
یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبح هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد #سید_صادق_رمضانیان

یک نفر هست که خود نیست ولی خاطره‌اش صبح هر روز مرا سخت بغل می‌گیرد #سید_صادق_رمضانیان

۸ اسفند 1394
4K