golbanookhanomi

golbanookhanomi

شاعر.بازیگرتأتر.شیرازی وساکن استان بوشهر.لیسانس ادبیات فارسی.

خدارحمت کنه تمام پدرهای خفته درخاک وروزهمه پدرهای درقیدحیات،مبارک خداحفظشون کنه.وبرای شادی روح پدرمن وهمه ی پدرهای خفته درخاک فاتحه بفرستیدلطفا🌹 🌹 🌹 🐱

خدارحمت کنه تمام پدرهای خفته درخاک وروزهمه پدرهای درقیدحیات،مبارک خداحفظشون کنه.وبرای شادی روح پدرمن وهمه ی پدرهای خفته درخاک فاتحه بفرستیدلطفا🌹 🌹 🌹 🐱

هرروززندگیم حسرت نوازشهای دست مهربان وآغوش گرم توست ...حسرتی که برتمام تارپودم رخنه کرده ونظم زندگی ووجودم رابهم ریخته.قدرمادروپدراتون روبدونیدوروزی هزارباربراسلامتیشون ،بودنشون دعاکنید...تا یه روزمثل من باحسرت بودنشون زندگی نکنید..سلامتی همه مادراووجودنازنین پدراتون.وخدارحمت کنه پدرومادرهای ...

هرروززندگیم حسرت نوازشهای دست مهربان وآغوش گرم توست ...حسرتی که برتمام تارپودم رخنه کرده ونظم زندگی ووجودم رابهم ریخته.قدرمادروپدراتون روبدونیدوروزی هزارباربراسلامتیشون ،بودنشون دعاکنید...تا یه روزمثل من باحسرت بودنشون زندگی نکنید..سلامتی همه مادراووجودنازنین پدراتون.وخدارحمت کنه پدرومادرهای خفته به خاک رو.همچنین مادرمهربون وپدرنازنین منو...شادی روح نازنینشون فاتحه بدیدلطفا😔 😭 😭 😭

ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن... #علیرضاآذر

ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن... #علیرضاآذر

لعنتی، پیشِ خودَم؛ زیرِ سوالَم بردی . . .

لعنتی، پیشِ خودَم؛ زیرِ سوالَم بردی . . .

‏یک زن تمام زیبایی‌هایش را مدیون مردی‌ست که عاشقانه آنها را می‌بیند...

‏یک زن تمام زیبایی‌هایش را مدیون مردی‌ست که عاشقانه آنها را می‌بیند...

دلیل‌هایت روزی تمام می‌شود ‏مرا بی دلیل دوست داشته باش!

دلیل‌هایت روزی تمام می‌شود ‏مرا بی دلیل دوست داشته باش!

باید کسی باشد برای دوست داشتن کسی باشد که وقتی تمامت را گوشه ای گم می کند بیاید پیدایت کند...! 🍃 🌸

باید کسی باشد برای دوست داشتن کسی باشد که وقتی تمامت را گوشه ای گم می کند بیاید پیدایت کند...! 🍃 🌸

گاهی همین ڪه ، دل به ڪسی بسته ای ، بس است!‌ 🍃

گاهی همین ڪه ، دل به ڪسی بسته ای ، بس است!‌ 🍃

تو را فراسوی انتظار می‌خواهم آن سوتر از خودم و آنقدر دوستت دارم که دیگر نمی‌دانم از ما دو تن کدام یک غایب است ...! 🍃 🌸

تو را فراسوی انتظار می‌خواهم آن سوتر از خودم و آنقدر دوستت دارم که دیگر نمی‌دانم از ما دو تن کدام یک غایب است ...! 🍃 🌸

امشب تمام حوصله ام خیس گریه است باران ، مرا گرفته در آغوش و نیستی ... #شب_بخیر

امشب تمام حوصله ام خیس گریه است باران ، مرا گرفته در آغوش و نیستی ... #شب_بخیر

بخاطر

بخاطر "من" بخند حتی به "دروغ" گاهی باید به کسی "تنفس"" "مصنوعی" داد..!!!!!!

دوری .... آزمــون دلـــهـاست ! یـــا دلتـــنگ مـی شــوی ؛ یـــا فــرامــوش:)

دوری .... آزمــون دلـــهـاست ! یـــا دلتـــنگ مـی شــوی ؛ یـــا فــرامــوش:)

هر اصل و قانونی دوست داشتن تو را منع کند نقض میکنم ☺

هر اصل و قانونی دوست داشتن تو را منع کند نقض میکنم ☺

میشود شورش را در بیاوری من به این

میشود شورش را در بیاوری من به این " دوست داشتن ها " قانع ... نیستم ... ! #حمیدرضا_عبدالهی

🍃 🌺 🍃 من نکنم نظر به کس جز رخ دلربای تو مولانا ‌‌

🍃 🌺 🍃 من نکنم نظر به کس جز رخ دلربای تو مولانا ‌‌

هر کجا تو با منی من خوشدلم گــر بـــود در قـعر چاهی منزلم !!! #مولانا

هر کجا تو با منی من خوشدلم گــر بـــود در قـعر چاهی منزلم !!! #مولانا

ز عشقت بند بندِ این دلِ دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزد ... #هوشنگ_ابتهاج

ز عشقت بند بندِ این دلِ دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزد ... #هوشنگ_ابتهاج

🌧 بیمار توام، روی تو درمان من است... #عراقی

🌧 بیمار توام، روی تو درمان من است... #عراقی