golbanookhanomi

golbanookhanomi

شاعر.بازیگرتأتر.شیرازی وساکن استان بوشهر.لیسانس ادبیات فارسی.

خدارحمت کنه تمام پدرهای خفته درخاک وروزهمه پدرهای درقیدحیات،مبارک خداحفظشون کنه.وبرای شادی روح پدرمن وهمه ی پدرهای خفته درخاک فاتحه بفرستیدلطفا🌹🌹🌹🐈

خدارحمت کنه تمام پدرهای خفته درخاک وروزهمه پدرهای درقیدحیات،مبارک خداحفظشون کنه.وبرای شادی روح پدرمن وهمه ی پدرهای خفته درخاک فاتحه بفرستیدلطفا🌹🌹🌹🐈

۱۰ فروردین 1397
19K
هرروززندگیم حسرت نوازشهای دست مهربان وآغوش گرم توست ...حسرتی که برتمام تارپودم رخنه کرده ونظم زندگی ووجودم رابهم ریخته.قدرمادروپدراتون روبدونیدوروزی هزارباربراسلامتیشون ،بودنشون دعاکنید...تا یه روزمثل من باحسرت بودنشون زندگی نکنید..سلامتی همه مادراووجودنازنین پدراتون.وخدارحمت کنه پدرومادرهای ...

هرروززندگیم حسرت نوازشهای دست مهربان وآغوش گرم توست ...حسرتی که برتمام تارپودم رخنه کرده ونظم زندگی ووجودم رابهم ریخته.قدرمادروپدراتون روبدونیدوروزی هزارباربراسلامتیشون ،بودنشون دعاکنید...تا یه روزمثل من باحسرت بودنشون زندگی نکنید..سلامتی همه مادراووجودنازنین پدراتون.وخدارحمت کنه پدرومادرهای خفته به خاک رو.همچنین مادرمهربون وپدرنازنین منو...شادی روح نازنینشون فاتحه بدیدلطفا😔😭😭😭

۱۷ اسفند 1396
20K
ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن... #علیرضاآذر

ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن... #علیرضاآذر

۸ شهریور 1396
32K
لعنتی، پیشِ خودَم؛ زیرِ سوالَم بردی . . .

لعنتی، پیشِ خودَم؛ زیرِ سوالَم بردی . . .

۵ مرداد 1396
31K
‏یک زن تمام زیبایی‌هایش را مدیون مردی‌ست که عاشقانه آنها را می‌بیند...

‏یک زن تمام زیبایی‌هایش را مدیون مردی‌ست که عاشقانه آنها را می‌بیند...

۵ مرداد 1396
31K
دلیل‌هایت روزی تمام می‌شود ‏مرا بی دلیل دوست داشته باش!

دلیل‌هایت روزی تمام می‌شود ‏مرا بی دلیل دوست داشته باش!

۵ مرداد 1396
30K
باید کسی باشد برای دوست داشتن کسی باشد که وقتی تمامت را گوشه ای گم می کند بیاید پیدایت کند...! 🍃🌸

باید کسی باشد برای دوست داشتن کسی باشد که وقتی تمامت را گوشه ای گم می کند بیاید پیدایت کند...! 🍃🌸

۲۶ تیر 1396
31K
گاهی همین ڪه ، دل به ڪسی بسته ای ، بس است!‌ 🍃

گاهی همین ڪه ، دل به ڪسی بسته ای ، بس است!‌ 🍃

۲۶ تیر 1396
30K
تو را فراسوی انتظار می‌خواهم آن سوتر از خودم و آنقدر دوستت دارم که دیگر نمی‌دانم از ما دو تن کدام یک غایب است ...! 🍃🌸

تو را فراسوی انتظار می‌خواهم آن سوتر از خودم و آنقدر دوستت دارم که دیگر نمی‌دانم از ما دو تن کدام یک غایب است ...! 🍃🌸

۲۶ تیر 1396
31K
امشب تمام حوصله ام خیس گریه است باران ، مرا گرفته در آغوش و نیستی ... #شب_بخیر

امشب تمام حوصله ام خیس گریه است باران ، مرا گرفته در آغوش و نیستی ... #شب_بخیر

۲۶ تیر 1396
32K
بخاطر

بخاطر "من" بخند حتی به "دروغ" گاهی باید به کسی "تنفس"" "مصنوعی" داد..!!!!!!

۲۶ تیر 1396
30K
دوری .... آزمــون دلـــهـاست ! یـــا دلتـــنگ مـی شــوی ؛ یـــا فــرامــوش:)

دوری .... آزمــون دلـــهـاست ! یـــا دلتـــنگ مـی شــوی ؛ یـــا فــرامــوش:)

۲۵ تیر 1396
31K
هر اصل و قانونی دوست داشتن تو را منع کند نقض میکنم ☺

هر اصل و قانونی دوست داشتن تو را منع کند نقض میکنم ☺

۲۵ تیر 1396
31K
۲۴ تیر 1396
28K
۲۴ تیر 1396
28K
میشود شورش را در بیاوری من به این

میشود شورش را در بیاوری من به این " دوست داشتن ها " قانع ... نیستم ... ! #حمیدرضا_عبدالهی

۲۴ تیر 1396
32K
🍃🌺🍃 من نکنم نظر به کس جز رخ دلربای تو مولانا ‌‌

🍃🌺🍃 من نکنم نظر به کس جز رخ دلربای تو مولانا ‌‌

۲۴ تیر 1396
30K
هر کجا تو با منی من خوشدلم گــر بـــود در قـعر چاهی منزلم !!! #مولانا

هر کجا تو با منی من خوشدلم گــر بـــود در قـعر چاهی منزلم !!! #مولانا

۲۴ تیر 1396
34K
ز عشقت بند بندِ این دلِ دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزد ... #هوشنگ_ابتهاج

ز عشقت بند بندِ این دلِ دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما خرابی با تو می ارزد ... #هوشنگ_ابتهاج

۲۴ تیر 1396
32K
🌧 بیمار توام، روی تو درمان من است... #عراقی

🌧 بیمار توام، روی تو درمان من است... #عراقی

۲۴ تیر 1396
31K