aryamehr12


هیج وقت فکر نمیکردم چوب صداقت اینقد ر درد داشته باشه

۸ آبان 1397
1K
☺

۲۶ مرداد 1396
1K
بحث کردن با احمق؛ مثل کشتن پشه روی صورت خودته، شاید پشه رو بکشی یا نه اما در نهایت حتما یه سیلی به صورت خودت زده‌ ای...!

بحث کردن با احمق؛ مثل کشتن پشه روی صورت خودته، شاید پشه رو بکشی یا نه اما در نهایت حتما یه سیلی به صورت خودت زده‌ ای...!

۲۳ مرداد 1396
3K
آینده شما ممکن است هیچ شباهتی به گذشته شما نداشته باشد کافیست بخواهید...

آینده شما ممکن است هیچ شباهتی به گذشته شما نداشته باشد کافیست بخواهید...

۲۳ مرداد 1396
1K
بهترین معلم های زندگی 1️⃣ شکست عشقی 2️⃣ جیب خالی 3️⃣ ناکامی

بهترین معلم های زندگی 1️⃣ شکست عشقی 2️⃣ جیب خالی 3️⃣ ناکامی

۲۳ مرداد 1396
1K
ممکنه هنوز به مقصد نرسیده باشم ولی امروز نزدیک تر از دیروز خواهم بود پس تلاشمو میکنم و ادامه میدم...

ممکنه هنوز به مقصد نرسیده باشم ولی امروز نزدیک تر از دیروز خواهم بود پس تلاشمو میکنم و ادامه میدم...

۲۳ مرداد 1396
1K
۲۳ مرداد 1396
984
۲۳ مرداد 1396
981
مگه چنتا هجده ماه ....

مگه چنتا هجده ماه ....

۲۳ مرداد 1396
972
اگر دنبال ناجی می گردید . و منتظرید کسی زندگی شما را دگرگون کند دفعه ی بعد به آینه بیشتر دقت کنید. او همانجاست.....

اگر دنبال ناجی می گردید . و منتظرید کسی زندگی شما را دگرگون کند دفعه ی بعد به آینه بیشتر دقت کنید. او همانجاست.....

۲۳ مرداد 1396
977
انسانهای قوی فقط دو راه دارند یا می برند یا خواهند برد!

انسانهای قوی فقط دو راه دارند یا می برند یا خواهند برد!

۲۳ مرداد 1396
972
میبینم... میخوام... تلاش میکنم... و بدست میارم

میبینم... میخوام... تلاش میکنم... و بدست میارم

۲۳ مرداد 1396
978
همه میمیرند اما همه زندگی نمی کنند...!

همه میمیرند اما همه زندگی نمی کنند...!

۲۳ مرداد 1396
992
خودباوری و اعتماد به نفس از مهم ترین عنصرهای موفقیت هستند همیشه خودتو باور داشته باش 👊

خودباوری و اعتماد به نفس از مهم ترین عنصرهای موفقیت هستند همیشه خودتو باور داشته باش 👊

۲۳ مرداد 1396
996
اگر بدون هدف از خواب بیدار شدی برگرد دوباره بگیر بخواب!!!

اگر بدون هدف از خواب بیدار شدی برگرد دوباره بگیر بخواب!!!

۲۳ مرداد 1396
990
دنباله رو بقیه نباش ببین عقلت چی میگه...

دنباله رو بقیه نباش ببین عقلت چی میگه...

۲۳ مرداد 1396
980
۲۰ مرداد 1396
980
۲۰ مرداد 1396
941
۲۰ مرداد 1396
1K
۲۰ مرداد 1396
922