من ڪه جز همنفسی با تو ندارمـ هوسی با وجـود تو چـرا دل بسپــارم بہ ڪسی؟ #فاضل_نظری

من ڪه جز همنفسی با تو ندارمـ هوسی با وجـود تو چـرا دل بسپــارم بہ ڪسی؟ #فاضل_نظری

درســرم تویی، در چشمم تویی، در قلبـم تو... من عکس دستہ جمعیِ توام! #جلیل_صفر_بیگی

درســرم تویی، در چشمم تویی، در قلبـم تو... من عکس دستہ جمعیِ توام! #جلیل_صفر_بیگی

تا نگاهم بڪنی از هیجان خواهم مـُرد! آنڪه با چشم ِ خود آدم بُکُشد قاتل نیست . . .؟! #عمران_میری

تا نگاهم بڪنی از هیجان خواهم مـُرد! آنڪه با چشم ِ خود آدم بُکُشد قاتل نیست . . .؟! #عمران_میری

دوستان این روزها از هم گریزانند و من دشمنی دارم ڪه در دل میهمانش ڪرده‌ام #سجاد_سامانی

دوستان این روزها از هم گریزانند و من دشمنی دارم ڪه در دل میهمانش ڪرده‌ام #سجاد_سامانی

آن عشق ڪه در پرده بماند بہ چہ ارزد عشق است و همین لذت اظهـار ودگـر هیچ...

آن عشق ڪه در پرده بماند بہ چہ ارزد عشق است و همین لذت اظهـار ودگـر هیچ...

جذاب تویی جــانم، آن نیست ڪه می پوشد شلوارِ لی و چڪمہ ، پاییز و زمستـانی!!!!!😉 #مگه_داریم_اصن

جذاب تویی جــانم، آن نیست ڪه می پوشد شلوارِ لی و چڪمہ ، پاییز و زمستـانی!!!!!😉 #مگه_داریم_اصن

تو میخنــدی بہ ڪردارم و من در خنده ات غرقـم ڪه این حالِ خرابـم را فقط دیوانہ می فهمد... #شاعر؟

تو میخنــدی بہ ڪردارم و من در خنده ات غرقـم ڪه این حالِ خرابـم را فقط دیوانہ می فهمد... #شاعر؟

ڪنارِ خُلق و خویِ تُرشِ خود،ڪوهِ نمڪ داری انار تُرش لبهــای تو ،قدری شــور میچسبد! #شاعر؟

ڪنارِ خُلق و خویِ تُرشِ خود،ڪوهِ نمڪ داری انار تُرش لبهــای تو ،قدری شــور میچسبد! #شاعر؟

من و تو ما شدن هامان، یقیناً قصہ خواهد شد ڪه من لبریز

من و تو ما شدن هامان، یقیناً قصہ خواهد شد ڪه من لبریز "ما" بودن؛ تو هم درگیر "او"... هایت #امیر_نقدی_لنگرودی

شیرین تر از این رابطہ جایی نتوان دید وقتی ڪه میان من و تو هیِ شڪرآب است! #وحید_نوروزی

شیرین تر از این رابطہ جایی نتوان دید وقتی ڪه میان من و تو هیِ شڪرآب است! #وحید_نوروزی

چشــم جذاب تو چاه هست و هزاران یوسف خودشـان داوطلب راهیِ این چـاه شدند... #حسن_بیات

چشــم جذاب تو چاه هست و هزاران یوسف خودشـان داوطلب راهیِ این چـاه شدند... #حسن_بیات

چه نمــاز باشد آن را ڪه تو در خیال باشی تو صنــم نمی گذاری ڪه مرا نمـــاز باشد #سعدیِ_جان

چه نمــاز باشد آن را ڪه تو در خیال باشی تو صنــم نمی گذاری ڪه مرا نمـــاز باشد #سعدیِ_جان

لبهـای تو یڪ باغچہ نه! باغ انار است! از قهـوه ی قاجار شڪـر برده بہ تاراج! #ارغوان_ن

لبهـای تو یڪ باغچہ نه! باغ انار است! از قهـوه ی قاجار شڪـر برده بہ تاراج! #ارغوان_ن

شڪـر پاشی نکن با خنده های گاه و بی گاهت شکستی ارج و قرب این عسل ها و رطب ها را شنیدم آسمـان گفتہ شبیه توست خورشیدش نمی بایست داد اصلا، جواب بی ادب هـــا ...

شڪـر پاشی نکن با خنده های گاه و بی گاهت شکستی ارج و قرب این عسل ها و رطب ها را شنیدم آسمـان گفتہ شبیه توست خورشیدش نمی بایست داد اصلا، جواب بی ادب هـــا را #سونیا‌_نوری

مثل شربت های تلخ ڪودڪی هایم شدی ناگوارایی ولی من را مداوا می ڪنی... #سلیمان_شاڪری

مثل شربت های تلخ ڪودڪی هایم شدی ناگوارایی ولی من را مداوا می ڪنی... #سلیمان_شاڪری

همین حد قانعم،گاهی،سلامی حال واحوالی برایم عاشقی یعنی بدانم خوب وخوشحالی #احمد_جم

همین حد قانعم،گاهی،سلامی حال واحوالی برایم عاشقی یعنی بدانم خوب وخوشحالی #احمد_جم

نیمہ ی دیگـر دنیا قدِ رعنای تو بود اصفهـان نیز خودش محـو تماشای تو بود #مهدی_صحبتی

نیمہ ی دیگـر دنیا قدِ رعنای تو بود اصفهـان نیز خودش محـو تماشای تو بود #مهدی_صحبتی

ڪودتا چشـم شمـا بود ڪه از شورشِ آن بیدِ مجنونِ دلـم تا بہ ابد لرزان شد... #احمد_جم

ڪودتا چشـم شمـا بود ڪه از شورشِ آن بیدِ مجنونِ دلـم تا بہ ابد لرزان شد... #احمد_جم

خودت گفتی جدایی حق ندارد بین ما باشد ڪجایی تا ببینی ڪه جدایی هم شڪَر خورده... #سعید_صاحب_علم

خودت گفتی جدایی حق ندارد بین ما باشد ڪجایی تا ببینی ڪه جدایی هم شڪَر خورده... #سعید_صاحب_علم

یڪ انسولین در جیب دارم وقت دیدار از بس ڪه لبخند تـو شیرین است بانو... #علی_رجایی_راد

یڪ انسولین در جیب دارم وقت دیدار از بس ڪه لبخند تـو شیرین است بانو... #علی_رجایی_راد