محمود_دولت_آبادی (۳۹۸ تصویر)

برای این که یک مردمی را به زانو در بیاورند، اول استقلالش را ...

برای این که یک مردمی را به زانو در بیاورند، اول استقلالش را ...

عشق خیلی خنده دار است... خیلی هم گریه دارد...!عشق یا هست یا ...
۴

عشق خیلی خنده دار است... خیلی هم گریه دارد...!عشق یا هست یا ...

آنجا یک قهوه خانه بود.اما ننشستیم به نوشیدن دوتا استکان چای....
۲۴

آنجا یک قهوه خانه بود.اما ننشستیم به نوشیدن دوتا استکان چای....

برای همدل خود لازم نیست همه چیز را بگویی تا او اندکی از تو ر...

برای همدل خود لازم نیست همه چیز را بگویی تا او اندکی از تو ر...

#Diyare_kurdزخمی اگر بر قلب بنشیند، تو نه می توانی زخم را از...
۴

#Diyare_kurdزخمی اگر بر قلب بنشیند، تو نه می توانی زخم را از...

بخشی زیبا از کتاب جذاب نون نوشتن اثر استاد بزرگ محمود دولت آ...

بخشی زیبا از کتاب جذاب نون نوشتن اثر استاد بزرگ محمود دولت آ...

یک‌بار است زندگانی یک‌بار

یک‌بار است زندگانی یک‌بار

#Diyare_kurdدوره ی مدرن است و دیگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیست...
۲

#Diyare_kurdدوره ی مدرن است و دیگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیست...

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش ...
۱

گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش ...

^^ آدم‌های  سالم،  مثل  هم  هستندزیرا  خوشبختی  یک  رنگ  دار...

^^ آدم‌های سالم، مثل هم هستندزیرا خوشبختی یک رنگ دار...

درد اینجاست که ؛

درد را نمی شود
به کسی حالی کرد …

#محمود_د...

درد اینجاست که ؛ درد را نمی شود به کسی حالی کرد … #محمود_د...

#Diyare_kurdنمی دانم تو ملتفت شده‌ای یا نه که بعضی مردها از ...

#Diyare_kurdنمی دانم تو ملتفت شده‌ای یا نه که بعضی مردها از ...

#Diyare_kurd#معرفی_کتابمحور اصلی داستان سفر تقابل میان آوارگ...

#Diyare_kurd#معرفی_کتابمحور اصلی داستان سفر تقابل میان آوارگ...

_«چه مدتی است که در جبهه خدمت می کنی؟»_«شش ماه و هفت روز»_«...

_«چه مدتی است که در جبهه خدمت می کنی؟»_«شش ماه و هفت روز»_«...

تا چه مایه اندوهناک و دشوار می تواند باشد عالم وقتی تو، هیچ ...

تا چه مایه اندوهناک و دشوار می تواند باشد عالم وقتی تو، هیچ ...

عشق یک حال خوب است برای تابِ زخم های وامانده...#محمود_دولت_آ...

عشق یک حال خوب است برای تابِ زخم های وامانده...#محمود_دولت_آ...

دوست داشته شدن
۲

دوست داشته شدن