رفقا ،آقایون دوستان ویسگونی  روزتون مبارک 🌹ایشالاه تنتون سال...
۱۶

رفقا ،آقایون دوستان ویسگونی روزتون مبارک 🌹ایشالاه تنتون سال...

این متن زیبا روحتما بخونیدوجود هیچکس غمها را از بین نمی برد ...
۸

این متن زیبا روحتما بخونیدوجود هیچکس غمها را از بین نمی برد ...

پدر.... سرت را ...روی پاهایم بگذار....در آسمان چشم هایت..." ...

پدر.... سرت را ...روی پاهایم بگذار....در آسمان چشم هایت..." ...

تقدیم به تو بهترین
۶

تقدیم به تو بهترین

‏آیا ڪسی آنقدر دوستت دارد ڪه بگوید :"بشین برم برات چایی بیار...
۱۶

‏آیا ڪسی آنقدر دوستت دارد ڪه بگوید :"بشین برم برات چایی بیار...

یادش بخیرقـدیما یه تـلویزیون سیـاه وسفـید داشـتیم و یـه دنیا...
۶

یادش بخیرقـدیما یه تـلویزیون سیـاه وسفـید داشـتیم و یـه دنیا...

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت  چون به #عشق آمد قلم بر خود شکاف...
۴

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت چون به #عشق آمد قلم بر خود شکاف...

خدا کنـد کـه لبانت بـه بـوسه جان بدهدکه عشق روۍخوشش را به ما...
۷

خدا کنـد کـه لبانت بـه بـوسه جان بدهدکه عشق روۍخوشش را به ما...

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ هميشه تو گوشمهﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ...
۷

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ هميشه تو گوشمهﻣﯿﮕﻔﺖ :ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ...

باید جایی باشد...! جایی که عرض شانه‌های یک نفر تنها پناهگاه‌...
۸

باید جایی باشد...! جایی که عرض شانه‌های یک نفر تنها پناهگاه‌...

ای آنکه مرا برده ای از یاد ، کجایی ؟بیگانه شدی ، دست مریزاد ...
۱۱

ای آنکه مرا برده ای از یاد ، کجایی ؟بیگانه شدی ، دست مریزاد ...

بزرگ ترین خیانتی کهمی توانی در حق کسی کنیاین است کهاو را در ...
۳

بزرگ ترین خیانتی کهمی توانی در حق کسی کنیاین است کهاو را در ...

هر صبح زِ رویِ تو،هم خانه‌ی خورشیدم#فروغی_بسطامی
۱

هر صبح زِ رویِ تو،هم خانه‌ی خورشیدم#فروغی_بسطامی

بگشای‌خدایاکه گشاینده، تویی#ابوسعید_ابوالخیر
۴

بگشای‌خدایاکه گشاینده، تویی#ابوسعید_ابوالخیر

اگر از یاد تو یادی نکنم میشکنمبر لب کلبه محصور وجودمن در این...
۲

اگر از یاد تو یادی نکنم میشکنمبر لب کلبه محصور وجودمن در این...

پسرا شیرن، مثه، شمشیرن دخترا، موشن، مثه خرگوشنیادتونه پسرا ب...
۲

پسرا شیرن، مثه، شمشیرن دخترا، موشن، مثه خرگوشنیادتونه پسرا ب...

شب نشينی های آخرين ماه زمستان
۱

شب نشينی های آخرين ماه زمستان

هميشهمقداري دلگرميهمراهت ببرکه اگرناگهاننااميدي بسراغت آمددل...
۲

هميشهمقداري دلگرميهمراهت ببرکه اگرناگهاننااميدي بسراغت آمددل...

‍💚✨در بغل امشب یکى قرص قمر دارد رضا💚✨بر زبان شکر خداى دادگر ...
۱۳

‍💚✨در بغل امشب یکى قرص قمر دارد رضا💚✨بر زبان شکر خداى دادگر ...

توی شیرینی، تو اول! قند، دوم می‌شود😋مزه‌ی سوهان اعلا پیش تو ...
۸

توی شیرینی، تو اول! قند، دوم می‌شود😋مزه‌ی سوهان اعلا پیش تو ...