ســایه

saayeeh

متاهل ↪ پس لطفاً حواستون بہ کلماتے که بکار میبرید باشہ .........
تمام متنام ،چہ عارفانہ ، چہ عاشقانہ ، چہ فلسفانہ تنها از جهت زیبایے گذاشتہ میشہ ...

ورود به ویس فروردین ۹۳

اولین پست https://wisgoon.com/pin/1407270/

شب رفت و دوبــاره شد هویدا 🍀پیک سحــر از دل سیــاهی 🍀آمیخته ...
۲

شب رفت و دوبــاره شد هویدا 🍀پیک سحــر از دل سیــاهی 🍀آمیخته ...

لباس آرامش بپوش ،!دست هایت را باز کن ،!چشمهایت را ببند ،!و ر...
۴

لباس آرامش بپوش ،!دست هایت را باز کن ،!چشمهایت را ببند ،!و ر...

دمی با دوســ💕ـــت به سر بردن دو صد دنیــ💕ـــا بها دارد. ، ،خ...
۴

دمی با دوســ💕ـــت به سر بردن دو صد دنیــ💕ـــا بها دارد. ، ،خ...

❀ ﴾﷽﴿ ❀برخیز که روز دیگر آغاز کنیمدروازهٔ مهر، روی هم باز کن...
۸

❀ ﴾﷽﴿ ❀برخیز که روز دیگر آغاز کنیمدروازهٔ مهر، روی هم باز کن...

#عید_میــــــلاد🍃🌷🍃#و_روز_پدر  🍃🌸🍃#بر_تمامی_پدران_حال_و_آیند...
۴

#عید_میــــــلاد🍃🌷🍃#و_روز_پدر 🍃🌸🍃#بر_تمامی_پدران_حال_و_آیند...

روزت مبـــــ❤ـــــارک همســ❤ــر جانم ❤❤@reza36
۲

روزت مبـــــ❤ـــــارک همســ❤ــر جانم ❤❤@reza36

#روز_پدران ، #همسران ، #پسران #مبـــــــــــــــــارک💖💕💖💕💖💕💖...
۲

#روز_پدران ، #همسران ، #پسران #مبـــــــــــــــــارک💖💕💖💕💖💕💖...

پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیستاما همیشه به جرم پدر...
۳

پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیستاما همیشه به جرم پدر...

نقش پدر در دل‌هاست و دیگری جای او را نمی‌گیرد،آن که دل‌ها به...

نقش پدر در دل‌هاست و دیگری جای او را نمی‌گیرد،آن که دل‌ها به...

🌼🍃🌼 در آسمان آبی دلم،🍃🌼🍃 جایی برای ابرها نیست . . .🌼🍃🌼 #پدرم...
۱

🌼🍃🌼 در آسمان آبی دلم،🍃🌼🍃 جایی برای ابرها نیست . . .🌼🍃🌼 #پدرم...

#عید_میلاد_مبـــــــــارک🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠

#عید_میلاد_مبـــــــــارک🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠💮🌠

🍀تا حبّ علــی و آل او یافته ایم 🍀🍀 کام دل خویش مو به مو یافت...

🍀تا حبّ علــی و آل او یافته ایم 🍀🍀 کام دل خویش مو به مو یافت...

🍃🌷🍃 #امام_علی_عليه‌_السلام :سعادت هرگز با سستی و تنبلی به دس...

🍃🌷🍃 #امام_علی_عليه‌_السلام :سعادت هرگز با سستی و تنبلی به دس...

💮 هرکس که شود داخل حصن حیدر 💮💮 ایمن بود از عذاب روز محشر 💮💮 ...
۲

💮 هرکس که شود داخل حصن حیدر 💮💮 ایمن بود از عذاب روز محشر 💮💮 ...

هر صبح که از گوشه ی ایـوان به در آییجـانم به در آید چو ببیند...
۳۲

هر صبح که از گوشه ی ایـوان به در آییجـانم به در آید چو ببیند...

صُبح اسـت بیا دوباره پـرواز کنیمدروازه دل به دوستی بـاز کنیم...
۲۳

صُبح اسـت بیا دوباره پـرواز کنیمدروازه دل به دوستی بـاز کنیم...

تو سرنوشت همه ی مامعجزه ای خاص از طرف خدا تعیین شده ، ،!که ق...
۱۳

تو سرنوشت همه ی مامعجزه ای خاص از طرف خدا تعیین شده ، ،!که ق...

آدم عاقل می‌فهمه کهاز غم خوردن کاری ساخته نیستمیزنه زیر خنده...
۱۴

آدم عاقل می‌فهمه کهاز غم خوردن کاری ساخته نیستمیزنه زیر خنده...

پیشه ام نقاشی است گاهگاهی قفسی میســـازم , , , می فروشم به ش...
۱

پیشه ام نقاشی است گاهگاهی قفسی میســـازم , , , می فروشم به ش...

زیبـــا باش ، ،زیبـــا زندگی کن ، ،زیبـــا بیندیش ، ،زیبـــا...
۱

زیبـــا باش ، ،زیبـــا زندگی کن ، ،زیبـــا بیندیش ، ،زیبـــا...