فاطمه_جوادی (۵۱۳ تصویر)

دستهایِ من را که ببینیمیفهمی من دیگر ناامید شدم از دوست داشت...
۱

دستهایِ من را که ببینیمیفهمی من دیگر ناامید شدم از دوست داشت...

معبود من.........من جاده های عشق و معرفت را پیموده ام ،مقصدم...

معبود من.........من جاده های عشق و معرفت را پیموده ام ،مقصدم...

مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و...

مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و...

الان تو بغلشي يا چي ؟ من باید دلیلِ همه خندیدنات باشم،من بای...
۲

الان تو بغلشي يا چي ؟ من باید دلیلِ همه خندیدنات باشم،من بای...

😍 هيچ وقت دوستداشتنتون رو دريغ نكنيدمثلا اون وقتایی که حالش ...
۱

😍 هيچ وقت دوستداشتنتون رو دريغ نكنيدمثلا اون وقتایی که حالش ...

زنگ بزن،هیچ نگو،حتی سلام هم نده،فقط بگذارد نفس هایت را بشنوم...

زنگ بزن،هیچ نگو،حتی سلام هم نده،فقط بگذارد نفس هایت را بشنوم...

🖤🚶🏻‍♀️تکلیفمان معلوم است؛هیچ اختیاری این وسط نیست...تو باید ...
۱۳

🖤🚶🏻‍♀️تکلیفمان معلوم است؛هیچ اختیاری این وسط نیست...تو باید ...

🖤🚶🏻‍♀️تکلیفمان معلوم است؛هیچ اختیاری این وسط نیست...تو باید ...
۱

🖤🚶🏻‍♀️تکلیفمان معلوم است؛هیچ اختیاری این وسط نیست...تو باید ...

...🗣بچه تر که بودم و با مامان خرید میرفتم،وقتی یه چیزی میخری...
۲

...🗣بچه تر که بودم و با مامان خرید میرفتم،وقتی یه چیزی میخری...

حذف کردن آدمهانه دردناک است نه ترسناک!فقط کافیست چشمانت را ب...
۲

حذف کردن آدمهانه دردناک است نه ترسناک!فقط کافیست چشمانت را ب...

دوستی هایتان را به عشق نرسانید!به جایی که سلام دادنش، سَر حا...

دوستی هایتان را به عشق نرسانید!به جایی که سلام دادنش، سَر حا...

...🗣تکلیفمان معلوم است؛هیچ اختیاری این وسط نیست...تو باید تا...
۳

...🗣تکلیفمان معلوم است؛هیچ اختیاری این وسط نیست...تو باید تا...

بریم سپنج کافه،یا بریم کافه دستساز،یا یکی از شعبه های ویونا،...

بریم سپنج کافه،یا بریم کافه دستساز،یا یکی از شعبه های ویونا،...

و مرا در آغوش گرفت،و یادم رفت؛شب چقدر دلگیر است،قسط هایِ خان...

و مرا در آغوش گرفت،و یادم رفت؛شب چقدر دلگیر است،قسط هایِ خان...

لازم نیست حتما گلوی کسی را بفشاریم تا بمیرد،یا چاقو را فرو ک...
۱۰

لازم نیست حتما گلوی کسی را بفشاریم تا بمیرد،یا چاقو را فرو ک...