تا که بر لب نامت ای زیباترین، می‌آورمآسمان‌ها را تو گویی بر ...
۴

تا که بر لب نامت ای زیباترین، می‌آورمآسمان‌ها را تو گویی بر ...

مرد یعنی تکیه گاه..یعنی پشتوانه..یعنی توی اوج عصبانیت وغصه ه...
۵

مرد یعنی تکیه گاه..یعنی پشتوانه..یعنی توی اوج عصبانیت وغصه ه...

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان ر...
۲

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان ر...

خدا خواستآرامش را برای زن معنا کندآغوش مردانه را آفرید..

خدا خواستآرامش را برای زن معنا کندآغوش مردانه را آفرید..

دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید.از چیزهاى کوچک زندگى...
۳

دنبال رسیدن به یک خوشبختى بى نقص نباشید.از چیزهاى کوچک زندگى...

•• گر نباشد رنگِ رویابه چه دل باید سپرد !؟ m‌‌‌ ‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌...
۳

•• گر نباشد رنگِ رویابه چه دل باید سپرد !؟ m‌‌‌ ‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌...

#حس_خوب_زندگی 😍🌱‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌☕️  ‌  ‌ ‌‌ ‌
۳

#حس_خوب_زندگی 😍🌱‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌☕️ ‌ ‌ ‌‌ ‌

‌برگریزانِ دلم را نوبهاری آرزوست...[سیمین_بهبهانی]

‌برگریزانِ دلم را نوبهاری آرزوست...[سیمین_بهبهانی]

بـازآی دلـبـرا ...که دلـم بی‌قرار «تـوسـت»! #هوشنگ_ابتهاج‎‌‌...

بـازآی دلـبـرا ...که دلـم بی‌قرار «تـوسـت»! #هوشنگ_ابتهاج‎‌‌...

خوشبختی تو دل آدمه دل اگه خوش باشه خوشبختی ..🎈
۱

خوشبختی تو دل آدمه دل اگه خوش باشه خوشبختی ..🎈

راز شادی در لذت بردناز چیزهای ساده اس.
۱

راز شادی در لذت بردناز چیزهای ساده اس.

کمی غرقِ حس و حالِ خونه قدیمیا بشیم 😍🏡

کمی غرقِ حس و حالِ خونه قدیمیا بشیم 😍🏡

بگذار یک بار دیگر بگویم :که مرد همیشه محبـوب من چقدر “ دوستت...
۴

بگذار یک بار دیگر بگویم :که مرد همیشه محبـوب من چقدر “ دوستت...

" دوستت دارم"  ..تملک نیست،  چیزی از تو در دیگری با تو در آم...

" دوستت دارم" ..تملک نیست، چیزی از تو در دیگری با تو در آم...

حس قشنگیست وقتی ک میبینیدلبرت، دلبرانه میخندد ...و قشنگ تر ا...

حس قشنگیست وقتی ک میبینیدلبرت، دلبرانه میخندد ...و قشنگ تر ا...

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎے توﺑﻮے ﻣـﺰﺭﻋﻪ ﻗﻬـﻮﻩ میدﻫﺪ .. ﺗﻤﺎﻡ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻫﺎے ﻣﻦ ﺗﻘ...

ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎے توﺑﻮے ﻣـﺰﺭﻋﻪ ﻗﻬـﻮﻩ میدﻫﺪ .. ﺗﻤﺎﻡ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻫﺎے ﻣﻦ ﺗﻘ...

فراموش شده ام!!! و به اندازه‌ی تمام ثانیه هایی که به یادم نی...

فراموش شده ام!!! و به اندازه‌ی تمام ثانیه هایی که به یادم نی...

تنهایے ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼﮔﺎ...

تنهایے ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﯼﮔﺎ...

میشود درون قلبِ مهربانتدور از هرکسی که میخواهد میانمان سرکشی...
۸

میشود درون قلبِ مهربانتدور از هرکسی که میخواهد میانمان سرکشی...

چیزی به او گفتم، خندید و بین خنده‌هایش گفت: «دیوونه!» و باز ...
۸

چیزی به او گفتم، خندید و بین خنده‌هایش گفت: «دیوونه!» و باز ...