به_درک (۸ تصویر)

#به_درک...
۴

#به_درک...

به #درک...#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #ناراحت #خسته #تنها...

به #درک...#خستگی #تنهایی #خوشحالی #غمگین #ناراحت #خسته #تنها...

امسالم تولدمو نه کسی تبریک گفت نه کادو گرفتم #تنهام #به_درک
۵

امسالم تولدمو نه کسی تبریک گفت نه کادو گرفتم #تنهام #به_درک

#به_درک#به_جهنمقربون شما برم آقا#مقتدا#فرمانده_من#سیدنا_القا...
۴

#به_درک#به_جهنمقربون شما برم آقا#مقتدا#فرمانده_من#سیدنا_القا...

#به_درک
۲

#به_درک

.تجمع بزرگ "مذاکره زیر #شبح_تهدید را نمی خواهیم"سخنران: حمید...

.تجمع بزرگ "مذاکره زیر #شبح_تهدید را نمی خواهیم"سخنران: حمید...