hadi1362
هادیhadi1362@
خاص بودن یعنی
با شهدا بودن
در مسیر شهدا بودن
عطر شهدا را داشتن
رنگ شهدا را داشتن
اخلاص شهدا را داشتن
مورد عنایت شهدا بودن
تا در دام شهادت افتادن
نه در دام دنیا و شیطان افتادن...
279دنبال شده‌ها
13164دنبال کننده گان
17742مطلب
23Mامتیاز