توی؍ این زمونه باید بد باشی🚭 💥 باید خوب بودن بزاری کنار ⛔

توی؍ این زمونه باید بد باشی🚭 💥 باید خوب بودن بزاری کنار ⛔

۲۰ مهر 1396
351
#دورهمی_دوستانه

#دورهمی_دوستانه

۱۶ مهر 1396
277
گاو های قبل از تو سوء تفاهم بود دوست جان😹 💜 @mobishi

گاو های قبل از تو سوء تفاهم بود دوست جان😹 💜 @mobishi

۱۶ مهر 1396
365
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺍﺳﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ از ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﺍﺳﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ از ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﻃﻨﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺷﺪ،ﺷﺘﺎﺏ ﺗﭙﯿﺪﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻡ ...

۱۴ مهر 1396
2K
[طُ دلیل زندگیمی💍 💫 💎 ]

[طُ دلیل زندگیمی💍 💫 💎 ]

۱۳ مهر 1396
278
ای جانمم مرسی ک هستین و حمایت میکنین 😍 💋 #بهترین_فالورا_دنیا_مال_منه

ای جانمم مرسی ک هستین و حمایت میکنین 😍 💋 #بهترین_فالورا_دنیا_مال_منه

۱۲ مهر 1396
248
#عکاس=me

#عکاس=me

۱۲ مهر 1396
242
#پست_جدید_عشق_جانم ای جانمم زیبا ترین فرشته

#پست_جدید_عشق_جانم ای جانمم زیبا ترین فرشته

۱۰ مهر 1396
246
#شب_قبل #دم_حسینیه #بابروبچ

#شب_قبل #دم_حسینیه #بابروبچ

۹ مهر 1396
254
#wall

#wall

۸ مهر 1396
246
وییی #عشقولانه

وییی #عشقولانه

۷ مهر 1396
246
دیروز غروب تو مدرسه😐 پوف تو غروب ۳۱ شهریور از ما میخوان بیایم مدرسه 😬

دیروز غروب تو مدرسه😐 پوف تو غروب ۳۱ شهریور از ما میخوان بیایم مدرسه 😬

۱ مهر 1396
248
...🙊 🍃

...🙊 🍃

۳۰ شهریور 1396
240
#سیگار صورتی

#سیگار صورتی

۳۰ شهریور 1396
848
zendegi

zendegi

۲۷ شهریور 1396
241
فدای هر قطره اشکت مهربانم #sarehbayat

فدای هر قطره اشکت مهربانم #sarehbayat

۲۶ شهریور 1396
266
#ست منو عشق جان💜

#ست منو عشق جان💜

۲۶ شهریور 1396
412
حالش خوبه?😹 سالمهه

حالش خوبه?😹 سالمهه

۲۶ شهریور 1396
246
💜 💜

💜 💜

۲۶ شهریور 1396
241
#ست

#ست

۲۶ شهریور 1396
241