nafas

zahra-zaghi

Nafas رمان می زارم نظر و انتقاد هم آزاده

۱۵ آذر 1395
3K
۶ آذر 1395
3K
۴ آذر 1395
4K
۳۰ آبان 1395
4K
۳۰ آبان 1395
4K
موافقین؟؟؟

موافقین؟؟؟

۲۰ آبان 1395
4K
۱۷ آبان 1395
4K
۱۷ آبان 1395
4K
۱۷ آبان 1395
4K
۱۷ آبان 1395
4K
....

....

۱۷ آبان 1395
4K
4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد ...

4 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت دهم چشم ها رو باز کردم و بعدازخوندن آیه الکرسی رفتم داخل.یه سالن بزرگ بود که یک طرفش یه سالن خیلی بزرگ بود که خیلی رفت وآمد توش زیاد بود.اما دقیق داخلش رو نمی تونستم ببینم.چندتا دیگه دربود که بسته بودن.باصدای مردی ...

۱۱ آبان 1395
182K
۱۰ آبان 1395
4K
کسی نیست بحرفیم؟؟؟؟؟ یکی بیاد دیگه

کسی نیست بحرفیم؟؟؟؟؟ یکی بیاد دیگه

۱۰ آبان 1395
4K
سلاام کسی نیست بحرفیم حوصله ام سر رفته

سلاام کسی نیست بحرفیم حوصله ام سر رفته

۹ آبان 1395
5K
3 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت هفتم سورن:سلام مهندس هنوز کسی نیومده؟ نادرخان به پامون بلند شد و بعد از سلام وعلیک گفت:نه هنوز ساعت شیش مهمونی یه ساعت دیگه شروع میشه این ...

3 رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت هفتم سورن:سلام مهندس هنوز کسی نیومده؟ نادرخان به پامون بلند شد و بعد از سلام وعلیک گفت:نه هنوز ساعت شیش مهمونی یه ساعت دیگه شروع میشه این مهمون هایماهم زیاد خوش قول نیستن می زارن یه دوساعت دیگه بیان که کلاس داشته ...

۹ آبان 1395
175K
۹ آبان 1395
4K
صفحه موبایلتو بچرخون..........

صفحه موبایلتو بچرخون..........

۹ آبان 1395
4K
۹ آبان 1395
4K
۹ آبان 1395
4K