اصولگرای‌اصلاح‌طلب

velayat_motlaghe_faqih

گفتمان #ولایت_مطلقه_فقیه یعنی ..
اگر مَردیم از اصلاح سبک زندگی، عزم در تغییر، از عمل و رسم اسلامی‌ بگوییم.. نه شناسنامه، یغه، ریش و انگشتر تمام عقیق‌مان!

کاربردی حرف بزنیم ..
مُصلِحانه عمل‌گرا باشیم ..
اسلام را تکه تکه اجرا نکنیم!

#قانون‌گرایی، #عدل‌خواهی، #مطالبه‌گری
#ظلم‌ستیزی، #کارتشکیلاتی، #بصیرت‌
#اصلاح_سبک_زندگی_الزامیست.

* طرح ولایت [مبانی اندیشه اسلامی]

ت.ت ۷۲

* تحلیل‌نامه : http://www.tahlil-nameh.blog.ir

در نَمازم جاے رَب دائم تو دَر ذِهنِ مَنے👀 گوش هایَم در اذان حے عَلے دِلبَر شِنید😊 #جانان 🙄 #حی_علی_الفلاح 🙃👉 #نماز_به_امامت_حضرت⚘🍃 •#ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه ...

در نَمازم جاے رَب دائم تو دَر ذِهنِ مَنے👀 گوش هایَم در اذان حے عَلے دِلبَر شِنید😊 #جانان 🙄 #حی_علی_الفلاح 🙃👉 #نماز_به_امامت_حضرت⚘🍃 •#ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف ...

۱۲ ساعت پیش
10K
صبح من با خنده‌اتــــ خورشیدتر خورشیدتر🌤 قنـــد پهلوے منــے شهدوشڪر، حلواے تر 😋 #صبحتوݩ_بخیر_مسلمونا ☺ #با_آب_بیدارش_میکنه_بعد_میگه_اخلاق_نداره 😥 #صبح_جمعه_عادم_میخواد_تا_شب_بخوابه_خب 😅 #ولی_نخوابید_بینید_حلوای_ترتون_چی_میگه! 🤔 #گوش_ندید_عواقب_داارررره 😅 #مذهبیا_باانگیزه_ترن 😉 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه ...

صبح من با خنده‌اتــــ خورشیدتر خورشیدتر🌤 قنـــد پهلوے منــے شهدوشڪر، حلواے تر 😋 #صبحتوݩ_بخیر_مسلمونا ☺ #با_آب_بیدارش_میکنه_بعد_میگه_اخلاق_نداره 😥 #صبح_جمعه_عادم_میخواد_تا_شب_بخوابه_خب 😅 #ولی_نخوابید_بینید_حلوای_ترتون_چی_میگه! 🤔 #گوش_ندید_عواقب_داارررره 😅 #مذهبیا_باانگیزه_ترن 😉 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه ...

۱۲ ساعت پیش
10K
گفته بودی ریش مشکی‌ام چه می ‌آید به من 🙄🌹 دلبر محجوب من چادر چه می‌آید به تو 😊⚘ #مذهبی_خوبه_اخلاق_داشته_باشه ☺👊 #مذهبی_ها_عاشق_ترن🙃👇 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه ...

گفته بودی ریش مشکی‌ام چه می ‌آید به من 🙄🌹 دلبر محجوب من چادر چه می‌آید به تو 😊⚘ #مذهبی_خوبه_اخلاق_داشته_باشه ☺👊 #مذهبی_ها_عاشق_ترن🙃👇 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف ...

۱ روز پیش
22K
از طرح چهره‌ی تو ندیدم، شکیل‌تر 🙄 حتی ندیدم از بَر و رویت، اصیل‌تر😊🌹 هرگز ندیده صورت معماریِ جهان🙃 از طاقِ ابروی کجِ تو بی بدیل‌تر🤗⚘ * #نه_که_شکیلتر_وجود_نداشته_باشه_هااا😶 * #هست_ولی_بهشون_اهمیت_نمیده😏 * #چون_فقط_زیبایی_نیست😔 * #مذهبی_ها_وفادارترند🖐 #ولایت ...

از طرح چهره‌ی تو ندیدم، شکیل‌تر 🙄 حتی ندیدم از بَر و رویت، اصیل‌تر😊🌹 هرگز ندیده صورت معماریِ جهان🙃 از طاقِ ابروی کجِ تو بی بدیل‌تر🤗⚘ * #نه_که_شکیلتر_وجود_نداشته_باشه_هااا😶 * #هست_ولی_بهشون_اهمیت_نمیده😏 * #چون_فقط_زیبایی_نیست😔 * #مذهبی_ها_وفادارترند🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان ...

۲ روز پیش
12K
آسان و سخت عشق سوا کردنی نبود 🙄⚘ ما نیـز مهر و قهر تو درهم خریده ایم🙃🌹 #درهمه_سوا_نکن😕😊 #تو_بهتر_ازون_نیستی 😑☝️ #هم_خوبی_داره_هم_بدی 😶 #هیچکی_تو_دنیا_کامل_نیست ☺🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

آسان و سخت عشق سوا کردنی نبود 🙄⚘ ما نیـز مهر و قهر تو درهم خریده ایم🙃🌹 #درهمه_سوا_نکن😕😊 #تو_بهتر_ازون_نیستی 😑☝️ #هم_خوبی_داره_هم_بدی 😶 #هیچکی_تو_دنیا_کامل_نیست ☺🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه ...

۲ روز پیش
15K
یک کار فقط روسری ات دارد و آن هم 🙄 🌹 بر هم زدن دائم آرامش باد است! 😊 ⚘ * #جاان_جاان 🙃 * #والا_بخدا_که 😉 🖐 * #آرامش_نذاشته_براش 🤕 😅 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی ...

یک کار فقط روسری ات دارد و آن هم 🙄 🌹 بر هم زدن دائم آرامش باد است! 😊 ⚘ * #جاان_جاان 🙃 * #والا_بخدا_که 😉 🖐 * #آرامش_نذاشته_براش 🤕 😅 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند ...

۲ روز پیش
21K
◘ روحانی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه: ثابت شد که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می سازند؛ وظیفه دولت کمک های بلاعوض و اختصاص وام بلند مدت است. 😶 ◘ مدیرکل ...

◘ روحانی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه: ثابت شد که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می سازند؛ وظیفه دولت کمک های بلاعوض و اختصاص وام بلند مدت است. 😶 ◘ مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه: نمی‌توان گفت که واحدهای مسکن مهر چون کیفیت ندارند تخریب شده ...

۳ روز پیش
2K
این باز حرف زد :\ شما فکر میکنید این شخص نمیفهمه؟ بخدا میفهمه ولی هم غرض داره هم مرض -_- مثلاً میخواد متفاوت باشه .. و از چیزی بگه که بقیه نگفتن |: لابد فکر ...

این باز حرف زد :\ شما فکر میکنید این شخص نمیفهمه؟ بخدا میفهمه ولی هم غرض داره هم مرض -_- مثلاً میخواد متفاوت باشه .. و از چیزی بگه که بقیه نگفتن |: لابد فکر کرده بقیه به مغزشون نمیرسه #ابله -_- #مهناز_افشار #اینستاگرام #شیر_خشک #زلزله_کرمانشاه #سلبریتی #حماقت

۳ روز پیش
4K
حیف ما نیست که یک زوج موفق نشویم؟☹️ حیف ازاین نیست ڪه تو این همه تنها بشوی؟💔 * #لاادری * #دلسوز_خودتیااا * #خدایی_حیف_نیس؟؟🙁 * #ازدواجو_آسونش_بگیرید_خب #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه ...

حیف ما نیست که یک زوج موفق نشویم؟☹️ حیف ازاین نیست ڪه تو این همه تنها بشوی؟💔 * #لاادری * #دلسوز_خودتیااا * #خدایی_حیف_نیس؟؟🙁 * #ازدواجو_آسونش_بگیرید_خب #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه ...

۳ روز پیش
11K
یڪ گل و یڪ ڪربــلاو یڪ شبے اندر بقیعـ در ڪنار گنبد خضراء ڪنم مهریہ‌اتـ قالــوا بلے! * #بگو_بلی_خوب ☹️ * #عروس_بدون_اجازه_جایی_نره_لطفا * #اللهم_صلی_علی_محمد_وآل_محمد_وعجل_فرجهم #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

یڪ گل و یڪ ڪربــلاو یڪ شبے اندر بقیعـ در ڪنار گنبد خضراء ڪنم مهریہ‌اتـ قالــوا بلے! * #بگو_بلی_خوب ☹️ * #عروس_بدون_اجازه_جایی_نره_لطفا * #اللهم_صلی_علی_محمد_وآل_محمد_وعجل_فرجهم #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه ...

۶ روز پیش
7K
مدعی گوید که با چادر شبیه بتمنی!😐 او نمیداند که در هر صورتی عشق منی!🌺 * #به_دل_نگیرید🙂 * #جاهلارو_باید_بخشید 👌 * #همه_ی_قافیه_ها_تابع_زلفش_بودند 🙄 * #چادرش_راکه_بسر_کرد_غزل_ریخت_بهم 😊 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه ...

مدعی گوید که با چادر شبیه بتمنی!😐 او نمیداند که در هر صورتی عشق منی!🌺 * #به_دل_نگیرید🙂 * #جاهلارو_باید_بخشید 👌 * #همه_ی_قافیه_ها_تابع_زلفش_بودند 🙄 * #چادرش_راکه_بسر_کرد_غزل_ریخت_بهم 😊 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر ...

۶ روز پیش
5K
عمـامہ‌ مشکے بہ تنٺ مےآیـد این شـال بہ آن پیرهنٺ مےآیـد امروز کہ حرف میـزدی دانسٺم بـوے صلواٺــ از دهـنـٺ مےآیـد * #طلبگی * #عاشقانه_حلال_اینه_هاا #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه ...

عمـامہ‌ مشکے بہ تنٺ مےآیـد این شـال بہ آن پیرهنٺ مےآیـد امروز کہ حرف میـزدی دانسٺم بـوے صلواٺــ از دهـنـٺ مےآیـد * #طلبگی * #عاشقانه_حلال_اینه_هاا #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه ...

۷ روز پیش
8K
بـا اینکه نزدیکـی به من امـا غریبی در ماجـرای عاشقی سخت و عجیبی با اخـم هـای تو بهشتـم شد جهنـم تـو وارث حـوا و آن یـکدانـه سیبـی * #جانا_تو_ماه_روشنی * #عاشق_خود_شدم_ازشدت_کمرویی_خویش * #بسکه_در_فکر_تو_با_آینه_تمرین_کردم... #ولایت #اسلام ...

بـا اینکه نزدیکـی به من امـا غریبی در ماجـرای عاشقی سخت و عجیبی با اخـم هـای تو بهشتـم شد جهنـم تـو وارث حـوا و آن یـکدانـه سیبـی * #جانا_تو_ماه_روشنی * #عاشق_خود_شدم_ازشدت_کمرویی_خویش * #بسکه_در_فکر_تو_با_آینه_تمرین_کردم... #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا ...

۷ روز پیش
9K
هر روز سه نوبت به جماعت شده اثبات با عشق زمینی به خداوند رسیدیم.. #جاان_جاان ^_^ #مذهبیا_هنرمندترن ؛) #نماز_جماعت_دو_نفره_خوبه :) #میشه_باهمین_عشق_زمینی_به_خدا_رسید O.o #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه ...

هر روز سه نوبت به جماعت شده اثبات با عشق زمینی به خداوند رسیدیم.. #جاان_جاان ^_^ #مذهبیا_هنرمندترن ؛) #نماز_جماعت_دو_نفره_خوبه :) #میشه_باهمین_عشق_زمینی_به_خدا_رسید O.o #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف ...

۱ هفته پیش
8K
#اصولگرای_اصلاح‌طلب به چه معناست؟ #سیاسی #عقیدتی #فرهنگی #اجتماعی #اقتصادی

#اصولگرای_اصلاح‌طلب به چه معناست؟ #سیاسی #عقیدتی #فرهنگی #اجتماعی #اقتصادی

۱ هفته پیش
8K
به جـان می‌جویمـت جانـا کجـایـی !؟ * #این_چه_وضعشهه_خب *_* * #دو_رکعت_کجا_هفتاد_کجاااا :O * #حتی_تو_انتظار_کشیدن_هم O.o * #میشه_متعهد_موند_قبل_متاهلی :) * #نگیم_وقتی_پیدا_شد_درست_میشیم! :| #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت ...

به جـان می‌جویمـت جانـا کجـایـی !؟ * #این_چه_وضعشهه_خب *_* * #دو_رکعت_کجا_هفتاد_کجاااا :O * #حتی_تو_انتظار_کشیدن_هم O.o * #میشه_متعهد_موند_قبل_متاهلی :) * #نگیم_وقتی_پیدا_شد_درست_میشیم! :| #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه ...

۱ هفته پیش
28K
اخمهایت خفه ام می‌کند، ای کاش یکی گـره بیـن دو ابـروی تو را شـل بکنـد * #ای_کاش * #ابرو_پیوسته_محجبه * #میگن_نسلشون_تموم_شده! * #منظور_حدیث_چیه_دقیقا ؟ :| * #یعنی_اولش_عشقی_نیست؟ o.O * #خب_اول_آشناییه_بعد_عاشقی! :) * #پس_اونایی_که_اول_عاشقن_چطوریاس؟ O.o ◘ ...

اخمهایت خفه ام می‌کند، ای کاش یکی گـره بیـن دو ابـروی تو را شـل بکنـد * #ای_کاش * #ابرو_پیوسته_محجبه * #میگن_نسلشون_تموم_شده! * #منظور_حدیث_چیه_دقیقا ؟ :| * #یعنی_اولش_عشقی_نیست؟ o.O * #خب_اول_آشناییه_بعد_عاشقی! :) * #پس_اونایی_که_اول_عاشقن_چطوریاس؟ O.o ◘ مولا امام علی«ع» : از بهترین شفاعت‌ها، شفاعت‏ بین دو نفر در امر ازدواج است، ...

۱ هفته پیش
12K
نگاهت می‌کنم انگار دریاییست در چشمم هم از تسکین فراوانم، هم از آشوب سرشارم.. * #جاان_جاان * #مومن_بودن_به_خدا_همینه * #مسلمونی_یعنی_بدونی_چرااا * #بعضی_نگن_این_حرفا_فایده_نداره #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه ...

نگاهت می‌کنم انگار دریاییست در چشمم هم از تسکین فراوانم، هم از آشوب سرشارم.. * #جاان_جاان * #مومن_بودن_به_خدا_همینه * #مسلمونی_یعنی_بدونی_چرااا * #بعضی_نگن_این_حرفا_فایده_نداره #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف ...

۱ هفته پیش
46K
آقا #محمدهادی عزیز 😍 بگمانم معرف حضور باشند از قبل و بدفعات ☺ 🖐 بنده به ایشون میگم #جانان 😚 ❤ ◘ اگر احیاناً متاهلید و فردی اومده گفته چون اقتصاد نمیکشه پس نیازی نیست ...

آقا #محمدهادی عزیز 😍 بگمانم معرف حضور باشند از قبل و بدفعات ☺ 🖐 بنده به ایشون میگم #جانان 😚 ❤ ◘ اگر احیاناً متاهلید و فردی اومده گفته چون اقتصاد نمیکشه پس نیازی نیست فعلا به فرزند و این چیزا فکر کنید، بدونید بیچاره یا جاهله یا یه غرضی ...

۱ هفته پیش
8K
با حَیا بودَم وَلی با دیدَنش فَهمیده ام... آب گاهی مُؤمنین را هَم شِناگر میکُند...! * #لا_ادری :P * #اینم_از_مذهبیا :V * #یعنی_الان_بی_حیا_شدیم_دیگهه :[ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

با حَیا بودَم وَلی با دیدَنش فَهمیده ام... آب گاهی مُؤمنین را هَم شِناگر میکُند...! * #لا_ادری :P * #اینم_از_مذهبیا :V * #یعنی_الان_بی_حیا_شدیم_دیگهه :[ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه ...

۱ هفته پیش
7K