آقای اصولگرای‌اصلاح‌طلب

velayat_motlaghe_faqih

گفتمان #ولایت_مطلقه_فقیه یعنی ..
اگر مَردیم از اصلاح سبک زندگی، عزم در تغییر، از عمل و رسم اسلامی‌ بگوییم.. نه شناسنامه، یغه، ریش و انگشتر تمام عقیق‌مان!

کاربردی حرف بزنیم ..
مُصلِحانه عمل‌گرا باشیم ..
اسلام را تکه تکه اجرا نکنیم!

#قانون‌گرایی، #عدل‌خواهی، #مطالبه‌گری
#ظلم‌ستیزی، #کارتشکیلاتی، #بصیرت‌
#اصلاح_سبک_زندگی_الزامیست.

* طرح ولایت [مبانی اندیشه اسلامی]

https://tlgrm.me/Osoulgaraye_Eslahtalab

#عشق یعنی یک نسیم آن #روسری را شل کند!..😅 ناگهان هم #غیرت مردانه او گل کند....😜 #غیرتی_باشید_برادرا_غیرتی_درستشه😌🌹✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان ...

#عشق یعنی یک نسیم آن #روسری را شل کند!..😅 ناگهان هم #غیرت مردانه او گل کند....😜 #غیرتی_باشید_برادرا_غیرتی_درستشه😌🌹✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۳ ساعت پیش
5K
شب بخیرت را که یادت رفت، گویا خورده ایی 😕🙄🌹 لا اقل سین کن پیامم را بدانم زنده ای!!😳😔 #بلاتکلیف_نزارید_همو_خب 😓😉✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت ...

شب بخیرت را که یادت رفت، گویا خورده ایی 😕🙄🌹 لا اقل سین کن پیامم را بدانم زنده ای!!😳😔 #بلاتکلیف_نزارید_همو_خب 😓😉✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه ...

۳ ساعت پیش
5K
لبخنــ:ــد زد و گفــت: تَـوَکـَّلــتُ عَلَـے‌الله خوشبخــــت شـدن بانَفَــسِ یـــار قشنــگ است 😌 #لاادری 😊 🌹 #توکلتون_به_خدا ☺ #مذهبیا_مدلشون_اینطوریه_دیگه 😊✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب ...

لبخنــ:ــد زد و گفــت: تَـوَکـَّلــتُ عَلَـے‌الله خوشبخــــت شـدن بانَفَــسِ یـــار قشنــگ است 😌 #لاادری 😊 🌹 #توکلتون_به_خدا ☺ #مذهبیا_مدلشون_اینطوریه_دیگه 😊✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۳ ساعت پیش
6K
صدبار گفتمش وسط حرف من نخند😕 یکبار خـــنده کـــرد 🙄 بــیـا، عــاشــقــش شدم 😢 🌹 #نخندید_خو😁 #من_که_گفته_بودم_نخند 😳 #حالا_تکلیف_چیه؟ 😊🌹🌷 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب ...

صدبار گفتمش وسط حرف من نخند😕 یکبار خـــنده کـــرد 🙄 بــیـا، عــاشــقــش شدم 😢 🌹 #نخندید_خو😁 #من_که_گفته_بودم_نخند 😳 #حالا_تکلیف_چیه؟ 😊🌹🌷 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۴ ساعت پیش
4K
دست به بند می دهم 😳 😌 گر تو اسیر می بَری ...!!😢✊ #یا_سعدی_خودت_کمک_کن 😓 😅 #عکس_از_آرشیو 🤔 #لاادری😳 😍 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب ...

دست به بند می دهم 😳 😌 گر تو اسیر می بَری ...!!😢✊ #یا_سعدی_خودت_کمک_کن 😓 😅 #عکس_از_آرشیو 🤔 #لاادری😳 😍 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۱۷ ساعت پیش
10K
خوشتر از دوران عشق ایام نیست 🙄😉 بامداد عاشقان را شام نیست 🌹😊 #خوشتر_از_ایام_عشق_داریم!😓 #این_دوران_نصیبتون☺️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند ...

خوشتر از دوران عشق ایام نیست 🙄😉 بامداد عاشقان را شام نیست 🌹😊 #خوشتر_از_ایام_عشق_داریم!😓 #این_دوران_نصیبتون☺️ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۱۸ ساعت پیش
9K
روسری های تو باعث شده زنبور عسل 🙄 جای گل حسرت و اندوه به کندو ببرد 😊😌 #این_نظر_شخص_شخیص_خودمه 🌹 #محجبه_ها_فرشته_اند😌 #محجبه_مدل_پسرونشم_هستاا🤔 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت ...

روسری های تو باعث شده زنبور عسل 🙄 جای گل حسرت و اندوه به کندو ببرد 😊😌 #این_نظر_شخص_شخیص_خودمه 🌹 #محجبه_ها_فرشته_اند😌 #محجبه_مدل_پسرونشم_هستاا🤔 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه ...

۱ روز پیش
12K
صورتش را دوست دارم، سیرت اما بیشتر 🌹 می‌برد دل از همه اما دل از ما بیشتر😊 رنگ مویش را ندیدم، هرچه باشد محشر است🙄 رنگ مشکی هست زیبا، رنگ خرما بیشتر😍 🌹 و اما ...

صورتش را دوست دارم، سیرت اما بیشتر 🌹 می‌برد دل از همه اما دل از ما بیشتر😊 رنگ مویش را ندیدم، هرچه باشد محشر است🙄 رنگ مشکی هست زیبا، رنگ خرما بیشتر😍 🌹 و اما چندی بعد .. مو پریشان به شکار آمدُ بعد از آن روز 🤔 من پریشانمُ ...

۱ روز پیش
16K
و چه ترکیب قشنگی‌ست #تو و #چادر و #شال😌 🙄 من اگر ذوق تو را داشتم... #حافظ بودم 😊 🌹 #والا_بخدا_که 😍 #حافظ_کی_بودی_تو! 😅🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه ...

و چه ترکیب قشنگی‌ست #تو و #چادر و #شال😌 🙄 من اگر ذوق تو را داشتم... #حافظ بودم 😊 🌹 #والا_بخدا_که 😍 #حافظ_کی_بودی_تو! 😅🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه ...

۱ روز پیش
13K
رد شدی از بغل مسجد و حالا باید 🙄😶 یا بچسبیم به تو یا به مسلمانی خویش🌹😍 #لاادری 😊 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان ...

رد شدی از بغل مسجد و حالا باید 🙄😶 یا بچسبیم به تو یا به مسلمانی خویش🌹😍 #لاادری 😊 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۱ روز پیش
14K
آنقَدَرها هم که می گویند #مومن نیستم😓 ساق دستت رابپوشان من موذب میشوم😳 😢 #دلش_لرزیده_اساسی 🙄 😊 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان ...

آنقَدَرها هم که می گویند #مومن نیستم😓 ساق دستت رابپوشان من موذب میشوم😳 😢 #دلش_لرزیده_اساسی 🙄 😊 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۱ روز پیش
11K
قبل عقدم بود تست آغاز شد 😐 از سرِ مهریه ژست آغاز شد😓 با سر افتادم درون زندگی...😊 😒

قبل عقدم بود تست آغاز شد 😐 از سرِ مهریه ژست آغاز شد😓 با سر افتادم درون زندگی...😊 😒 "یاعلی گفتیم و قسط آغاز شد"😢 😑 #لبخند_حلال #شرایط_سخت_نزارید_برا_هم #ازدواج_آسونش_خوبه #خانما_لطفا_قناعت_بفرمان_الانه_گذرون_زندگی_خیلی_سخت_شده #آقایون_یه_خرده_تلاششون_باید_بیشتر_باشه_بااین_اوضاع_اقتصادی #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند ...

۱ روز پیش
13K
سیاه روی سرت مثل این که ... آه 😌 مهتاب می شوی وسط یک شب سیاه😊✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند ...

سیاه روی سرت مثل این که ... آه 😌 مهتاب می شوی وسط یک شب سیاه😊✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۱ روز پیش
13K
ما #تفاهم داشتیم از ابتدا با هم عجیب... 😌 #چادر ش مشکی و من هم #ریش مشکی داشتم😊 #ایول_الله 🌹🙄 #ازین_مدل_تفاهما 😍✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه ...

ما #تفاهم داشتیم از ابتدا با هم عجیب... 😌 #چادر ش مشکی و من هم #ریش مشکی داشتم😊 #ایول_الله 🌹🙄 #ازین_مدل_تفاهما 😍✊ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف ...

۱ روز پیش
14K
لا اقل چادر سرت کن من که وارد می شوم 😓 خوب من اینقدر بی دینی برایم خوب نیست😢 #جاان_جاان 🌹 #مراعات_کنید_خب 😅🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس ...

لا اقل چادر سرت کن من که وارد می شوم 😓 خوب من اینقدر بی دینی برایم خوب نیست😢 #جاان_جاان 🌹 #مراعات_کنید_خب 😅🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده ...

۲ روز پیش
11K
نَذرکَردَم که اگر سهمِ مَن از عشق شدی🙄 دو' سِه رَکعت غَزلِ شاد بِخوانَم هَـر روز 😊🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان ...

نَذرکَردَم که اگر سهمِ مَن از عشق شدی🙄 دو' سِه رَکعت غَزلِ شاد بِخوانَم هَـر روز 😊🖐 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده #لباس_عفاف #دخترونه #شاد

۲ روز پیش
12K
گفتی که بکش روسریت را جلو اما !!😒 خندیدم و گفتم عَـــــه..ولش کن! چه خبرها ؟؟😅 هرگز نشنیدم پس از آن روز که رفتی !!😔 زیـــــباتر از آن جمله بکـــــش روسریت را 😌 #ولایت #اسلام ...

گفتی که بکش روسریت را جلو اما !!😒 خندیدم و گفتم عَـــــه..ولش کن! چه خبرها ؟؟😅 هرگز نشنیدم پس از آن روز که رفتی !!😔 زیـــــباتر از آن جمله بکـــــش روسریت را 😌 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا ...

۲ روز پیش
12K
ریش خود را زده ای مشکل ندارد زین به بعد 🙄🌹 کار ما با جیغ و داد و با کتک حل میشود😡😳😓 #تهدید_میکنن_هموو 😊😅🖐 * شاعر دیگری نیز می‌فرمایند : ‏ای قشنگ تر از پریا ...

ریش خود را زده ای مشکل ندارد زین به بعد 🙄🌹 کار ما با جیغ و داد و با کتک حل میشود😡😳😓 #تهدید_میکنن_هموو 😊😅🖐 * شاعر دیگری نیز می‌فرمایند : ‏ای قشنگ تر از پریا 🌹😊😍 ‏لست سین ریسنتلی نشیا🙄😅 😒😑 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه ...

۴ روز پیش
19K
بیهوده زحمت میکشی با چشم و ابرو .. 🙄 معیار من در عاشقی اخلاق خوب است 😉 🌷 #اخلاق_خوب_سیری_چند!؟ 😕 😅 #ان‌شاءالله_همه_بچه_شیعه_ها_دارن 🌹 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس ...

بیهوده زحمت میکشی با چشم و ابرو .. 🙄 معیار من در عاشقی اخلاق خوب است 😉 🌷 #اخلاق_خوب_سیری_چند!؟ 😕 😅 #ان‌شاءالله_همه_بچه_شیعه_ها_دارن 🌹 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند #چادری_ها_فرشته_اند #زندگی_آسونه #زندگی #دختر #پسر #حجاب_ویژه #پوشیه #سیده ...

۴ روز پیش
19K
ای کاش شود زنده #رضا_شاه دوباره 👻 این روسریت باز کند،باز بمیرد!!!😉🌹 #تو_این_جمهوری_اسلامی_نمیشه 😅 _________ رو ندارم که بگویم

ای کاش شود زنده #رضا_شاه دوباره 👻 این روسریت باز کند،باز بمیرد!!!😉🌹 #تو_این_جمهوری_اسلامی_نمیشه 😅 _________ رو ندارم که بگویم "صنم" و عشقِ منی🙄 مذهبی بودن ما دردسری شد که نگو...😓 #آخیییی_چه_کم_رو! 😢 #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان ...

۴ روز پیش
17K