۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
9K
۳ روز پیش
10K
۱ هفته پیش
2K
۷ اسفند 1398
3K
۶ اسفند 1398
3K
دلم برای هم‌آغوشی صمیمی تنهاییمان برای نوازش ... برای صدا کردن‌های تو ... برای حرف‌های خوب تنگ شده ... صدام کن ...!! دلم برای دوست داشتن‌های بی انتها برای شب‌های تا صبح ... بدون خواب ...

دلم برای هم‌آغوشی صمیمی تنهاییمان برای نوازش ... برای صدا کردن‌های تو ... برای حرف‌های خوب تنگ شده ... صدام کن ...!! دلم برای دوست داشتن‌های بی انتها برای شب‌های تا صبح ... بدون خواب برای خودم ...برای خودت پنجره‌ها و مهتاب تنگ شده صدام کن ..!! ❤

۵ اسفند 1398
3K
۲۳ بهمن 1398
4K
۲ بهمن 1398
3K
۲۹ دی 1398
4K
۱۳ دی 1398
4K
۱۱ دی 1398
4K
۱۰ دی 1398
4K
۲ دی 1398
3K
۲۵ آذر 1398
4K
۲۵ آذر 1398
4K
۲۴ آذر 1398
4K
۲۴ آذر 1398
3K