خسته شدم از شب ها و گریه های الکی ک فقد منو یاد گذشته ها میاره منو از زندگی خسته میکنه نفسم و تنگ میکنه و بد ب دلم ضربه میزنه...

خسته شدم از شب ها و گریه های الکی ک فقد منو یاد گذشته ها میاره منو از زندگی خسته میکنه نفسم و تنگ میکنه و بد ب دلم ضربه میزنه...

۱ روز پیش
7K
😏

😏

۲ روز پیش
3K
نظرتون؟؟

نظرتون؟؟

۳ روز پیش
4K
موهای تو عمر منه عمر منو کوتاه نکنی😊

موهای تو عمر منه عمر منو کوتاه نکنی😊

۶ روز پیش
7K
من عاشق کسی هستم ک عاشق دیگری است و دیگری عاشق یکی دیگر و دیگر و دیگر و این است ک همه تنهاییم☺

من عاشق کسی هستم ک عاشق دیگری است و دیگری عاشق یکی دیگر و دیگر و دیگر و این است ک همه تنهاییم☺

۶ روز پیش
10K
ای جووووون😘

ای جووووون😘

۶ روز پیش
5K
ب وقت بیرون گردی☺

ب وقت بیرون گردی☺

۶ روز پیش
3K
بفرمایید اسنک😎

بفرمایید اسنک😎

۶ روز پیش
6K
💬💬💬

💬💬💬

۷ روز پیش
5K
ی جوری باش ک اگ ی پسر دیدت نگ می.... کنمش بگ می گیرمش♥♠

ی جوری باش ک اگ ی پسر دیدت نگ می.... کنمش بگ می گیرمش♥♠

۱ هفته پیش
4K
☺

۱ هفته پیش
6K
Gentelman♚

Gentelman♚

۱ هفته پیش
5K
#sara♡

#sara♡

۱ هفته پیش
5K
؟!

؟!

۱ هفته پیش
5K
#💙

#💙

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
ولی دنیا جای بهتری میشد اگر کسی صلاح مارو نمیخواست.. ♚

ولی دنیا جای بهتری میشد اگر کسی صلاح مارو نمیخواست.. ♚

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
♣

۱ هفته پیش
9K
▒

۱ هفته پیش
4K