من دخترم دختری که خیلیا میگن متفاوته. میگن فرق می کنه و مثل بقیه نیست. میگن خیلی می خنده و غم و غصه نداره. اما من… من مثل بقیه ام. درست مثل بقیه، تظاهر به ...

من دخترم دختری که خیلیا میگن متفاوته. میگن فرق می کنه و مثل بقیه نیست. میگن خیلی می خنده و غم و غصه نداره. اما من… من مثل بقیه ام. درست مثل بقیه، تظاهر به چیزی که نیستم می کنم. من فقط بازی می کنم. من نقش یه آدم بی ...

۲ روز پیش
17K
وایییی خدا😍

وایییی خدا😍

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
۲۴ آذر 1398
4K
۲۴ آذر 1398
4K
۱۷ آذر 1398
2K
۹ آذر 1398
2K
۸ آذر 1398
2K
۸ آذر 1398
2K
این مثل کیه؟؟؟؟

این مثل کیه؟؟؟؟

۱۹ آبان 1398
2K
۱۹ آبان 1398
2K
روزتون مبارک😂من خودم مامانم هرسال به من تبریک میگه😋

روزتون مبارک😂من خودم مامانم هرسال به من تبریک میگه😋

۲۹ مهر 1398
2K
احساسات پنهانم بازهم پنهان میمانند، حتی اکنون که برایت مینویسم... کاش ممنوعه نبودی»»»تاببینی من هم عاشقی رابلدم؛تاببینی برایت چه میکنم... کاش ممنوعه نبودی»»»تا عاشقانه هایم را برایت بخوانم؛تا بی هوا بوسه بارانت کنم... مرامحکوم نکن ...

احساسات پنهانم بازهم پنهان میمانند، حتی اکنون که برایت مینویسم... کاش ممنوعه نبودی»»»تاببینی من هم عاشقی رابلدم؛تاببینی برایت چه میکنم... کاش ممنوعه نبودی»»»تا عاشقانه هایم را برایت بخوانم؛تا بی هوا بوسه بارانت کنم... مرامحکوم نکن که عاشقت نیستم، یاعاشقی کردن رایاد ندارم من خوب بلدم،امادردلم... مرا محکوم نکن به بی ...

۲۰ مهر 1398
3K
۲۰ مهر 1398
2K
#خلاقیت

#خلاقیت

۲۰ مهر 1398
2K
۷ مهر 1398
2K
۵ مهر 1398
2K