۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
دلم برات تنگ‌شده...

دلم برات تنگ‌شده...

۲۴ شهریور 1396
1
عشقم گفت باید موهات تا کمر باشه .....!!!

عشقم گفت باید موهات تا کمر باشه .....!!!

۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
هــر شعــــر مـن... پـاره اے از خـاطــرات مـن اسـت و مـن بـا هـر شعــــر... نبـودن ڪسـے را بـہ تصــویـر ڪشیــدم ‎‎‌‎ ڪـہ گفتـــہ بـود : تـا همیشــہ خـواهــد مـانـد ...!!!

هــر شعــــر مـن... پـاره اے از خـاطــرات مـن اسـت و مـن بـا هـر شعــــر... نبـودن ڪسـے را بـہ تصــویـر ڪشیــدم ‎‎‌‎ ڪـہ گفتـــہ بـود : تـا همیشــہ خـواهــد مـانـد ...!!!

۲۴ شهریور 1396
2
خوشبحال اونی که بخاطرش حتا جواب سلام نمیدی به ما 💔

خوشبحال اونی که بخاطرش حتا جواب سلام نمیدی به ما 💔

۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
بی تو چه کنم ....

بی تو چه کنم ....

۲۴ شهریور 1396
1
خوشبحال اونی که عشقش کنارشه ...

خوشبحال اونی که عشقش کنارشه ...

۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۴ شهریور 1396
1
۲۳ شهریور 1396
1