#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

-دستت را به من بده نترس ! با هم خواهیم پَرید ؛ من از روی رویاهایی که رو به باد وُ تو از روی بوته هایی که باران پَرَست . امید و علاقه ی من ...

-دستت را به من بده نترس ! با هم خواهیم پَرید ؛ من از روی رویاهایی که رو به باد وُ تو از روی بوته هایی که باران پَرَست . امید و علاقه ی من از تو ، اندوه و اضطرابِ تو از من . واژه ها ، کتاب ها ...

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست. گاهی یعنی خسته‌ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمی دهند توضیح دهم! 👤سیمین دانشور

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست. گاهی یعنی خسته‌ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمی دهند توضیح دهم! 👤سیمین دانشور

‌ ‌مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید مشو گر روی پاک ...

‌ ‌مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید مشو گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو تکیه ...

‌ دوبــاره می نـویسمت کنـارِ بیــــت آخـــــرم و چکه چکه، می چکم بـه ســطرهای دفـترم تـــو مثل مـاهِ برکه ای و من غریق مست شب دوباره تـو، دوباره مـن شـناوری، شناورم ...!!! #حسین_منزوی ‌

‌ دوبــاره می نـویسمت کنـارِ بیــــت آخـــــرم و چکه چکه، می چکم بـه ســطرهای دفـترم تـــو مثل مـاهِ برکه ای و من غریق مست شب دوباره تـو، دوباره مـن شـناوری، شناورم ...!!! #حسین_منزوی ‌

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آن ما کن ای دوست دلم دریا شد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست کنار چشمه ای ...

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست همه دریا از آن ما کن ای دوست دلم دریا شد و دادم به دستت مکش دریا به خون پروا کن ای دوست کنار چشمه ای بودیم در خواب تو با جامی ربودی ماه از آب چو نوشیدیم از آن جام ...

‌ بودنت زیباست ... مثل تابیدن آفتاب، بر ساقھ‌های تُرد بابونھ... #عباس_معروفی ‌

‌ بودنت زیباست ... مثل تابیدن آفتاب، بر ساقھ‌های تُرد بابونھ... #عباس_معروفی ‌

‌ چه عقده‌هاست به کار دلم ز بخت سیاه که زلف دوست بلند است و دست من کوتاه #فروغی_بسطامی ‌

‌ چه عقده‌هاست به کار دلم ز بخت سیاه که زلف دوست بلند است و دست من کوتاه #فروغی_بسطامی ‌