۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
831
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
1K
۱۱ ساعت پیش
769
-وقتی تو نیستی نه هست‌های ما چونان که بایدند نه بایدها... مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم عمری است لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم: باشد برای روز ...

-وقتی تو نیستی نه هست‌های ما چونان که بایدند نه بایدها... مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم عمری است لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم: باشد برای روز مبادا! اما در صفحه‌های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست... #قیصر_امین_پور

۱۱ ساعت پیش
3K
‏گاهی ی حرفایی رو هیچ وقت نمیتونی بزنی ، ولی روزی هزار بار با خودت مرورشون میکنی!!!

‏گاهی ی حرفایی رو هیچ وقت نمیتونی بزنی ، ولی روزی هزار بار با خودت مرورشون میکنی!!!

۱ روز پیش
3K
من آسمانِ پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم #فاضل_نظری

من آسمانِ پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم #فاضل_نظری

۱ روز پیش
3K
دلم فریاد می‌خواهد ولی در انزوای خویش چه بی‌آزار با دیوار نجوا می‌کنم هرشب ...! #محمد_علی_بهمنی

دلم فریاد می‌خواهد ولی در انزوای خویش چه بی‌آزار با دیوار نجوا می‌کنم هرشب ...! #محمد_علی_بهمنی

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی‌تو به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو #سعدی

من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی‌تو به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو #سعدی

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K