۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران #شفیعی_کدکنی

وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقی ست آواز باد و باران #شفیعی_کدکنی

۱ روز پیش
3K
مثل سنگی که به پایان ِ خیابان برسد، گوشه‌ی کوچه‎‌ی‌بن‌بست زمان میخ شدم #علیرضاآذر

مثل سنگی که به پایان ِ خیابان برسد، گوشه‌ی کوچه‎‌ی‌بن‌بست زمان میخ شدم #علیرضاآذر

۲ روز پیش
5K
ما می‌گذریم و آیا غمی بر جای ما در سایه‌ها خواهد نشست؟!.. #سهراب_سپهری ‎‌‌‌‌‌

ما می‌گذریم و آیا غمی بر جای ما در سایه‌ها خواهد نشست؟!.. #سهراب_سپهری ‎‌‌‌‌‌

۲ روز پیش
5K
-من دلم سخت گرفته است از این میهمان‌خانه‌ی مهمان‌کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است؛ چند تن خواب‌آلود چند تن ناهموار چند تن ناهشیار... #نیما_یوشیج

-من دلم سخت گرفته است از این میهمان‌خانه‌ی مهمان‌کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است؛ چند تن خواب‌آلود چند تن ناهموار چند تن ناهشیار... #نیما_یوشیج

۲ روز پیش
5K
-یک آدمِ بی سر و پایِ مفلوک را بگذارید پشت یک میز، یا یک باجه که بلیط راه اهن یا چیز بی مقداری مثل آن را بفروشد. همین آدم مفلوک فورا خود را محق می ...

-یک آدمِ بی سر و پایِ مفلوک را بگذارید پشت یک میز، یا یک باجه که بلیط راه اهن یا چیز بی مقداری مثل آن را بفروشد. همین آدم مفلوک فورا خود را محق می داند که خدایی کند و به شمایی که می روید بلیط بخرید از تارک تخت ...

۲ روز پیش
5K
از همه سوی جهان جلوه او می بینم جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم چشم از او، جلوه از او، ما چه حریفیم ای دل چهره ی اوست که با دیده ی او ...

از همه سوی جهان جلوه او می بینم جلوه اوست جهان کز همه سو می بینم چشم از او، جلوه از او، ما چه حریفیم ای دل چهره ی اوست که با دیده ی او می بینم #شهریار

۲ روز پیش
2K
رنگی کنار شب بی‌حرف مُرده است... #سهراب_سپهری

رنگی کنار شب بی‌حرف مُرده است... #سهراب_سپهری

۲ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
3K
از یه جایـی به بعد؛ دیگه دنبال خوشبختی نمیگـردی! فقـط دلت میخواد؛ دیگه اذیت نشی...!!

از یه جایـی به بعد؛ دیگه دنبال خوشبختی نمیگـردی! فقـط دلت میخواد؛ دیگه اذیت نشی...!!

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K