ویژه کنید
عکس و تصویر دقت کنید آنچه بخاطرش زندگی می‌کنید ؛ ارزش آن را داشته باشد که بخاطرش بمیرید ...

دقت کنید آنچه بخاطرش
زندگی می‌کنید ؛
ارزش آن را داشته باشد
که بخاطرش بمیرید ...!

#چارلز‌زمینر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...