ویژه کنید
عکس و تصویر #ناگزیر ازسفرم، بی#سروسامان چون «باد» به «گرفتار رهایی»💐 #نتوان گفت💐 آزاد کوچ تاچند؟! مگر میشوداز ...

#ناگزیر ازسفرم، بی#سروسامان چون «باد»
به «گرفتار رهایی»💐 #نتوان گفت💐 آزاد

کوچ تاچند؟! مگر میشوداز #خویش گریخت
«بال» تنها #غم_غربت به💐 #پرستوها داد

اینکه «مردم» #نشناسندتوراغربت نیست
#غربت آن است که «یاران» #بِبَرَندَت از یاد

عاشقی چیست #به-جزشادی ومهروغم وقهر؟!
نه من از #قهرتوغمگین، 💐 نه تواز #مهرم شاد

#چشم_بیهوده به #آیینه💐 شدن #دوخته ای
#اشک آن روز که #آیینه💐 شداز چشم افتاد
.از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید*
https://telegram.me/monlightyy/foad

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...