ویژه کنید
عکس و تصویر #گاه_باید گاه باید از جماعت #دور بود گاه باید اندکی #مغرور بود گاه باید نامه ...

#گاه_باید

گاه باید از جماعت #دور بود
گاه باید اندکی #مغرور بود

گاه باید نامه ها را #پاره کرد
گاه باید خویش را #آواره کرد

گاه باید با خدا #دعوا گرفت
گاه باید شانه را #بالا گرفت

گاه باید با صدا #بیگانه بود
گاه باید دشمن #پروانه بود

گاه باید شمع ها را #فوت کرد
گاه باید جمع را #مبهوت کرد

گاه باید هر قراری را #شکست
گاه باید یک قرار #تازه بست

گاه باید رنگ #دریا را ندید
گاه باید قلب #ساحل را درید

گاه باید توی مه #مفقود شد
گاه باید چون رهی #مسدود شد

گاه باید پر زد از کنج #خیال
گاه باید رفت در جلد #محال

گاه باید بی دلیل #ارفاق کرد
گاه باید خورد و #استفراق کرد

گاه باید حرف ها را #سر کشید
گاه باید از دل #خوابی پرید

گاه باید بی امان #خندید و رفت
گاه باید بوسه ها را #چید و رفت

گاه باید مهربانی #پیشه کرد
گاه باید در بدی ها #ریشه کرد

گاه باید بود با دنیا #رفیق
گاه باید دل برید از #نارفیق

گاه باید دید اما #کور بود
گاه باید وصله ی #ناجور بود...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...