ویژه کنید
عکس و تصویر تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه😁 👨🏻إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟😋 👧🏻نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ🐓 ...

تـو دورانـ #عقـد وقتـی تنهـا میشیـن تـو خـونه😁

👨🏻إ مـامـانینـا #خـونهـ نیستـن؟😋

👧🏻نـوجـ #رفتـن بـازارچهـ🐓

👨🏻یعنـی منـ و تـو الـان #تنهـایـیـمـ؟😁

👧🏻آرهـ…خـو #کهـ چـی مثــلـا؟😕

👨🏻مثــلـا بـزاری یکـم #بـوستـ کـنم👅

👧🏻دیهـ چیـ ؟ #دلیـل نمیشهـ تنهـا باشیـم هی منـو مـاچ کـنیـا😒

👨🏻ولــی بهـ نـظـرمـ #بـوس و بغلهـ عشقـت خیـلی خــوبا😻

👧🏻نــوج #نمیـــزارم بــوسمـ کنی🏃🏻

👨🏻إ واســا بینــم #تـولهـ😡

👵🏻إ بچهـ هـا #چـرا دارینـ میدوئیـن😳

👧🏻إ مـامـانی کـی #رسیـدی؟🙊

👵🏻همــینـ #الـان رسیـدم😄

👨🏻هـی تـولهـ بالـاخره دوبـارهـ #تنهـا میشیـم کهـ👿

👩🏻ایـش #چـی غـلـطـا😕

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...