نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دسته بندی: عاشقانه ها

برترین های این دسته
♥ ️♥ ️♥ ️:♥ ️♥ ️♥ اینجا من، بستگی دارم به تو... به حرف هایت به آرامشت به بودنت...

♥ ️♥ ️♥ ️:♥ ️♥ ️♥ اینجا من، بستگی دارم به تو... به حرف هایت به آرامشت به بودنت...

۹ ثانیه پیش
15
۳۲ ثانیه پیش
32
دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد بی روی دلارام ، دل آرام ندارد

دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد بی روی دلارام ، دل آرام ندارد

۴۳ ثانیه پیش
46
حتی اگر کمی از جنون من به تو سرایت کرده باشد کافیست! بی شک تو هم عاشق من می شوی .. !

حتی اگر کمی از جنون من به تو سرایت کرده باشد کافیست! بی شک تو هم عاشق من می شوی .. !

۱ دقیقه پیش
84
میخواهــم‌ از‌این‌ پـس تمـــام ماجـــرا باشـی...

میخواهــم‌ از‌این‌ پـس تمـــام ماجـــرا باشـی...

۱ دقیقه پیش
120
برای هر زنی باید قلبی بزرگ در اتاقی کوچک بتپد بی تاب بی مرز بی هیچ هراسی

برای هر زنی باید قلبی بزرگ در اتاقی کوچک بتپد بی تاب بی مرز بی هیچ هراسی

۱ دقیقه پیش
153
کاش روزی برسد سهم دل من بشوی خسته ام بس که دعا کردم و بی پاسخ ماند...

کاش روزی برسد سهم دل من بشوی خسته ام بس که دعا کردم و بی پاسخ ماند...

۲ دقیقه پیش
188
♥ ️♥ ️♥ ️:♥ ️♥ ️♥ هرکه را به هرشکلی که دوست داری دوست داشته باش، امامن را به آن شکلی که بوسه هایش فراوان است و خنده هایش بسیار ...

♥ ️♥ ️♥ ️:♥ ️♥ ️♥ هرکه را به هرشکلی که دوست داری دوست داشته باش، امامن را به آن شکلی که بوسه هایش فراوان است و خنده هایش بسیار ...

۲ دقیقه پیش
217
۳ دقیقه پیش
258
تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد زندگی درد ِ قشنگی ست که جریان دارد ...

تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد زندگی درد ِ قشنگی ست که جریان دارد ...

۳ دقیقه پیش
273
وقتی خدا می خواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت، چه حوصله ای ! این موها، این چشم ها .... خودت می فهمی؟ من همه این ها را دوست دارم...

وقتی خدا می خواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت، چه حوصله ای ! این موها، این چشم ها .... خودت می فهمی؟ من همه این ها را دوست دارم...

۴ دقیقه پیش
313
۵ دقیقه پیش
384
۲۱ دقیقه پیش
1K
۲۱ دقیقه پیش
1K
۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۲ دقیقه پیش
1K
۲۳ دقیقه پیش
1K
۲۳ دقیقه پیش
1K