مهتاب.نامی

pariya.a

شاید ی روز سرد
شاید ی نیمه شب
دلت بخواد بشه
برگردی ب عقب❤❤❤

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
هر روز پاییزه هر لحظه پاییزه....

هر روز پاییزه هر لحظه پاییزه....

۱ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
پادشاهی را گفتند: چگونه به پادشاهی رسیدی حال آن‌که پینه‌دوزی بیش نبودی؟ گفت: پینه‌دوز بودم اما پینه‌دوز بسیار خوبی بودم...

پادشاهی را گفتند: چگونه به پادشاهی رسیدی حال آن‌که پینه‌دوزی بیش نبودی؟ گفت: پینه‌دوز بودم اما پینه‌دوز بسیار خوبی بودم...

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
علم را به طریق مختلف میشود آموخت اما این انصاف نیست که یک دانش آموز بلوچ که تخت سیا هم نداشته در کنکور یا امتحانات نهای بتواند با اون دانش آموزی که معلم اش طراح ...

علم را به طریق مختلف میشود آموخت اما این انصاف نیست که یک دانش آموز بلوچ که تخت سیا هم نداشته در کنکور یا امتحانات نهای بتواند با اون دانش آموزی که معلم اش طراح سوالات هست رقابت کند.

۱ هفته پیش
4K
در زندگی مراقب باشیم کهنه های ریشه دار رو فدای تازه به دوران رسیده ها نکنیم... @

در زندگی مراقب باشیم کهنه های ریشه دار رو فدای تازه به دوران رسیده ها نکنیم... @

۱ هفته پیش
3K