ns1

nnnsssooo1

فالو ولایک مهم نیست به عکس نوشته ها توجه کنید...

بزرگترین جاهلان عصر حاضرکسانی هستند که مدارک تحصیلیرا معادل تحصیلات میدانندهر مدرسه رفته‌ای عالم و باسواد نیست !

بزرگترین جاهلان عصر حاضرکسانی هستند که مدارک تحصیلیرا معادل تحصیلات میدانندهر مدرسه رفته‌ای عالم و باسواد نیست !

۲۴ مهر 1397
7K
فقیری به ثروتمندی گفت: کجا تشریف می‌برید؟ ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم! تو کجا میروی؟ فقیر گفت: من اشتها دارم! قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!

فقیری به ثروتمندی گفت: کجا تشریف می‌برید؟ ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم! تو کجا میروی؟ فقیر گفت: من اشتها دارم! قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!

۲۳ مهر 1397
11K
شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت: دلالان را ! گفتند:‌ چرا؟ گفت: از بهر آن که من به

شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت: دلالان را ! گفتند:‌ چرا؟ گفت: از بهر آن که من به"سخن دروغ" از ایشان خرسند بودم، ایشان "سوگند دروغ" نیز بدان افزودند!

۲۳ مهر 1397
4K
‌ در اجتماعی‌ که‌ «پـول‌» حکومت‌ دارد ، کلید نیکی‌ کردن‌ هم‌ در پول‌ داشتن‌ است‌ !

‌ در اجتماعی‌ که‌ «پـول‌» حکومت‌ دارد ، کلید نیکی‌ کردن‌ هم‌ در پول‌ داشتن‌ است‌ !

۲۳ مهر 1397
6K
برای فروپاشی اقتصاد یک کشور تنها باید افراد کاردان و میهن دوست را بیکار کرد و به دزد و نادان پُست داد

برای فروپاشی اقتصاد یک کشور تنها باید افراد کاردان و میهن دوست را بیکار کرد و به دزد و نادان پُست داد

۲۳ مهر 1397
6K
زندگی کوتاه است ، به هم بدی نکنیم ...

زندگی کوتاه است ، به هم بدی نکنیم ...

۲۱ مهر 1397
5K
۲۱ مهر 1397
3K
۲۱ مهر 1397
4K
۲۱ مهر 1397
7K
۲۱ مهر 1397
3K
۲۱ مهر 1397
3K
۲۱ مهر 1397
3K
از نوشتن می‌ترسم در ایـن روزگـار که همه اهل معامله شده‌اند ، از سیاستمدار تا روشنفکر ... راستی تو چقدر گرفته‌ای که سکوت کنی ؟؟

از نوشتن می‌ترسم در ایـن روزگـار که همه اهل معامله شده‌اند ، از سیاستمدار تا روشنفکر ... راستی تو چقدر گرفته‌ای که سکوت کنی ؟؟

۲۱ مهر 1397
6K
۲۰ مهر 1397
5K
وقتی دوکیلوچربی ازدست بدی سایزکم میکنی وقتی دو کیلو عضله کم بشه وزن کم میکنی پس اگه سایز کم کردی و وزنت زیاد کم نشده خوشحال باش چون چربی بیشتری سوزوندی

وقتی دوکیلوچربی ازدست بدی سایزکم میکنی وقتی دو کیلو عضله کم بشه وزن کم میکنی پس اگه سایز کم کردی و وزنت زیاد کم نشده خوشحال باش چون چربی بیشتری سوزوندی

۲۰ مهر 1397
4K
😁😁😁

😁😁😁

۲۰ مهر 1397
4K
۲۰ مهر 1397
4K
شما همچون ارباب و ذهن نیمه هشیار چون غول چراغ جادوست. پرقدرت و بدون درک. فقط باید با باور وتکرار از او بخواهید

شما همچون ارباب و ذهن نیمه هشیار چون غول چراغ جادوست. پرقدرت و بدون درک. فقط باید با باور وتکرار از او بخواهید

۱۹ مهر 1397
5K
مرا برای دزدیدن تکه نانـی به زندان انداختنـد!! و پانزده سال در آنجا نان مجـانی خـوردم! این دیگـر چه دنیـایی ست

مرا برای دزدیدن تکه نانـی به زندان انداختنـد!! و پانزده سال در آنجا نان مجـانی خـوردم! این دیگـر چه دنیـایی ست

۱۹ مهر 1397
7K
انسانیت زمانی مرد ... که سگها درتختخواب خوابیدن ! اما کودکی سر بر سنگ میگذارد تا بخوابد ...!

انسانیت زمانی مرد ... که سگها درتختخواب خوابیدن ! اما کودکی سر بر سنگ میگذارد تا بخوابد ...!

۱۹ مهر 1397
12K