فروشگاه جالب که در وسط آن یک رودخانه جاریست و مردم با قایق در آن رفت و آمد می کنند. سقف آن به شکل آسمان نقاشی شده است. این فروشگاه در #قطر قرار دارد.

فروشگاه جالب که در وسط آن یک رودخانه جاریست و مردم با قایق در آن رفت و آمد می کنند. سقف آن به شکل آسمان نقاشی شده است. این فروشگاه در #قطر قرار دارد.

۷ روز پیش
5K
آدمیان به لبخندی که برلب مینشانند. و به احساس خوبی که برجا مینهند، و به دردی که از یکدیگر میکاهند، می ارزنـد! و ما بودنشان را میخواهیم چون وجودشان زمین را زیباتر میکند.

آدمیان به لبخندی که برلب مینشانند. و به احساس خوبی که برجا مینهند، و به دردی که از یکدیگر میکاهند، می ارزنـد! و ما بودنشان را میخواهیم چون وجودشان زمین را زیباتر میکند.

۷ روز پیش
3K
#دنیا ، کتابی‌ است که روزی #بسته خواهد شد...

#دنیا ، کتابی‌ است که روزی #بسته خواهد شد...

۷ روز پیش
3K
✨💫⚜☀⚜💫✨ 💥اگر نمی‌خواهی هرگز از خوبی کردن‌هایت پشیمان شوی🔻 👈تنها به خاطر خدا خوبی کن☝ ⚡مردم معمولا قدر ناشناسند؛ و گاها نیز↪ ⬅جواب خوبی را با بدی می‌دهند👌 💫زمانی که خوبی کردن‌هایت تنها برای خدا ...

✨💫⚜☀⚜💫✨ 💥اگر نمی‌خواهی هرگز از خوبی کردن‌هایت پشیمان شوی🔻 👈تنها به خاطر خدا خوبی کن☝ ⚡مردم معمولا قدر ناشناسند؛ و گاها نیز↪ ⬅جواب خوبی را با بدی می‌دهند👌 💫زمانی که خوبی کردن‌هایت تنها برای خدا باشد👇 👈دیگر قدرنشناسی، و حتی بدی دیدن از کسی که در حقش خوبی نموده‌ای، برایت ...

۷ روز پیش
6K