بعضیام هستن.... مثهــــــ ❎کــــــــرّه الــــــاغ❎ کــدخــدا....🚷یورتمه میرن🚷رو اعصـــــابـــــا...

بعضیام هستن.... مثهــــــ ❎کــــــــرّه الــــــاغ❎ کــدخــدا....🚷یورتمه میرن🚷رو اعصـــــابـــــا...

۲۲ بهمن 1395
7K
عزیــــــزم سمت من نیـــــا ⬅اعصاب من➡ زیر درخت البالو گــــــــمـ شدهـــ

عزیــــــزم سمت من نیـــــا ⬅اعصاب من➡ زیر درخت البالو گــــــــمـ شدهـــ

۱۶ بهمن 1395
7K
-هوات درد نمی کنه؟ +نه چطور؟؟؟ +اخه بد جور هـــــــواتو ❎کــــردم✅...

-هوات درد نمی کنه؟ +نه چطور؟؟؟ +اخه بد جور هـــــــواتو ❎کــــردم✅...

۱۳ بهمن 1395
7K
خداوندا... به من⬅ارمشــــــــی➡عطــا کـــن تــا... نزنم دهن یـه ســــری از بنده هاتو❎سرویــس❎کنم...

خداوندا... به من⬅ارمشــــــــی➡عطــا کـــن تــا... نزنم دهن یـه ســــری از بنده هاتو❎سرویــس❎کنم...

۱۲ بهمن 1395
6K
لب پنچره سیگار می کشید... ...خسته بود... انقدرخسته ک یادش رفت،بعد از کشیدن اخرین پک... ★سیگارو بندازه پایین ن خودشــــــو★ هـــه

لب پنچره سیگار می کشید... ...خسته بود... انقدرخسته ک یادش رفت،بعد از کشیدن اخرین پک... ★سیگارو بندازه پایین ن خودشــــــو★ هـــه

۲۴ مهر 1395
8K
قربون دل خودم که مال مردم‌★خــــور★نیست...

قربون دل خودم که مال مردم‌★خــــور★نیست...

۲۳ مهر 1395
8K
,هـــــــــــــه...

,هـــــــــــــه...

۲۳ مهر 1395
8K
دلتنگ صدایی ام ک قول دادم... هیچ وقت... *مزاحمش نشم*

دلتنگ صدایی ام ک قول دادم... هیچ وقت... *مزاحمش نشم*

۱۴ مرداد 1395
9K
سرد خواهد شد... روزهایت بی اغوش من..

سرد خواهد شد... روزهایت بی اغوش من..

۱۲ مرداد 1395
8K
روزگاری دیوانه ام بود.... حالا برایش شده ام تماس بی پاسخ... هه

روزگاری دیوانه ام بود.... حالا برایش شده ام تماس بی پاسخ... هه

۱۰ مرداد 1395
9K
نمی بخشمت بد کردی با من این همه ادم چرا با من عکسات لبخند لبخند رو عکسات دلم به اینا خوش بود به رنگ چشمات حرف بزن حرفات همش دروغه دروغه تو دوست دارم اخه ...

نمی بخشمت بد کردی با من این همه ادم چرا با من عکسات لبخند لبخند رو عکسات دلم به اینا خوش بود به رنگ چشمات حرف بزن حرفات همش دروغه دروغه تو دوست دارم اخه الان یکی... یکی کنج دلم مونده... ایمان نولاو...

۲۳ تیر 1395
10K
اهای عشقش... مواظب عشقم باشه.... اخه...اون****بی معرفت****هنوزم عشقمه...هه

اهای عشقش... مواظب عشقم باشه.... اخه...اون****بی معرفت****هنوزم عشقمه...هه

۲۲ تیر 1395
9K
دختر...باید...حیا داشته باشه.... وگرنه اتاق منم... **پرده**داره... هه

دختر...باید...حیا داشته باشه.... وگرنه اتاق منم... **پرده**داره... هه

۲۱ تیر 1395
11K
بعضیا هم باعث ازدواج ننه و باباشونن... ••نه حاصلش•• هع...

بعضیا هم باعث ازدواج ننه و باباشونن... ••نه حاصلش•• هع...

۸ تیر 1395
9K
شنیدم عروسیته؟ #اره کادوتو واست می فرسم... #کادو؟چی هس حالا؟ یه کتاب... چه کتابی؟ همون کتابی که هروقت میخواسی بهم دس بزنی روش قسم میخوردی که هیچ وقت تنهام نزاری... هع...:-/

شنیدم عروسیته؟ #اره کادوتو واست می فرسم... #کادو؟چی هس حالا؟ یه کتاب... چه کتابی؟ همون کتابی که هروقت میخواسی بهم دس بزنی روش قسم میخوردی که هیچ وقت تنهام نزاری... هع...:-/

۳ تیر 1395
9K
گه نخور... هع...:-\

گه نخور... هع...:-\

۱۲ اردیبهشت 1395
9K
سلامتی پسری که... کنار دوست دخترش دراز کشیده بود... دختره ازش پرسید: دوسم داری؟ پسره گفت: ¤₹اگه دوست نداشتم الان داشتی ناله میکردی₹¤ هع...:-\

سلامتی پسری که... کنار دوست دخترش دراز کشیده بود... دختره ازش پرسید: دوسم داری؟ پسره گفت: ¤₹اگه دوست نداشتم الان داشتی ناله میکردی₹¤ هع...:-\

۵ اردیبهشت 1395
9K
واسش بمیری... واسش میمیره... هع...:-\

واسش بمیری... واسش میمیره... هع...:-\

۳ اردیبهشت 1395
7K
نفسم بند اومد وقتی دیدم شده نفس یکی دیگه... هع...:-\

نفسم بند اومد وقتی دیدم شده نفس یکی دیگه... هع...:-\

۲ اردیبهشت 1395
8K
مانازش کردیم... یکی دیگه بازش کرد... هع...:-\

مانازش کردیم... یکی دیگه بازش کرد... هع...:-\

۳۱ فروردین 1395
7K