...🗣 میدونی آدم بی احساس وجود نداره! اما هست آدمی که تصمیم گرفته باشه یک روز، احساسش رو به هر نحوی، از همه قایم کنه! همه چیز به شرایطی که پیش میاد برمیگرده! یکی هیچوقت ...

...🗣 میدونی آدم بی احساس وجود نداره! اما هست آدمی که تصمیم گرفته باشه یک روز، احساسش رو به هر نحوی، از همه قایم کنه! همه چیز به شرایطی که پیش میاد برمیگرده! یکی هیچوقت از اینکه همیشه با احساسش عمل کرده پشیمون نیست، و یکی هرچی کشیده از احساسش ...

۳ هفته پیش
3K
وابسته باشی میشکنی...

وابسته باشی میشکنی...

۳ هفته پیش
238
وابسته باشی میشکنی...

وابسته باشی میشکنی...

۳ هفته پیش
2K
آخه تو چی میدونی ازم که....

آخه تو چی میدونی ازم که....

۳ هفته پیش
2K
چشما ی تو آرامش روز وشب من بووود...

چشما ی تو آرامش روز وشب من بووود...

۴ هفته پیش
9K
اسطوره جان

اسطوره جان

۵ اسفند 1398
2K
خواننده ی محبوب من هرجا هستی سلامت باشی💗

خواننده ی محبوب من هرجا هستی سلامت باشی💗

۵ اسفند 1398
2K
تولدم شد بی وفا ...

تولدم شد بی وفا ...

۳۰ بهمن 1398
3K
۱۵ بهمن 1398
2K
دقیقا.

دقیقا.

۱۵ بهمن 1398
2K
آه ازمن.

آه ازمن.

۱۵ بهمن 1398
2K
دیگه شوقی نمونده...

دیگه شوقی نمونده...

۱۴ بهمن 1398
2K
خسته ا.....

خسته ا.....

۱۳ بهمن 1398
3K
۱۱ بهمن 1398
2K
۱۰ بهمن 1398
2K
یادم تورافراموش.

یادم تورافراموش.

۱۰ بهمن 1398
2K
اونوقت که دیگه حس میکنی هیچکسو نداری.

اونوقت که دیگه حس میکنی هیچکسو نداری.

۱۰ بهمن 1398
3K
بخواد بمونه ،میمونه.

بخواد بمونه ،میمونه.

۹ بهمن 1398
3K