اگر فکر میکنید پیروزید یا اگر فکر میکنید بازنده اید در هر صورت حق با شماست شما همان خواهید شد که تصور میکنید ...!

اگر فکر میکنید پیروزید یا اگر فکر میکنید بازنده اید در هر صورت حق با شماست شما همان خواهید شد که تصور میکنید ...!

ای در دل من، میل و تمنا همه تو ! وَندر سر من، مایه ی سودا همه تو ! هر چند به روزگار در مینگرم امروز همه تویی ! و فردا همه تو ! ♥ ...

ای در دل من، میل و تمنا همه تو ! وَندر سر من، مایه ی سودا همه تو ! هر چند به روزگار در مینگرم امروز همه تویی ! و فردا همه تو ! ♥ ️🍃

عاشقانه

عاشقانه

‌دلم را که مرور می کنم... تمام آن از آن توست... فقط نقطه ای از آن خودم، روی آن نقطه هم میخ میکوبم و قاب عکس تو را می آویزم ‌‌‎‌‌‌‎

‌دلم را که مرور می کنم... تمام آن از آن توست... فقط نقطه ای از آن خودم، روی آن نقطه هم میخ میکوبم و قاب عکس تو را می آویزم ‌‌‎‌‌‌‎

سعی کن روی پای خودت بایستی ، اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچکس خم نمیشود دست تو را بگیرد بلندت کند ...!

سعی کن روی پای خودت بایستی ، اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچکس خم نمیشود دست تو را بگیرد بلندت کند ...!

🌺 سلام بر نگاه‌هایی که 🌸 صداقت زینت‌شان است 🌺 سلام بر مهر آدمی که 🌸 بالاترین سرمایه است 🌺 سلام به شما یاران پر مهر 🌸 صبحتون بخیر و شادی 🌺 امروزتون سراسر 🌸 ...

🌺 سلام بر نگاه‌هایی که 🌸 صداقت زینت‌شان است 🌺 سلام بر مهر آدمی که 🌸 بالاترین سرمایه است 🌺 سلام به شما یاران پر مهر 🌸 صبحتون بخیر و شادی 🌺 امروزتون سراسر 🌸 خوشی و خوشبختی 🌷 یکشـنـبـه‌تـون گلبـــارون🌷

❤ ️ | @My_LoOove1

❤ ️ | @My_LoOove1

اولین پست دخترا بعد ازشکست عشقی😅 😂

اولین پست دخترا بعد ازشکست عشقی😅 😂