یعنی عشقم الان کجان 😊

یعنی عشقم الان کجان 😊

۱۶ ساعت پیش
4K
جانم

جانم

۱۶ ساعت پیش
2K
جان

جان

۱۶ ساعت پیش
2K
بازم لواشک اهووم 😂😂

بازم لواشک اهووم 😂😂

۱۷ ساعت پیش
2K
دیگه کار به جایی رسیده که باید چیپس ها رو ببریم تنظیم باد که یه وقت نترکن😂😂

دیگه کار به جایی رسیده که باید چیپس ها رو ببریم تنظیم باد که یه وقت نترکن😂😂

۲۱ ساعت پیش
3K
یه بار از بغل مبل رد شدم دیدم انگشت کوچیکه پام داره گریه میکنه، گفتم چی شده؟ گفت اشک شوقه آخه منو نزدی به مبل😜😂😂

یه بار از بغل مبل رد شدم دیدم انگشت کوچیکه پام داره گریه میکنه، گفتم چی شده؟ گفت اشک شوقه آخه منو نزدی به مبل😜😂😂

۲۳ ساعت پیش
3K
طرف زنگ زده رادیو میگه: به ترامپ بگید اگرصدتا موشک به تهران بزنید مااز جایمان تکان نمیخوریم مجری گفت: احسنت از کجا تماس میگیرید گفت از ساوه😂😂

طرف زنگ زده رادیو میگه: به ترامپ بگید اگرصدتا موشک به تهران بزنید مااز جایمان تکان نمیخوریم مجری گفت: احسنت از کجا تماس میگیرید گفت از ساوه😂😂

۲۳ ساعت پیش
2K
سلام صبحتون بخیر

سلام صبحتون بخیر

۱ روز پیش
3K
😭😭

😭😭

۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
جوون

جوون

۲ روز پیش
3K
😂😂😂

😂😂😂

۲ روز پیش
3K
صبح بخیر،بفرمایید صبحونه زرنگ کی بودم من 😃😃

صبح بخیر،بفرمایید صبحونه زرنگ کی بودم من 😃😃

۲ روز پیش
4K
برزیلته 😂

برزیلته 😂

۲ روز پیش
5K
😂😂😂😂

😂😂😂😂

۲ روز پیش
3K
رفتم قبرستون کنار قبر پدربزرگم نشسته بودم فاتحه میخوندم یهو بابام زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم سر قبر بابات، نمیدونم چرا شاکی شد! فکر کنم هنوز با غم از دست دادن باباش کنار نیومده 😐😂😂

رفتم قبرستون کنار قبر پدربزرگم نشسته بودم فاتحه میخوندم یهو بابام زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم سر قبر بابات، نمیدونم چرا شاکی شد! فکر کنم هنوز با غم از دست دادن باباش کنار نیومده 😐😂😂

۲ روز پیش
4K
بابام یه گوشی پیدا کرد صاحبش زنگ زد گفت عکس خانوادگی دارم میشه زودتر پس بدی...؟ بابام گفت:نمیرم تو گالری داداش خیالت راحت ولی خاک تو سرت با این زن گرفتنت 😂😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بابام یه گوشی پیدا کرد صاحبش زنگ زد گفت عکس خانوادگی دارم میشه زودتر پس بدی...؟ بابام گفت:نمیرم تو گالری داداش خیالت راحت ولی خاک تو سرت با این زن گرفتنت 😂😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲ روز پیش
6K
دنیای،منه😘

دنیای،منه😘

۲ روز پیش
4K
😂😂😂

😂😂😂

۲ روز پیش
3K
لواشک اهوووم

لواشک اهوووم

۳ روز پیش
5K