dast o pahay bolorim...khhh

dast o pahay bolorim...khhh

۱ شهریور 1394
343
okhy dostm

okhy dostm

۲۸ مرداد 1394
381
naze

naze

۲۸ مرداد 1394
347
tvlodm mobaraaaak

tvlodm mobaraaaak

۲۴ مرداد 1394
494
..

..

۲۴ مرداد 1394
306
bfrmaaaaaed

bfrmaaaaaed

۱ تیر 1394
302
hmin aln yhooo

hmin aln yhooo

۱ تیر 1394
560
......

......

۲۸ خرداد 1394
303
.

.

۱۸ خرداد 1394
310
خبر به دورترین نقطه جهان برسد <نخواست او به من خسته - بی گمان - برسد شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت <کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد چه می کنی؟ ...

خبر به دورترین نقطه جهان برسد <نخواست او به من خسته - بی گمان - برسد شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت <کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد چه می کنی؟ اگر او را که خواستی یک عمر <به راحتی کسی از راه ناگهان برسد... رها ...

۱۸ خرداد 1394
1K
خیلی آهنگشو دوس دارم..چرا من.. ملانی http://downloademusicdl.ir/93/music/dey/Melanie%20-%20Chera%20Man.mp3

خیلی آهنگشو دوس دارم..چرا من.. ملانی http://downloademusicdl.ir/...

۱۸ خرداد 1394
519
.

.

۱۸ خرداد 1394
307
خخخ

خخخ

۱۸ خرداد 1394
321
۱۱ خرداد 1394
307
کاش آدمابفهمن وقتی خیلی چیزاروبه روشون نمیاری معنیش این نیست که نفهمیدی! فقط اونقدرخسته ای که حوصله بحث کردن وتوجیه کردناشونونداری! کاش آدمابفهمن خیلی جاهاکه به جای مچشون دستشونومحکمترگرفتی واسه این نبوده که بهشون نیازداشتی ...

کاش آدمابفهمن وقتی خیلی چیزاروبه روشون نمیاری معنیش این نیست که نفهمیدی! فقط اونقدرخسته ای که حوصله بحث کردن وتوجیه کردناشونونداری! کاش آدمابفهمن خیلی جاهاکه به جای مچشون دستشونومحکمترگرفتی واسه این نبوده که بهشون نیازداشتی ! شایدخواستی ازدست دادنشونوبه تعویق بندازی! فقط وفقط واسه اینکه دوسشون داشتی... کاش آدمابفهمن خیلی ...

۹ اردیبهشت 1394
448
okhyyyyyy

okhyyyyyy

۱۵ فروردین 1394
331
tavalode shayane azizm...shayan o sofya joonm

tavalode shayane azizm...shayan o sofya joonm

۱۰ فروردین 1394
445

"تــــ♥ــــو" کـــــنــارم بـــاش ... مـــــن ، تمـــآم شــب هـــا ی امــــروز را تــــآب مـــی آورم بــه امیـــــــــد ِصبــــحی کـــــه چشـــــمـآنـــم بـــه روی " تــــــ♥ـــــو " بـــــاز شـــــــود .... بدون خاص Sta .

۱۰ فروردین 1394
607
......

......

۱۰ فروردین 1394
310
.

.

۱۰ فروردین 1394
325