زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گرنکته دان عشقی بشنو تو این حکایت #قشقایی #شیراز #،شعر #ادبیات #ناز #love #shiraz #iran

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گرنکته دان عشقی بشنو تو این حکایت #قشقایی #شیراز #،شعر #ادبیات #ناز #love #shiraz #iran

۶ روز پیش
5K
ما ازموده‌ایم در این شهر بخت خویشبیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشمآتش زدم چو گل به تن لَخت لَخت خویش دوشم ز بلبلی چه خوش ...

ما ازموده‌ایم در این شهر بخت خویشبیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشمآتش زدم چو گل به تن لَخت لَخت خویش دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرودگل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش

۱ هفته پیش
4K
ویران شود این شهر...که میخانه ندارد

ویران شود این شهر...که میخانه ندارد

۱ هفته پیش
2K