#دایورت 😉❤...

#دایورت 😉❤...

۱ هفته پیش
5K
منو میگه 😁 😆 😛 ❤

منو میگه 😁 😆 😛 ❤

۱ هفته پیش
5K
#عشق_دلمممم لایک پلیز❤❤❤😁😉😅😍😍😍😍🌹🌹🌹

#عشق_دلمممم لایک پلیز❤❤❤😁😉😅😍😍😍😍🌹🌹🌹

۱ هفته پیش
7K
مادر است دیگر 😂😂😉❤

مادر است دیگر 😂😂😉❤

۲ هفته پیش
8K
بازم تنهایی من و #لطف_خدااا ❤

بازم تنهایی من و #لطف_خدااا ❤

۲ هفته پیش
6K
لبخند خودش یکی از هفت قلم آرایشِ 😄❤

لبخند خودش یکی از هفت قلم آرایشِ 😄❤

۲ هفته پیش
5K
@afsaneh199878 ❤تو فقط باش...❤

@afsaneh199878 ❤تو فقط باش...❤

۲ هفته پیش
8K
خدایا شکرت ... ❤

خدایا شکرت ... ❤

۲ هفته پیش
2K
بخواب دنیا کسی با من دیگه کاری نداره ...♥ دلِ بی کس من یاری نداره ...♥ دلِ من میل دلداری نداره ...♥

بخواب دنیا کسی با من دیگه کاری نداره ...♥ دلِ بی کس من یاری نداره ...♥ دلِ من میل دلداری نداره ...♥

۲ اردیبهشت 1398
5K
۳۱ فروردین 1398
4K
ما هم‌ #بلدیم ولی مانعی بنام #شخصیت وجود داره 👍

ما هم‌ #بلدیم ولی مانعی بنام #شخصیت وجود داره 👍

۳۰ فروردین 1398
5K
۲۹ فروردین 1398
5K
#لعنتی_دوست_داشتنی...☹

#لعنتی_دوست_داشتنی...☹

۲۵ فروردین 1398
10K
#خَصتَم...♥

#خَصتَم...♥

۲۲ فروردین 1398
4K
♥ ...

♥ ...

۲۰ فروردین 1398
7K
جلوی #وابسته شدن رو از هر جایی ک بگیری #منفعت داره💛...

جلوی #وابسته شدن رو از هر جایی ک بگیری #منفعت داره💛...

۱۶ فروردین 1398
8K
۱۵ فروردین 1398
8K
هر کی دلش گرفته بیاد زیر این پست خودشو خالی کنه ...♥

هر کی دلش گرفته بیاد زیر این پست خودشو خالی کنه ...♥

۱۵ فروردین 1398
5K
♥ ...

♥ ...

۱۴ فروردین 1398
7K
سیزدتون بدر،🌼 دشمناتون دربدر،🌻 رفقاتون گل به سر،🌸 خوشیهاتون صد برابر🌹 ...❤

سیزدتون بدر،🌼 دشمناتون دربدر،🌻 رفقاتون گل به سر،🌸 خوشیهاتون صد برابر🌹 ...❤

۱۳ فروردین 1398
4K