♥نـــرگــس♥

miss7

☜تــــ۴آذرــولد⇄
♡♘♤شایدبهترین نباشمـ امـا انقد بَچهـ پروام ک بهتــــرینارو میخـــام☞

#رژ لب

#رژ لب

۵ شهریور 1395
708
#خخخخ

#خخخخ

۲۵ مرداد 1395
1K
خخخخخ شاید باورتون نشع ولی این خود ایرانسله خخخخخخ

خخخخخ شاید باورتون نشع ولی این خود ایرانسله خخخخخخ

۲۵ مرداد 1395
696
سلام به🌺 شنبه🌺 خوش امدی آنانکه خوبندهمیشه سبزندوآنان که بزرگی ومحبت درقلبشان جاریست همیشه به یاد می مانند سبزینگی وبزرگیتان همیشه برقرار آی أم سحر خیز😃 ⭕ ️ @khandepare ⭕ ️

سلام به🌺 شنبه🌺 خوش امدی آنانکه خوبندهمیشه سبزندوآنان که بزرگی ومحبت درقلبشان جاریست همیشه به یاد می مانند سبزینگی وبزرگیتان همیشه برقرار آی أم سحر خیز😃 ⭕ ️ @khandepare ⭕ ️

۲۳ مرداد 1395
767
شدمـ زمینـ هر بلاییـ سرمـ بیاد طبیعیهـ

شدمـ زمینـ هر بلاییـ سرمـ بیاد طبیعیهـ

۲۲ مرداد 1395
703
دختــری کهـ سیگار میکشهـ بَد نیسـ فقطـ کارشـ از گریهـ گذشتهـ✌

دختــری کهـ سیگار میکشهـ بَد نیسـ فقطـ کارشـ از گریهـ گذشتهـ✌

۲۱ مرداد 1395
788
مـــــژده مـــــژده!

مـــــژده مـــــژده!

۲۱ مرداد 1395
687
هعــــی

هعــــی

۲۱ مرداد 1395
678
بابا خخخخخخخ

بابا خخخخخخخ

۲۱ مرداد 1395
704
امتحان کردم...امتحان کنید! !!!!!😃

امتحان کردم...امتحان کنید! !!!!!😃

۲۱ مرداد 1395
713
چرا خو؟

چرا خو؟

۲۱ مرداد 1395
676
همیشع دوس داشتم متفاوت باشم...!!!!!!

همیشع دوس داشتم متفاوت باشم...!!!!!!

۲۱ مرداد 1395
684
خخخخ

خخخخ

۲۱ مرداد 1395
678
وطنم پــــاره طنـــــم....

وطنم پــــاره طنـــــم....

۲۱ مرداد 1395
676
قول میدم خو 😞

قول میدم خو 😞

۲۱ مرداد 1395
676
خخخخخ

خخخخخ

۲۱ مرداد 1395
679
پووووف😒

پووووف😒

۲۱ مرداد 1395
674
بعله صحیـــــح

بعله صحیـــــح

۲۰ مرداد 1395
677
پیجم حلااااالِ حلاااااله خیالتون راحت😜 💀 😃

پیجم حلااااالِ حلاااااله خیالتون راحت😜 💀 😃

۲۰ مرداد 1395
679
خخخخخخ

خخخخخخ

۲۰ مرداد 1395
679