محبتم

mhbtm

خدافظ دنیااااااااا
این پیج واگزار شد😢 😢
این پیج برای خواهرمه زهرا یا همون محبت لطفا شادی روحش فاتحه بفرستین ممنونم 😭 😭 😭 😭
💞 نکواریم فردین💞
.
.
.
‌.
عشقم
.
.
.
.
.
.
نفسم
.
.
.
.
زندگیم
.
.
.
.
.
.
💞 فردینم💞

خواهریییم نباشع نمیخوام دنیام باشعع

خواهریییم نباشع نمیخوام دنیام باشعع

۲ اسفند 1398
3K
زندگیم خواهریم چشای مشکی تو باز کن بگو شوخی کردم خواهری من تا حلوای تورو نخورم دست از سرتتت برنمیدارمممم بگوووو__😢 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭

زندگیم خواهریم چشای مشکی تو باز کن بگو شوخی کردم خواهری من تا حلوای تورو نخورم دست از سرتتت برنمیدارمممم بگوووو__😢 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭 😭

۲ اسفند 1398
4K
😭 😭 😭 😭

😭 😭 😭 😭

۲ اسفند 1398
3K
بیتو با خاطراتت چه کنم خواهرم😭 😭 😭 😭 😭

بیتو با خاطراتت چه کنم خواهرم😭 😭 😭 😭 😭

۲ اسفند 1398
3K
فقط یه روزه ولی دلم چنان تنگته ....

فقط یه روزه ولی دلم چنان تنگته ....

۲ اسفند 1398
3K
چرا تنهام گزاشتی خواهری زندگییییم😭 😭 😭

چرا تنهام گزاشتی خواهری زندگییییم😭 😭 😭

۲ اسفند 1398
3K
۲ اسفند 1398
719
۲ اسفند 1398
853
۱ اسفند 1398
2K
۱ اسفند 1398
803
۱ اسفند 1398
877
۱ اسفند 1398
1K
تک تک خنده هاتو به دنیا نمیدم 💞 f💞

تک تک خنده هاتو به دنیا نمیدم 💞 f💞

۱ اسفند 1398
993
۳۰ بهمن 1398
1K
خوذش میدونه باکیم

خوذش میدونه باکیم

۲۹ بهمن 1398
5K
۲۹ بهمن 1398
5K
مهراب -عااااااااشق😏

مهراب -عااااااااشق😏

۲۹ بهمن 1398
4K
۲۹ بهمن 1398
6K
💖 f💖

💖 f💖

۲۹ بهمن 1398
11K
۲۹ بهمن 1398
3K