.

.

۱۳ آبان 1396
1K
😃

😃

۲۳ شهریور 1396
1K
😩

😩

۱ شهریور 1396
1K
دلتنگتم پدر

دلتنگتم پدر

۲۹ مرداد 1396
4K
بابایی دلم برات تنگ شده😢

بابایی دلم برات تنگ شده😢

۱۲ مرداد 1396
1K
عشق من.لباس پرسپولیس پوشیده

عشق من.لباس پرسپولیس پوشیده

۱۲ مرداد 1396
1K
بیشترین فاصله

بیشترین فاصله

۲۲ خرداد 1396
1K
بابا جونم دلم برات تنگ شده😢

بابا جونم دلم برات تنگ شده😢

۲۲ خرداد 1396
4K
عسل خانم

عسل خانم

۲۰ خرداد 1396
1K
عشق من .تمام زندگیم

عشق من .تمام زندگیم

۲۰ خرداد 1396
1K
عسل خانم .زندگی من

عسل خانم .زندگی من

۱۳ اردیبهشت 1396
1K
.

.

۱۰ بهمن 1394
1K
یا خدا

یا خدا

۹ دی 1394
2K
.

.

۹ دی 1394
2K
خدا یکی .یار یکی

خدا یکی .یار یکی

۲۹ مهر 1394
5K
:-(

:-(

۳۰ شهریور 1394
1K
حرف دل

حرف دل

۲۰ فروردین 1394
2K
.

.

۲۶ بهمن 1393
1K
روزگار

روزگار

۱۲ بهمن 1393
2K
;-(

;-(

۱۲ بهمن 1393
1K