•مهیما•

mehima

پرسيدند:چند سال داري؟گفتم:روزهاي غمناک زندگي ام را خط بزني هنوز کودکم..

۶ آذر 1396
2K
۶ آذر 1396
3K
۶ آذر 1396
3K
۶ آذر 1396
3K
۶ آذر 1396
3K
لذت داشتن یه دوست خوب تو یه دنیای بد... مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده. درسته که هوا رو گرم نمی کنه ، ولی آدمو که دلگرم می کنه

لذت داشتن یه دوست خوب تو یه دنیای بد... مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم تو هوای سرده. درسته که هوا رو گرم نمی کنه ، ولی آدمو که دلگرم می کنه

۱۲ مهر 1396
5K
التماس دعا

التماس دعا

۳۱ شهریور 1396
4K
۲۸ شهریور 1396
14K
۲۸ شهریور 1396
6K
شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد اخر انار شاهزاده ی باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، می خواست بگوید او هم عاشق ...

شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد اخر انار شاهزاده ی باغ بود تاج انار کجا و شهریور کجا؟! انار اما فهمیده بود، می خواست بگوید او هم عاشق شهریور است اما هر بار تا میرسید، فرصت شهریور تمام میشد.. نه شهریور به انار ...

۲۶ شهریور 1396
4K
۲۵ شهریور 1396
4K
۲۶ مرداد 1396
7K
۲۶ مرداد 1396
6K
۲۶ مرداد 1396
2K
۲۶ مرداد 1396
2K
۲۶ مرداد 1396
2K
۲۶ مرداد 1396
2K
۲۶ مرداد 1396
2K
۲۶ مرداد 1396
2K
❤

۲۶ مرداد 1396
2K