#سیاهی_ها_را_رنگ_کنیم :)

#سیاهی_ها_را_رنگ_کنیم :)

۱۰ اسفند 1395
4K
روزمونـ مبارکـ💓

روزمونـ مبارکـ💓

۱۴ مرداد 1395
7K
[

[

۲۳ خرداد 1395
5K
هَـــر کے هستے خودت باشـ هَـــر کے نیستے نگــو کـاش #Tohi

هَـــر کے هستے خودت باشـ هَـــر کے نیستے نگــو کـاش #Tohi

۳ خرداد 1395
7K
i #die:))

i #die:))

۳ خرداد 1395
7K
تابستونـ کجایے:/ #تابستون

تابستونـ کجایے:/ #تابستون

۲۹ اردیبهشت 1395
6K
بـعـضی آدمـا عوض نمیشنـ،فقط نقابشونو بر میدارنـ همینـ...

بـعـضی آدمـا عوض نمیشنـ،فقط نقابشونو بر میدارنـ همینـ...

۲۹ اردیبهشت 1395
6K
غـــرور خـــوبِه ولیـ باسـ بِــتـ بیـاد

غـــرور خـــوبِه ولیـ باسـ بِــتـ بیـاد

۲۹ اردیبهشت 1395
6K
í'm nσt σkαч í'm juѕt gσσd αt prєtєndíng í αm خـوب نیــسَـمـ فَقَطـ خوبـ بَلَـدَمـ وانِمـود کُنَـمـ کِهـ خــوبَــمــ

í'm nσt σkαч í'm juѕt gσσd αt prєtєndíng í αm خـوب نیــسَـمـ فَقَطـ خوبـ بَلَـدَمـ وانِمـود کُنَـمـ کِهـ خــوبَــمــ

۲۹ اردیبهشت 1395
5K
•||پلڪ نزنـ لعنٺــے •||اشڪاتـ میریزه

•||پلڪ نزنـ لعنٺــے •||اشڪاتـ میریزه

۲۹ اردیبهشت 1395
6K
اوجِ نامَردیه دَستِتُ رو زَخمهای کَسی بزاری که فَقط تو از جاشون خَبر داری #گل

اوجِ نامَردیه دَستِتُ رو زَخمهای کَسی بزاری که فَقط تو از جاشون خَبر داری #گل

۲۹ اردیبهشت 1395
5K
A cold room A world of pain Me and a god who didnt make me feel good |••|یھ اتـ ـآقـِ سَــ ـرد |••|یھ عآلَِمـ ـھ دَرد |••|منـو یھ خُــ ـدآییـ کھ حآلَمـ ـو خوبـ نکَرد

A cold room A world of pain Me and a god who didnt make me feel good |••|یھ اتـ ـآقـِ سَــ ـرد |••|یھ عآلَِمـ ـھ دَرد |••|منـو یھ خُــ ـدآییـ کھ حآلَمـ ـو خوبـ نکَرد

۲۹ اردیبهشت 1395
6K
•||منـ ـ اونقدر بے حوصلمـ ڪهـ •||شمـ ـا حرفـ بعدیتمـ درستهـ

•||منـ ـ اونقدر بے حوصلمـ ڪهـ •||شمـ ـا حرفـ بعدیتمـ درستهـ

۲۹ اردیبهشت 1395
5K
بقیه دخترا به رنگ رژ لبشون فک میکننـ من به اینکه پنج متر ارتفاع کافیه یا نه:)

بقیه دخترا به رنگ رژ لبشون فک میکننـ من به اینکه پنج متر ارتفاع کافیه یا نه:)

۸ اردیبهشت 1395
5K
سینگلـ باشــو پادشاهے کنـ:)):)):)):)) بعــــلـہـ

سینگلـ باشــو پادشاهے کنـ:)):)):)):)) بعــــلـہـ

۶ اردیبهشت 1395
7K
گـریت مـیـگــیره مـوقـع تــایـپ کــردن؟ اشـــکـال نـداره. داری بــزرگــ مـــیـشیــ[:)]

گـریت مـیـگــیره مـوقـع تــایـپ کــردن؟ اشـــکـال نـداره. داری بــزرگــ مـــیـشیــ[:)]

۶ اردیبهشت 1395
6K
- بهـتَرے؟:(: + لِهـتَرمـ :))): #adidas

- بهـتَرے؟:(: + لِهـتَرمـ :))): #adidas

۶ اردیبهشت 1395
6K
Don't #cry Don't #cry Don't #cry :'(

Don't #cry Don't #cry Don't #cry :'(

۶ اردیبهشت 1395
7K
جــــونز نے نے خوجملـ:)) #baby

جــــونز نے نے خوجملـ:)) #baby

۶ اردیبهشت 1395
5K
زندگــــی اونجـــایی سَـخت میشهـ:// کِـــهـ حـــرف دارے:)) وَلــے کَـلَـمــِه نَدارے:(( #adidas #sport

زندگــــی اونجـــایی سَـخت میشهـ:// کِـــهـ حـــرف دارے:)) وَلــے کَـلَـمــِه نَدارے:(( #adidas #sport

۶ اردیبهشت 1395
6K