larisa

ای سرنوشت! از تو کجا می‌توان گریخت؟
من راهِ آشیان خود از یاد برده‌ام
یک‌دم مرا به گوشه‌ی راحت رها مکن
با من تلاش کن که بدانم نمرده‌ام!
‌‌

این حساب کاربری خصوصی میباشد