★عروسـ شبـ★

jojo.kai

-خوبیایی کہ در حقِش کردی....
+هیس...اینا پاک شُدھ از یادِشـ:)

عشقتون بیدار شدهـ💗😴هنوز خوابم میاااد😢

عشقتون بیدار شدهـ💗😴هنوز خوابم میاااد😢

۲۷ اردیبهشت 1396
5K
گود نایت💖🌛🌠⛄

گود نایت💖🌛🌠⛄

۲۷ اردیبهشت 1396
6K
کی میاد بریمـ؟💖

کی میاد بریمـ؟💖

۲۷ اردیبهشت 1396
6K
#me#queen#rose دیگه واقعا خسته شدم ار همه چی =)

#me#queen#rose دیگه واقعا خسته شدم ار همه چی =)

۲۷ اردیبهشت 1396
7K
#me#queen#rose هنوز منتظرم که بِـفهمی منم...!

#me#queen#rose هنوز منتظرم که بِـفهمی منم...!

۲۷ اردیبهشت 1396
7K
من و دختریم💖#queen @Aji_KhengooL-

من و دختریم💖#queen @Aji_KhengooL-

۲۷ اردیبهشت 1396
6K
#queen#baby ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻗﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﺰﻧﯽ میشی ﯾﻪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ چاشنیشم ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ بوووووووم...

#queen#baby ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻗﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﻓﺘﻮ ﻧﺰﻧﯽ میشی ﯾﻪ ﺑﻤﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ چاشنیشم ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ بوووووووم...

۲۷ اردیبهشت 1396
6K
me and lisa💖my couple @exomsnsdm

me and lisa💖my couple @exomsnsdm

۲۷ اردیبهشت 1396
5K
مَنـ مْیخوامـ آدمهـ خٌوبیـ بٰاشمـ وَلیـ دَهنمـ هَمکاریـ نِمیکنهـ 😹💦

مَنـ مْیخوامـ آدمهـ خٌوبیـ بٰاشمـ وَلیـ دَهنمـ هَمکاریـ نِمیکنهـ 😹💦

۲۷ اردیبهشت 1396
5K
#me#queen#rose#red 오직 너와 같이 하고파 💫 تَرجُمهـ: مَن فَقَط میخوامـ با تُ باشمـ ❤🍃 #BLACKPINK 💕

#me#queen#rose#red 오직 너와 같이 하고파 💫 تَرجُمهـ: مَن فَقَط میخوامـ با تُ باشمـ ❤🍃 #BLACKPINK 💕

۲۷ اردیبهشت 1396
6K
#me#queen#rose 우리 사랑은 불장난 💫☀️ تَرجمه: عِشق‌ما‌مِثل‌بآزی‌کَردن‌با‌آتیشه🔥✨ #BLACKPINK 💕

#me#queen#rose 우리 사랑은 불장난 💫☀️ تَرجمه: عِشق‌ما‌مِثل‌بآزی‌کَردن‌با‌آتیشه🔥✨ #BLACKPINK 💕

۲۷ اردیبهشت 1396
6K
دخترم💖

دخترم💖

۲۷ اردیبهشت 1396
5K
کپی نشه با تشکر💖مردم تا این عکسو گرفتم

کپی نشه با تشکر💖مردم تا این عکسو گرفتم

۲۷ اردیبهشت 1396
5K
Last seen recently در حال خیانت ... 🙊✨ Last seen a long time ago خیانت با موفقیت انجام شد :) 😂💫 تو یه هرزه ای

Last seen recently در حال خیانت ... 🙊✨ Last seen a long time ago خیانت با موفقیت انجام شد :) 😂💫 تو یه هرزه ای

۲۶ اردیبهشت 1396
6K
+ چرا حرفاتو بهم نمیزنی بهم نمیگی ک دوسم داری چرا میذاری بینمون این همه فاصله بیوفته .. - خب، چون دوست ندارم + اهان:)

+ چرا حرفاتو بهم نمیزنی بهم نمیگی ک دوسم داری چرا میذاری بینمون این همه فاصله بیوفته .. - خب، چون دوست ندارم + اهان:)

۲۶ اردیبهشت 1396
5K
عَز وَقتْـﮯ رَفتٌـﮯ اینْقَد شَنگولَمـ[💁🏻🌹] کِهـ میتَرسمـ عاغا گُرگِهـ بیْاد بُخورَتَمْـ[😹🍃]

عَز وَقتْـﮯ رَفتٌـﮯ اینْقَد شَنگولَمـ[💁🏻🌹] کِهـ میتَرسمـ عاغا گُرگِهـ بیْاد بُخورَتَمْـ[😹🍃]

۲۶ اردیبهشت 1396
5K
تو پدر و مادرت میدونن تو تلگرام تشکیل خانواده دادی:||😹🙌🏿🌳

تو پدر و مادرت میدونن تو تلگرام تشکیل خانواده دادی:||😹🙌🏿🌳

۲۶ اردیبهشت 1396
6K
یکی از بهترین آرزو های یه دختر پوشیدن لباس مردونه عشقشه =}🙃✨

یکی از بهترین آرزو های یه دختر پوشیدن لباس مردونه عشقشه =}🙃✨

۲۶ اردیبهشت 1396
5K
تو صرد باش من گرم موندنمو مدیونع پَتومم =|👌🏿

تو صرد باش من گرم موندنمو مدیونع پَتومم =|👌🏿

۲۶ اردیبهشت 1396
5K
دوره ای شده که باید بگیم: معذرت میخوام که تو غلط کردی=|😹 #جدی

دوره ای شده که باید بگیم: معذرت میخوام که تو غلط کردی=|😹 #جدی

۲۶ اردیبهشت 1396
6K