جوان ناکام اسداسماعیلی

javan_nakam_asadesmaaeli

غربت آن است که مثل من و دل
در میان همه کس یکه و تنها باشی

ز خاک من اگر گندم برآید از آن گر نان پزی مستی فزاید خمیر و نانبا دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید

ز خاک من اگر گندم برآید از آن گر نان پزی مستی فزاید خمیر و نانبا دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید

۱ آبان 1396
31
ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟ من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟ من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست من بمانم یا بمیرم هیچ کس دل ...

ای فلک گر من نمی زادی اجاقت کور بود؟ من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود؟ من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست من بمانم یا بمیرم هیچ کس دل تنگ نیست!!!!!!!

۱ آبان 1396
41
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن ...

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی تکیه بر ...

۱ آبان 1396
52
عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری است میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو ...

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری است میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی گیرم این کل جهان باشد از آن من ...

۱ آبان 1396
85
عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری است میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو ...

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری است میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی گیرم این کل جهان باشد از آن من ...

۱ آبان 1396
88
خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود من که خود راضی باین خلقت نبودم زور بود خلق از من درعذاب ومن خود ازاخلاق خویش وز عذاب خلق و من یارب چه ات منظور بود؟ ...

خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود من که خود راضی باین خلقت نبودم زور بود خلق از من درعذاب ومن خود ازاخلاق خویش وز عذاب خلق و من یارب چه ات منظور بود؟ حاصلی ای دهر از من غیر شر و شور نیست مقصدت از خلقت من سیر ...

۱ آبان 1396
27
نسیم آسا ازین صحرا گذشتیم سبک رفتار و بی پروا گذشتیم به پای کوشش از دیروز و امروز گذر کردیم و از فردا گذشتیم کنون در کوی نا پیدا خرامییم چو ا ز این صورت ...

نسیم آسا ازین صحرا گذشتیم سبک رفتار و بی پروا گذشتیم به پای کوشش از دیروز و امروز گذر کردیم و از فردا گذشتیم کنون در کوی نا پیدا خرامییم چو ا ز این صورت پیدا گذشتیم رشید از ما مجو نام و نشانی که از سر منزل عنقا گذشتیم

۱ آبان 1396
27
ای چرخ فلک خرابی از کینه تست بیدادگری شیوه دیرینه تست ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه تست

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست بیدادگری شیوه دیرینه تست ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه تست

۱ آبان 1396
38
درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند معنی کور شدن را گره ها میفهمند سخت بالا بروی ، ساده بیایی پائین قصه تلخ مرا ، سرسره ها میفهمند

۱ آبان 1396
45
من همانم که در ایام حیات بی شما صرف نکردم اوقات تا مرا روح و روان در تن بود شوق دیدار شما در من بود بعد چون رخت ز دنیا بستم باز در راه شما ...

من همانم که در ایام حیات بی شما صرف نکردم اوقات تا مرا روح و روان در تن بود شوق دیدار شما در من بود بعد چون رخت ز دنیا بستم باز در راه شما بنشستم گرچه امروز به خاکم مأواست چشم من باز به دنبال شماست بنشینید بر این ...

۱ آبان 1396
25