نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

JIYEON (۳۹۳ تصویر)

- بَعد از خوندَنه پی امایه قَدیمی هَمیشه تَنها چیزی که تو ذهنَم میآد اینه که آدَما چجوری یهو اینقَدر تَغییر میکنَن..آروم تَر عوَض شید :) #jiyeon #t_ara #edit

- بَعد از خوندَنه پی امایه قَدیمی هَمیشه تَنها چیزی که تو ذهنَم میآد اینه که آدَما چجوری یهو اینقَدر تَغییر میکنَن..آروم تَر عوَض شید :) #jiyeon #t_ara #edit

۲ روز پیش
6K
با فیلتر شدن تلگرام هم اکنون هر دلار به قیمت 2هزار رسید 8/9میلیون شغل در کشور ایجاد شد صفا و صمیمیت به خانواده ها برگشت امار خودکشی به صفر رسید دیگه هوا به هیچ وجه ...

با فیلتر شدن تلگرام هم اکنون هر دلار به قیمت 2هزار رسید 8/9میلیون شغل در کشور ایجاد شد صفا و صمیمیت به خانواده ها برگشت امار خودکشی به صفر رسید دیگه هوا به هیچ وجه آلوده نمیشه/: #jiyeon #t_ara #kpop #edit

۳ روز پیش
12K
‏وقتی میگـم ‎خوبم، یاد بچگیام میفتم که کتک میخوــردم، حتی اگـه از درد به خودمم میپیچیدم ولی بازم میگفتم: اصلنم درد نداشت:)ـ #jiyeon #t_ara

‏وقتی میگـم ‎خوبم، یاد بچگیام میفتم که کتک میخوــردم، حتی اگـه از درد به خودمم میپیچیدم ولی بازم میگفتم: اصلنم درد نداشت:)ـ #jiyeon #t_ara

۵ روز پیش
5K
#jiyeon 🔥 #hyomin 💫 #bff #t_ara #tara #kpop #edit

#jiyeon 🔥 #hyomin 💫 #bff #t_ara #tara #kpop #edit

۱۷ اسفند 1396
10K
#jiyeon

#jiyeon

۱۱ اسفند 1396
4K
جـیونمـ*-* #jiyeon #t_ara

جـیونمـ*-* #jiyeon #t_ara

۴ دی 1396
15K
نمکمـ*-* #jiyeon #t_ata

نمکمـ*-* #jiyeon #t_ata

۱ دی 1396
5K
ملکمـ*-* #jiyeon #t_ara

ملکمـ*-* #jiyeon #t_ara

۱ دی 1396
8K
خـوشگلمـ*-* #jiyeon #t_ara

خـوشگلمـ*-* #jiyeon #t_ara

۱ دی 1396
8K
جـیونمـ*-* #jiyeon #t_ara

جـیونمـ*-* #jiyeon #t_ara

۱ دی 1396
7K
کآی&جیؤن💷💣 #درخواستی ... #kai #nsm #Love #jiyeon

کآی&جیؤن💷💣 #درخواستی ... #kai #nsm #Love #jiyeon

۲۴ آذر 1396
10K
کـویینمـ*-* #jiyeon #t_ara

کـویینمـ*-* #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
9K
کویینمـ*-* #jiyeon #t_ara

کویینمـ*-* #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
9K
جـیونمـ*-* #jiyeon #t_ara

جـیونمـ*-* #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
8K
باربـیمـ*-* #jiyeon #t_ara

باربـیمـ*-* #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
8K
جـیونـمـ*-* #jiyeon #t_ara

جـیونـمـ*-* #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
8K
کویینمـ*-* #jiyeon #t_ara

کویینمـ*-* #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
7K
جـیونمـ^^ #jiyeon #t_ara

جـیونمـ^^ #jiyeon #t_ara

۲۳ آذر 1396
7K
باربیم** #jiyeon #t_ara

باربیم** #jiyeon #t_ara

۱۸ آذر 1396
8K
جیونم** #jiyeon #t_ara

جیونم** #jiyeon #t_ara

۱۸ آذر 1396
8K