نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALi_Keshtdust (۸۹۵ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #درد میکشــــم...درد! هم تلخ است هم اَرزان است ... هم گیرایش بالا# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #درد میکشــــم...درد! هم تلخ است هم اَرزان است ... هم گیرایش بالا# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲۱ ساعت پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو همان جوهر عشقی که درون قلبم از لبت شعر روان شد میان روحم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو همان جوهر عشقی که درون قلبم از لبت شعر روان شد میان روحم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ روز پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گاهی بیا به آرامگَهِ واژه های من اینجا دلی برای تو پر کشیده است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گاهی بیا به آرامگَهِ واژه های من اینجا دلی برای تو پر کشیده است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ روز پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نمیدانی چطورگیج می شوم وقتی هرچه میگردم معنی نگاهت در هیچ فرهنگ لغتی پیدا نمیشود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نمیدانی چطورگیج می شوم وقتی هرچه میگردم معنی نگاهت در هیچ فرهنگ لغتی پیدا نمیشود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۳ روز پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بوسه ای دادی مرا درخواب ناز نوش آن لبها ، تکرارش بکن...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بوسه ای دادی مرا درخواب ناز نوش آن لبها ، تکرارش بکن...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۴ روز پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دل را چنان به تو بستم که بعد از این؛ دیگر هوای دلبر دیگر نمیکنم...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دل را چنان به تو بستم که بعد از این؛ دیگر هوای دلبر دیگر نمیکنم...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۵ روز پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چشمامو میبندم،میذاری سر روی سینهَم ای کاش میشد این خیالم واقعی باشه ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چشمامو میبندم،میذاری سر روی سینهَم ای کاش میشد این خیالم واقعی باشه ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۶ روز پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عاشق که باشی رها کردن بلد نیستی یک نفر را همیشه با خود داری ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عاشق که باشی رها کردن بلد نیستی یک نفر را همیشه با خود داری ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۷ روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از یه جایی به بعد دیگه قوی نیستی و حتی نمیتونی تظاهر به قوی بودن کنی اونجاس که ساعت خوابتو زیاد میکنی تا دور باشی از دنیا و آدماش ....# ...

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از یه جایی به بعد دیگه قوی نیستی و حتی نمیتونی تظاهر به قوی بودن کنی اونجاس که ساعت خوابتو زیاد میکنی تا دور باشی از دنیا و آدماش ....# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
16K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لب خشکیده ی مـا را نــظری کن جانا ، جز لبت بوسه مگر ارزش چیدن دارد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لب خشکیده ی مـا را نــظری کن جانا ، جز لبت بوسه مگر ارزش چیدن دارد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
12K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از شوق این محال که دستم به دست توست من جای راه رفتن پرواز میکنم ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از شوق این محال که دستم به دست توست من جای راه رفتن پرواز میکنم ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آخرش روزی، بهارِ خنده هامان میرسد پس بیا با عشق،فصلِ بغضمان را رد کنیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آخرش روزی، بهارِ خنده هامان میرسد پس بیا با عشق،فصلِ بغضمان را رد کنیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
14K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #میزدم ساز از عِشقَت ، بِه دِلِ ، تو راه یابم سوز دارد که تو رفتی پی ساز دگران... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #میزدم ساز از عِشقَت ، بِه دِلِ ، تو راه یابم سوز دارد که تو رفتی پی ساز دگران... ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لذت امروز را برای اتفاق فردا خراب نکن یک روز بدون خنده یک روز تلف شده است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لذت امروز را برای اتفاق فردا خراب نکن یک روز بدون خنده یک روز تلف شده است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
14K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند بجز از دلبر خود از همه دل، بر گیرند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند بجز از دلبر خود از همه دل، بر گیرند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #در آغوشم که میآیی سراپا شوق و احساسی تو آن معجزۀ عشقی برای جسم بیمارم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #در آغوشم که میآیی سراپا شوق و احساسی تو آن معجزۀ عشقی برای جسم بیمارم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #برگها سوخته از بوسه مرگ تک تک از شاخه فرو میریزند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #برگها سوخته از بوسه مرگ تک تک از شاخه فرو میریزند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
16K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چه خوبه که ، هر صبح ، تو پشت پنجره ای لب و چشمات میگن همینه خوشبختی ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چه خوبه که ، هر صبح ، تو پشت پنجره ای لب و چشمات میگن همینه خوشبختی ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
8K