نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALi_Keshtdust (۱۲۷۵ تصویر)

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همه دَرگیر جَنگ ُ سیاست،من درگیر عِشق یکی باید باشد تا مهرُ علاقه فراموش نشود...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همه دَرگیر جَنگ ُ سیاست،من درگیر عِشق یکی باید باشد تا مهرُ علاقه فراموش نشود...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #زدهِ اَم دِل بِه دَرُ گاه بِه دیوار از عِشق تا بِه این حالِ جُنونَم تُو مَرهَم بِزَنی...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #زدهِ اَم دِل بِه دَرُ گاه بِه دیوار از عِشق تا بِه این حالِ جُنونَم تُو مَرهَم بِزَنی...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #اِنتظار بی نتیجه اَفسُردِه اَت میکُند وَقتی سالهاست هَدفَت مُردِه باشد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #اِنتظار بی نتیجه اَفسُردِه اَت میکُند وَقتی سالهاست هَدفَت مُردِه باشد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #دیدَنِ رویِ تو اِی ماه باز اُفتادهِ دِرازا بَهرِ این عاشقِ رُسوا زودتَر رُخ بِنَما... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #دیدَنِ رویِ تو اِی ماه باز اُفتادهِ دِرازا بَهرِ این عاشقِ رُسوا زودتَر رُخ بِنَما... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #روزُ شَب جَنگ میانِ دِل وُ عَقلَم بَرپاست تو بِزَن تیرِ خَلاصی کِه بِه پایان برِسَد ...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #روزُ شَب جَنگ میانِ دِل وُ عَقلَم بَرپاست تو بِزَن تیرِ خَلاصی کِه بِه پایان برِسَد ...ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مُنتَظر ماندِه دِلَم چَشم بِه راهَت جانا نیستی پیشِ مَنُ شَب شَبِ یلدا شُدهِ است... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #مُنتَظر ماندِه دِلَم چَشم بِه راهَت جانا نیستی پیشِ مَنُ شَب شَبِ یلدا شُدهِ است... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳۰ آذر 1398
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #زندگی با تو خوش وُ پُرهیجان است وَلی بی تو انگار زَمان حال ندارد گُذرد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #زندگی با تو خوش وُ پُرهیجان است وَلی بی تو انگار زَمان حال ندارد گُذرد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۵ آذر 1398
7K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #پیش من باش که آرام بگیرد جانم ای توُ دَرمــــــانِ هَمه اَحوالَم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #پیش من باش که آرام بگیرد جانم ای توُ دَرمــــــانِ هَمه اَحوالَم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۸ آذر 1398
1K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #سوختیم آخ نگُفتیم به این اِستبداد وَقتِ آن است کِه مُشتی به دَهانَش بِزَنیم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #سوختیم آخ نگُفتیم به این اِستبداد وَقتِ آن است کِه مُشتی به دَهانَش بِزَنیم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۰ آذر 1398
1K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #انقلابی شدُ گفتَند که از هر نَظَری آزادیم پُشت این پنجره ما،در قفسی اُفتادیم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #انقلابی شدُ گفتَند که از هر نَظَری آزادیم پُشت این پنجره ما،در قفسی اُفتادیم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ آذر 1398
967
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #عاشقانه با تو تمام شهر را قدم میزنم باز مثل همیشه تنها وُ تلخ در خیالم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #عاشقانه با تو تمام شهر را قدم میزنم باز مثل همیشه تنها وُ تلخ در خیالم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۰ آبان 1398
908
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #اَرزشِ لَحظه بِدان راز دِلَت را رو کُن شاید او مُنتَظرِ حرفُ و نشانی باشد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #اَرزشِ لَحظه بِدان راز دِلَت را رو کُن شاید او مُنتَظرِ حرفُ و نشانی باشد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۲ آبان 1398
865
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میزَند طَعنِه بِه مَن عَقل کِه از عشق مگو نَتوانَم اَگر حَتی،دِلِ دیوانه کَمی بُگذارد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #میزَند طَعنِه بِه مَن عَقل کِه از عشق مگو نَتوانَم اَگر حَتی،دِلِ دیوانه کَمی بُگذارد... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۵ آبان 1398
1K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گرمی دَست های تو دِلَم را بُرد؟ نه!! چَشم هایَت قلبم را فتح کرد، و من غرق نجابت نگاهت شدم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گرمی دَست های تو دِلَم را بُرد؟ نه!! چَشم هایَت قلبم را فتح کرد، و من غرق نجابت نگاهت شدم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۸ مهر 1398
840
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #ناگهان عِشقِ تو افتاد به جانَم،حالا هَر کُجا مینِگَرم باز تو را میبینم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #ناگهان عِشقِ تو افتاد به جانَم،حالا هَر کُجا مینِگَرم باز تو را میبینم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۱ مهر 1398
851
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #یا نباید بِنَهی پای به این وادیِ عشق یا بِپَردازی تو از دل سختی این راه را... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #یا نباید بِنَهی پای به این وادیِ عشق یا بِپَردازی تو از دل سختی این راه را... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۴ مهر 1398
799
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #"بهانه" تنها دلخوشی این روزهای من است! میگردم دنبالش تا راهی به سوی تو پیدا کنم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۷ مهر 1398
866
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همچو بَرگی عاشق،مَست وُ رَقصان در باد میرسانم به تو خود را در این فصل خزان... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #همچو بَرگی عاشق،مَست وُ رَقصان در باد میرسانم به تو خود را در این فصل خزان... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ مهر 1398
778
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #چشم ها را بگشا،تا در این موج روان حبس در باور تحمیلیه دوران نشوی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #چشم ها را بگشا،تا در این موج روان حبس در باور تحمیلیه دوران نشوی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۵ شهریور 1398
751
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گَر کمی وَقت دَهَد چَشمِ خُمارَت بَر من حرفها با تو در این گوشۀ خَلوت دارم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #گَر کمی وَقت دَهَد چَشمِ خُمارَت بَر من حرفها با تو در این گوشۀ خَلوت دارم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۸ شهریور 1398
723