نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALi_Keshtdust (۱۰۴۱ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کمی تلخ است اقرارم خودت هم خوب میدانی که بعد از رفتنت روحی در این پیکر نمیگنجد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کمی تلخ است اقرارم خودت هم خوب میدانی که بعد از رفتنت روحی در این پیکر نمیگنجد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۳ ساعت پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگـــــر دیر شده باشد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوست داشته شدن خیلی خوب است حتی اگـــــر دیر شده باشد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ روز پیش
12K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #روز و شب منتظرم هفته به آخر برسد پس چه دردیست که هر جمعه دلم میگیرد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #روز و شب منتظرم هفته به آخر برسد پس چه دردیست که هر جمعه دلم میگیرد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ روز پیش
13K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو به دادم برس ای عشق که با این همه شوق چاره جز این که به آغوش تو بگریزم نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تو به دادم برس ای عشق که با این همه شوق چاره جز این که به آغوش تو بگریزم نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ روز پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آغوش تو آرام کند موج دلم را، دریای درونم طلبش لمس تن توست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آغوش تو آرام کند موج دلم را، دریای درونم طلبش لمس تن توست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۴ روز پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چگونه میشود ازعشق دم نزد با تو در این هوای موافق قدم نزد با تو# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چگونه میشود ازعشق دم نزد با تو در این هوای موافق قدم نزد با تو# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۵ روز پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نقاش خوبی نیستم اما .... خوب بلدم تو را به آغوش بکشم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نقاش خوبی نیستم اما .... خوب بلدم تو را به آغوش بکشم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۶ روز پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دنیـا همـه شعـر است به چشمم اما شعری که تکان داد مراچشم تو بود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دنیـا همـه شعـر است به چشمم اما شعری که تکان داد مراچشم تو بود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۷ روز پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حس خوبیست در آغوش خودت پیر شوم اینکه یک عمر به دستان تو زنجیر شوم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حس خوبیست در آغوش خودت پیر شوم اینکه یک عمر به دستان تو زنجیر شوم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #ناز کنی، نظر کنی، قهر کنی، ستم کنی گر که وفا گر که جفا از تو حذر نمیکنم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #ناز کنی، نظر کنی، قهر کنی، ستم کنی گر که وفا گر که جفا از تو حذر نمیکنم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
14K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #زِ همه دست کشیدم که تو باشی همه ام با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #زِ همه دست کشیدم که تو باشی همه ام با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تا کَسی رُخ ننماید، نبرد دل ز کَسی دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تا کَسی رُخ ننماید، نبرد دل ز کَسی دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بهشت آنجاست که بجای نوشتن ؛ آرام در گوشش بگی دوستت دارم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بهشت آنجاست که بجای نوشتن ؛ آرام در گوشش بگی دوستت دارم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کفش پاشنه بلند را زنی ساخت که ، اغلب پیشانی اش هدف بوسه قرار میگرفت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کفش پاشنه بلند را زنی ساخت که ، اغلب پیشانی اش هدف بوسه قرار میگرفت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکی ست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست گوش کن نبض دلم زمزمه اش با تو یکی ست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چه کرده ای تو با دلم که ناز تو نیاز ماست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #شب بیا نزدیک من تا بوسـه بارانم یکنی، بوسه ها ارزانی لب های سوزانم کنی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #شب بیا نزدیک من تا بوسـه بارانم یکنی، بوسه ها ارزانی لب های سوزانم کنی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #روسری سر کن و نگذار که در حومه ی شهر مردمان شایعه سازند که محشر شده است ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #روسری سر کن و نگذار که در حومه ی شهر مردمان شایعه سازند که محشر شده است ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوست دارم نزنی شانه و هی گیر کند لای موهای پریشان تو انگشتانم‌ .....# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوست دارم نزنی شانه و هی گیر کند لای موهای پریشان تو انگشتانم‌ .....# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بیا که حالِ پریشان من چه پی در پی، شبیه زلف تو در باد، شانه می‌خواهد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بیا که حالِ پریشان من چه پی در پی، شبیه زلف تو در باد، شانه می‌خواهد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
7K