نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALi_Keshtdust (۶۹۹ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # گآهی چقدر سخته و سنگینه گفتن

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # گآهی چقدر سخته و سنگینه گفتن "خسته ام" (ع-ک)# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

20 ساعت پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خال روی گونه ات فلفل سیاه اصل بود... لحظه ای بوسیدمت عمریست میسوزد دلم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خال روی گونه ات فلفل سیاه اصل بود... لحظه ای بوسیدمت عمریست میسوزد دلم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 روز پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یک

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یک "تو" وسطِ زندگی ام گــم شــده اسـت.....# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 روز پیش
631
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خنده دارترین اتفاق

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خنده دارترین اتفاق "عشق" است وقتی سالها بعد مرورش می کنی # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

3 روز پیش
486
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #قدر تنی از پیرهنی فاصله داریم... وای از تو ... چه سخت است همین قدر جدایی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #قدر تنی از پیرهنی فاصله داریم... وای از تو ... چه سخت است همین قدر جدایی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

4 روز پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یادِ تو می وَزد ولی بی‌خبرم زِ جای تو# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یادِ تو می وَزد ولی بی‌خبرم زِ جای تو# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

5 روز پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #همـه بر سَرِ زَبانَند تو درون جسم و جانی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #همـه بر سَرِ زَبانَند تو درون جسم و جانی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

6 روز پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #با نگاهت غم دنیا برود از دل من ای نگاه تو شراب دل شیدایی من# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #با نگاهت غم دنیا برود از دل من ای نگاه تو شراب دل شیدایی من# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

7 روز پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عطر تو دارد این هَــوا سَر به هَواترین مَنَـم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عطر تو دارد این هَــوا سَر به هَواترین مَنَـم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نه به چاهی نه به دام هوسی افتاده دلم انگــــــار؛ فقط یاد کسی افتاده# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نه به چاهی نه به دام هوسی افتاده دلم انگــــــار؛ فقط یاد کسی افتاده# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از خواستنــــــت که نــه... از نداشتنـت خسته شده ام # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #از خواستنــــــت که نــه... از نداشتنـت خسته شده ام # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #این سان که با هوای تو ‏در خویش رفته ام ‏گویی بهار ‏در نفس های مهربان توست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #این سان که با هوای تو ‏در خویش رفته ام ‏گویی بهار ‏در نفس های مهربان توست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَیم کـــــه مـــــی خــــوان برامون حرفــــــــْ دَرآرَن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَیم کـــــه مـــــی خــــوان برامون حرفــــــــْ دَرآرَن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #سیب میخواهد دلی که عاشق است اما نمی داند ... کرم دارد روزگار ما# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #سیب میخواهد دلی که عاشق است اما نمی داند ... کرم دارد روزگار ما# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نه لیلا میشوی باور کنی حد جنونم را نه شیرین میشوی برهم بریزی قند خونم را# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نه لیلا میشوی باور کنی حد جنونم را نه شیرین میشوی برهم بریزی قند خونم را# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# ## سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# ## سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بگذار سر به سینه ی من در سکوت دوست! گاهی همین قشنگ ترین شکل گفتگوست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بگذار سر به سینه ی من در سکوت دوست! گاهی همین قشنگ ترین شکل گفتگوست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #با تو اقیانوس چشمهایم آرام است بی تو اما ......# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #با تو اقیانوس چشمهایم آرام است بی تو اما ......# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #13بدر# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #13بدر# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

3 هفته پیش
6K