نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALi_Keshtdust (۹۵۹ تصویر)

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #شدم مثل سیگار، رفیق درد آدما !! ولی همه جا حرف از بد بودنمه...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #شدم مثل سیگار، رفیق درد آدما !! ولی همه جا حرف از بد بودنمه...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۴ ساعت پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #منِ سرما زده را گرم در آغوش بگیر، به هوای بغلت بود که سرما خوردم...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #منِ سرما زده را گرم در آغوش بگیر، به هوای بغلت بود که سرما خوردم...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یا دست بر این قلب ِ پریشان شده بگذار یا جمع کن آن موی پریشان شده ات را# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #یا دست بر این قلب ِ پریشان شده بگذار یا جمع کن آن موی پریشان شده ات را# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ روز پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آتش زدم به عکس،که رَوی تو زِ خاطرم یادت کشید شعله،از قلب تا استخوان من ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آتش زدم به عکس،که رَوی تو زِ خاطرم یادت کشید شعله،از قلب تا استخوان من ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۳ روز پیش
11K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #میدونی یک ساعت چند دقیقه ست؟ بستگی داره کنار چه کسی باشی!# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #میدونی یک ساعت چند دقیقه ست؟ بستگی داره کنار چه کسی باشی!# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۴ روز پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نکند دست کسی دست تو را لمس کند! کاش این دلهره اینقدر، دل آزار نبود...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نکند دست کسی دست تو را لمس کند! کاش این دلهره اینقدر، دل آزار نبود...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۵ روز پیش
13K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست من در کنار پنجره ام او کنار کیست ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست من در کنار پنجره ام او کنار کیست ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۶ روز پیش
12K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اینبار می خواهم دوست داشتنت را؛ میان جمع روی لب هایت فریاد بکشم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اینبار می خواهم دوست داشتنت را؛ میان جمع روی لب هایت فریاد بکشم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۷ روز پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتی نظر خطاست، تو دل میبری رواست خود کرده جرم وُ خلق، گُنه کار میکنی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتی نظر خطاست، تو دل میبری رواست خود کرده جرم وُ خلق، گُنه کار میکنی# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوباره عهد می کنی که نشکنی دل مرا چه وعده ها که میدهی، به رغم ناتوانیت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دوباره عهد می کنی که نشکنی دل مرا چه وعده ها که میدهی، به رغم ناتوانیت# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #زِ عِشقَت، بَندبَندِ این دل دیوانه می‌لَرزد خرابم می‌کنی اما خَرابی با تو می‌ارزد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #زِ عِشقَت، بَندبَندِ این دل دیوانه می‌لَرزد خرابم می‌کنی اما خَرابی با تو می‌ارزد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
9K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی لبانت هست ؛ چه نیاز به شراب! بوسه داغ از تو ، مستی از من ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی لبانت هست ؛ چه نیاز به شراب! بوسه داغ از تو ، مستی از من ...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من سرم را شیره میمالم که یادت نیستم پشت حجمِ بی‌خیالی، دوستت دارم هنوز# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من سرم را شیره میمالم که یادت نیستم پشت حجمِ بی‌خیالی، دوستت دارم هنوز# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تلخ ترین حس دنیا شاید اینه که، تو دیگه براش با همه آدمهای دنیا فرقی نداری..# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #تلخ ترین حس دنیا شاید اینه که، تو دیگه براش با همه آدمهای دنیا فرقی نداری..# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آتش چشمان تو شد روشنی بخش دلم قنچه لبهای نازت بوسه میخواهد بیا ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آتش چشمان تو شد روشنی بخش دلم قنچه لبهای نازت بوسه میخواهد بیا ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من از قبل باخته بودم ! مچ انداختن بهانه ای بود برای گرفتن دست تو # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #من از قبل باخته بودم ! مچ انداختن بهانه ای بود برای گرفتن دست تو # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #داره از ابر سیاه خون میچکه ... جمعه ها خون جای بارون میچکه# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #داره از ابر سیاه خون میچکه ... جمعه ها خون جای بارون میچکه# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
10K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بی تو دیگَر حالِ شعرم خوب نیست!!! یادگارِ شعرهای بهترم یادَت بِخیر...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بی تو دیگَر حالِ شعرم خوب نیست!!! یادگارِ شعرهای بهترم یادَت بِخیر...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آشوب جهان در دلِ من محـــو شود وقتی بشوی تو قفل در آغوشم...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آشوب جهان در دلِ من محـــو شود وقتی بشوی تو قفل در آغوشم...ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/GhalbeStun

۲ هفته پیش
12K